معرفی:

ضیاءالدین سردار

زمان انتشار: ۱۵:۴۳ ۱۳۹۳/۰۵/۱

ضیاءالدین سردار، متولد 1951م. در پاكستان است و ديدگاه های قابل توجهي دربـاره مسـا يل فكـری  علمی جهان اسلام معاصر، و به خصـوص علـم اسـلامي دارد. سردار عضوی از «گروه فکری اجمالی» است که منوراحمد انيس و پرويـز منصـور دیگر اعضای آن هستند و یکی از مهمترین دغدغه ­­هایشان، طرح ديدگاه­ها درباره علم اسلامي است. […]

ضیاءالدین سردار، متولد 1951م. در پاكستان است و ديدگاه های قابل توجهي دربـاره مسـا يل فكـری  علمی جهان اسلام معاصر، و به خصـوص علـم اسـلامي دارد. سردار عضوی از «گروه فکری اجمالی» است که منوراحمد انيس و پرويـز منصـور دیگر اعضای آن هستند و یکی از مهمترین دغدغه ­­هایشان، طرح ديدگاه­ها درباره علم اسلامي است. علاوه بر اين، سردار از فعالان عرصه علمي، فكر ي و سیاسی پاکستان است و با نهضت های اسلامی نظیر اخـوان المسـلمين مصـر و جماعت اسلامي پاكستان دارا ي ارتباطاتي بوده و هست. او با آراي متفكـران معاصر اصلاح طلب جهان اسلام، از جمله سيد قطب، مودودي، حسن البناء آشـنايي دارد و به تایید یا نقد دیدگاه­­های آنها پرداخته است.

برخی از مهمترین آثار سردار عبارتند از: «علم، تكنولـوژي و پیشرفت در جهان اسلام»، «آیندة تمدن اسلامی»، «ساختارهای نظام­های معرفت در جهان اسلام» و «چگونه ما می­توانیم؟» است. در دوره­های اخیرتر نیز او آثاری نظیر «توماس کهن و جنگ های علم»، «شرق شناسی» و «چرا مردم از آمریکا متنفرند؟» را منتشر کرده است که برخی از آنها به فارسی ترجمه شده است. او مبدع نوعی «آینده­پژوهی اسلامی» است.

ضیاءالدین سردار

سردار در وهلة اول، بر دشمنی غرب با اسلام، و ا ولویت خطر اسلام بـراي تمـدن غـرب تاکید می­کند و دشمنی غرب را ه تنها در امور اقتصادي اسي، س ي و نظامي، بلكـه در مسـا يل فكـري و علمی نیز می­داند. او دشمني فوق را بـه ريشـه­هـاي تـاریخي نسـبت می­دهد: غرب از قدرت­گیری اسلام و جامعه مسلمانان وحشت داشـته و هنـوز هـم دارد، در حالي كه، در ديد سردار، آنچه غرب را به اين قدرت علمي و تكنولوژیكي رسـاند، اسـلام بـود. اين اسلام بود كه با تشويق مسلمانان به علم آموزي زمينه توسعه و حتي انتقال آن را به غرب به وجود آورده اسـت . از نظر سردار علم و دانش نزد مسلمانان داراي ويژگي دینی بـود، ولـي وقتی که بـه دسـت غربی­ها افتاد، به­ویژه از دوره روشنگري، داراي ويژگي سكولار و ضد ديني شد:

«در حالی که علم في نفسه خنثي است، به وسیلة ما مي تواند سكولار يـا اسـلامي گـردد. رویکرد اسلامی، حدود ذهن و عقل انسان را می­شناسد و تصدیق می­گند که هر معرفتی صفتی از خداست».

به اعتقاد وی علم اسلامی، علمی در راستای حل مسئله است که نتیجۀ تحقیقات و آزمایشات گسترده و دقیق است. این علم قابلیت کاربرد در فرهنگ‌های گوناگون اسلامی را دارد و تابعی از ارزش‌ها، اخلاقیات، نیازمندی‌ها و خواست‌های جوامع و فرهنگ‌های اسلامی است. او معتقد است که گسترة علم و معرفتی که منطبق بـر اسـلام است، ماهیت جدیدی از علم را آشکار می­سازد که غیر از غير از علم به معناي امروزين آن است. اولین گام سردار براي اسلامی کردن علم، بازتعريف واژگان مفهـومي مسلمانان و رجوع به ريشه­های اسلامي آنها، به­منظور درك درست از دانش اسلامي است.

ضیاءالدین سردار 2

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه