شماره دوم نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان منتشر شد

منبع: فرهنگ امروز

زمان انتشار: ۱۳:۰۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۷

شماره پیاپی دوم دوفصلنامه علمی پژوهشی «نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان»، بهار و تابستان 91 منتشر شد.

شماره دوم دوفصلنامه علمی-پژوهشی «نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان» ویژه بهار و تابستان 1391 منتشر شد. این دوفصلنامه که یک مجله تخصصی دانشگاهی است که به انعکاس یافته های مطالعات صاحب نظران در حیطه اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان اختصاص دارد. بر این اساس، صاحب نظران حوزه های مختلف علوم انسانی، اعم از جامعه شناسی، سیاست، تاریخ، اقتصاد و نظایر آن می توانند مقالاتی که دست کم در ارتباط با حوزه های ذیل هستند را به دفتر مجله ارسال کنند.

شماره جدید این نشریه شامل مقالات زیر است:

  • توسعه پایدار شهری از منظر «عبدالرحمن ابن خلدون»

محمد نقی زاده، سعید محتشم امیری

  • بررسی روایت «سیدحسین نصر» از تناقض های تجدد با تأکید بر مقولات «علم» و «زمان»

بیوک علیزاده، محمدرضا قائمی نیک

  • «عبدالرحمن ابن خلدون» و مفسران. بررسی آراء طه حسین، محسن مهدی و سیدجواد طباطبایی

حسین کچویان، محسن صبوریان

  • بررسی تاثیرات فکر یونانی بر فرهنگ علمی مسلمانان از منظر «محمداقبال لاهوری»

قاسم زائری

  • بررسی شاخص های امنیت اجتماعی از منظر «آیت الله سیدعلی خامنه ای»

فریبا شایگان

  • هستی شناسی فرهنگی «آیت الله مرتضی مطهری»

مهدی جمشیدی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه