ضرورت اجتناب از افراط و تفریط در تولید علوم انسانی اسلامی

زمان انتشار: ۱۸:۲۵ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

یکی از چالش های این امر برخوردهای افراطی و تفریطی است. عده ای می گویند باید این علوم را دربست پذیرفت و به ترکیب آن ها دست نزد، چون این ها همان علوم ایده آل هستند. افراد دیگری هم می گویند این علوم کاملاً باطل است و باید آن ها را کنار گذاشت و از صفر شروع کرد.

در مباحث مربوط به ناکارآمدی علوم انسانی غربی همواره مطرح است که مبانی این علوم بر اساس نیاز و انتظارات جامعه ی غربی بنیان شده است و نه تنها برای جوامع اسلامی نسخه ی مناسبی نیست، بلکه پس از گذشت چند دهه با بروز مشکلات جدی در جوامع غربی نیز همراه شده است. در این ارتباط با «دکتر محمد فنایی اشکوری» عضو هیئت علمی مؤسسه ی آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره) به گفت وگو نشسته ایم.

با گذشت چند ماه از برگزاری نخستین کنگره ی علوم انسانی اسلامی و در آستانه ی برگزاری کنگره ی دوم برخی از صاحب نظران از جمله خود حضرت عالی این نقد را مطرح کردید که چرا کنگره ی علوم انسانی اسلامی به زبان انگلیسی برگزار شده است. از همین نکته شروع کنیم که آیا اساساً بین تولید علم دینی و به طور خاص علم بومی و زبان می توان رابطه ای برقرار کرد؟

– قطعاً می توان بین این 2 رابطه برقرار کرد، برای اینکه زبان فقط کلمات نیست، زبان حاوی مفاهیم، ایده ها و ارزش هاست. وقتی ما زبانی را استخدام می کنیم، در واقع یک بسته ی فرهنگی همراه آن است. اگر بتوانیم این تفکیک را انجام بدهیم، می توانیم تا حدودی از آسیب آن مصون بمانیم.

البته این تفکیک بسیار دشوار است. معنای حرف من این نیست که ما نباید زبان دیگری را یاد بگیریم، باید زبان را بیاموزیم تا بتوانیم با دیگران دیالوگ داشته باشیم، ولی وقتی نوبت به فکر کردن خودمان می رسد، دیگر نباید در قالب آن زبان فکر کنیم، بلکه باید در قالب زبان خودمان بیندیشیم. به منظور تحقق این امر باید زبانمان را توسعه دهیم، به گونه ای که توانایی حمل معانی و مفاهیم جدید و متنوع را داشته باشد. در واقع پیشرفت علم با پیشرفت زبان یا توسعه ی زبان همراه است. اگر واژه ها را تقلید کنیم، مفاهیم و تئوری ها را هم تقلید می کنیم. اگر روی استقلال پافشاری کنیم، در همه ی این زمینه ها نیز مستقلانه خواهیم اندیشید.

به نظر شما اینکه تولید علم را بر اساس تولید مقالات ISI که به زبان انگلیسی هستند می سنجند تا چه حد درست است؟

– مقالات ISI نه تنها به زبان انگلیسی هستند، بلکه مطابق با نیاز جهان غرب تولید می شوند؛ یعنی اکثر این مقاله ها به نیاز جامعه ی بومی نویسنده پاسخ نمی دهند، بلکه محقق سؤالی را پیگیری می کند که در دنیای مسلط مطرح است. وقتی هم پاسخی برای آن مسئله ارائه می شود، در چارچوب و زبان آن هاست و دستاوردهای تحقیق هم به آن ها می رسد. در واقع نتایج و دستاوردهای آن مقالات در زندگی اجتماعی یا تکنولوژی خود ما خیلی کم استفاده می شود. بنابراین می توان گفت لزوماً ارتباطی بین مقالات ISI و پیشرفت و توسعه ی علمی کشور وجود ندارد.

پیشرفت علم با پیشرفت زبان یا توسعه ی زبان همراه است. اگر واژه ها را تقلید کنیم، مفاهیم و تئوری ها را هم تقلید می کنیم. اگر روی استقلال پافشاری کنیم، در همه ی این زمینه ها نیز مستقلانه خواهیم اندیشید.

پس چرا به این موضوع این قدر بها داده می شود؟

این موضوع هم مثل امور دیگری است که استانداردهای آن را از غرب گرفته ایم. برای مثال، وقتی می خواهیم به استادی امتیاز دهیم، این نوع مقاله برای او نمره دارد. دقیقاً کارمان تقلید است، چون استانداردهای خودمان را تثبیت نکرده ایم که آن ها را معیار قرار دهیم.

من حتی شنیده ام کار به جایی رسیده است که در حال حاضر بعضی از فصلنامه های پژوهشی برای چاپ مقاله ی دانشجو یا استاد از او پول می گیرند، چون چاپ مقاله برای فرد رزومه محسوب می شود.

بله، همین طور است. مقالات پژوهشی داخلی ما خیلی وقت ها به صورت ظاهری همان روش های غربی را تقلید می کنند. برای مثال، این جزء امتیاز مقاله محسوب می شود که منابع زیادی در آن استفاده شده باشد. به همین دلیل، در حالی که شخص از منابع بسیاری هم استفاده نکرده باشد، فقط برای اینکه فهرست منابع طولانی تر بشود، با کمترین مناسبتی آن منابع را ذکر می کند.

مقاله ای که کاملاً ابتکاری و زاییده ی فکر خلاق یک شخص باشد و مرجع نداشته باشد به سختی پذیرفته می شود، در صورتی که هیچ اشکالی ندارد که منِ نوعی اندیشه ای در ذهنم جوانه زده باشد، خودم آن را توسعه دهم و تبیین کنم و از هیچ منبع و مرجعی به صورت مستقیم استفاده نکنم. به دلیل اینکه معیارهای ما مستقل و بومی نیستند، خودمان را در چارچوب های ساخته شده ی از بیرون محبوس کرده ایم.

بعضی از نظریه پردازان، چه در ایران و چه در خارج از کشور، بر این عقیده اند که اساساً نمی توان علم را به دینی و غیردینی تقسیم بندی کرد و علم در هر حالت علم است. نظر شما در این رابطه چیست؟

– علم، در مقام تعریف، همین طور است و دینی و غیردینی ندارد. علم کشفِ واقع است و واقع یک چیز بیشتر نیست. اگر ما به آن واقع رسیدیم، علم داریم و اگر به آن نرسیم، علم نداریم. اما این در مقام تعریف است و علم موجودِ بالفعل چنین نیست. علمی که در حال حاضر ما در دست داریم متأثر از عوامل فراوانی است؛ یعنی علم از جهان بینی، فرهنگ، نظام ارزشی و… تأثیر می پذیرد. بنابراین علم، به خصوص علوم انسانی، در فرهنگ های مختلف شکل ، جهت و رنگ و بوی مختلفی پیدا می کند. به همین دلیل، در علوم انسانی مکتب های مختلفی داریم. البته در علومی مثل ریاضی و فیزیک هم اختلافات جزئی وجود دارد، اما این اختلافات به گستردگی علوم انسانی نیست.

بنابراین به یک معنا این حرف درست است و به یک معنا درست نیست. امروز که ما از اسلامی سازی علوم سخن می گوییم منظورمان علم موجود و محصول فرهنگ غرب است. ما نمی توانیم این محصول را بدون نقادی بپذیریم. امروز موضع ضدغربی پررنگ شده و البته در مقام سیاست خوب است، ولی در بحث های علمی برخورد انقلابی و هیجان انگیز معلوم نیست که ثمر بدهد. باید با آرامش علم جدید غربی را تجزیه و تحلیل کنیم، نقاط مثبتش را بپذیریم و قسمت هایی را که به آن ها انتقاد داریم رد کنیم.

اینکه به طور کلی علوم غربی را رد کنیم و بگوییم این علوم اساساً محصول امپریالیسم هستند و از بنیاد باطل اند به نظرم نه درست است و نه مفید واقع خواهد شد. ما باید همین علم را بگیریم و آن را اصلاح کنیم، کمبودهایش را جبران نماییم و قسمت هایی را که با معارف اسلامی ما ناسازگار است هماهنگ کنیم، نه اینکه محصول تفکر و تجربه ی بشری را به طور کلی نادیده بگیریم و خودمان از نقطه ی صفر شروع کنیم. این رویکرد مفید و سازنده نیست.

بعضی بر این عقیده اند که اصلاً علوم انسانی جدید را نمی توان بدون پیش فرض های آن بررسی کرد و این پیش فرض ها اسلامی نیستند. چطور می توان بین این 2 سازگاری ایجاد کرد؟

– علوم پیش فرض دارد، ولی تمام قضایای علوم از پیش فرض ها استنتاج نمی شود؛ یعنی علوم انسانی و علوم طبیعی مثل هندسه نیست که چند آکسیوم داشته باشید و از دل آن آکسیوم ها قضایا درآیند. یک پای علوم انسانی در پیش فرض ها و پای دیگر آن در عالم عینی و تجربه ی خارجی است. همچنین این طور نیست که در هیچ کدام از پیش فرض ها بین ما و غربی ها اشتراکی وجود نداشته باشد و بگوییم آن ها کلاً مخلوقات و موجودات دیگری هستند.

آن ها هم مثل ما آدم اند و در عین اینکه تفاوت هایی با هم داریم، مشترکاتی بین ما وجود دارد. بر اساس تعلیمات قرآن، فطرت در بین همه ی انسان ها مشترک است. آثار این موضوع را شما در اصول اخلاقی می بینید. برای مثال، در همه جای عالم وفای به عهد و راست گویی خوب است و خلف وعده و دروغ گویی اموری ناپسند محسوب می شوند.

یکی از چالش های اسلامی سازی علوم برخوردهای افراطی و تفریطی است. عده ای می گویند باید علوم را دربست پذیرفت ، چون این علوم همان علوم ایده آل هستند. این تفکر در دانشگاه خیلی رایج است و مانع اصلاح علوم انسانی و بومی سازی و اسلامی سازی آن به شمار می رود. افراد دیگری هم می گویند این علوم کاملاً باطل است و باید آن ها را کنار گذاشت و از صفر شروع کرد.

شناخت حسی و تجربی را آن ها قبول دارند، قرآن ما هم آن را تأیید می کند. عقل را خدا به همه ی ما داده است و قرآن هم استفاده از آن را تأیید می کند. بنابراین با وجود اینکه بین فرهنگ اسلامی و غربی اختلافات وجود دارد، اما این اختلافات نباید باعث شود اشتراکاتمان را نادیده بگیریم. باید این دو را با هم ببینیم و اصلاً اسلامی سازی این گونه است، نه اینکه محصول عقل و تجربه و فطرت بشری را کلاً کنار بگذاریم، به دلیل اینکه در بعضی از موارد با آن ها اختلاف نظر داریم. به نظر من، این برخورد تند و رادیکال بیش از اندازه انقلابی است.

در حال حاضر اسلامی سازی علوم را در ایران چگونه می بینید؟ چالش ها، مشکلات، موانع و محاسن آن چیست؟

یکی از چالش های این امر برخوردهای افراطی و تفریطی است. عده ای می گویند باید این علوم را دربست پذیرفت و به ترکیب آن ها دست نزد، چون این ها همان علوم ایده آل هستند. این تفکر در دانشگاه خیلی رایج است و مانع اصلاح علوم انسانی و بومی سازی و اسلامی سازی آن به شمار می رود.

افراد دیگری هم می گویند این علوم کاملاً باطل است و باید آن ها را کنار گذاشت و از صفر شروع کرد. این تفکر هم یعنی 300 یا 400 سال به عقب برگردیم و آثار کارمان را 300 سال بعد در نسل های بعدی ببینیم. برای خیلی ها اصلاً صورت مسئله روشن نیست؛ یعنی حرف اسلامی سازی را می زنند، ولی نمی دانند اسلامی سازی چیست و از کجا باید شروع کرد. به لحاظ اجرایی و عملی هم مشکلاتی وجود دارد و مراکز مختلف جدای از یکدیگر به طور موازی کار می کنند، چون هماهنگی و مدیریت یکپارچه ای وجود ندارد. این موضوعی است که به نظرم باعث کندی حرکت می شود.

اگر بخواهید یک راهکار در رابطه با اسلامی سازی علوم پیشنهاد دهید، چه خواهد بود؟

به اعتقاد من، کسانی حق دارند در باب اسلامی سازی علوم انسانی نظر دهند که علوم انسانی جدید و علوم اسلامی را بشناسند. آن عالم دینی که از علوم انسانی جدید خبر ندارد و اظهار نظر می کند نظرش چندان راهگشا نیست و کسی که به علوم انسانی جدید آشناست و از علوم دینی آگاهی ندارد نیز نمی تواند نظر راهگشایی در این رابطه مطرح کند. کسانی که با هر 2 فرهنگ و هر 2 دانش آشنا هستند باید کمر همت را ببندند و این راه را طی کنند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه