عبدالحسین کلانتری

زمان انتشار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۱/۰۳/۱۹

نام و نام خانوادگی: عبدالحسین کلانتری
تخصص: جامعه شناسی، رسانه، مطالعات فرهنگی
محل کار: دانشگاه تهران، دانشگاه سوره،
تحصیلات: دکترای جامعه شناسی
سوابق کاری: عضو شورای پژوهشی دانشگاه سوره، رئیس گروه پژوهشی اجتماعی و حقوق شهروندی، معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

عبدالحسین کلانتری متولد ساری، تحصیلات دوره ی دبیرستان خود
را در مدرسه ی طالقانی به پایان رسانید. در سال 1374 در رشته ی مهندسی آبیاری به
دانشگاه گیلان راه یافت. پس از اتمام تحصیلات کارشناسی در سال 1374 برای ادامه ی
تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته ی جامعه شناسی راهی دانشگاه علامه گردید. وی در سال
1383 با دفاع از پایان نامه ی خود تحت عنوان «بررسی مفاهیم معنا (
meaning ) وعقلانیت (rationality) در آرای پیتر
وینچ و علامه طباطبایی» (با استاد مشاوری دکتر کچویان) به عنوان دانشجوی ممتاز
فارغ التحصیل شد. دوره ی دکترای دکتر کلانتری در همان دانشگاه علامه ادامه پیدا
کرد و به عنوان دانشجوی استعداد درخشان دکتری در رشته ی خود شناخته شد.

در سال های 76 و 77 به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه علامه ‏طباطبایی دوره دکتری برگزیده گردید و در سال 1388 از پایان
نامه ی خود با عنوان «تطور گفتمانی دفتر تحکیم وحدت» با نمره ی 19/25 دفاع کرد.
گفتنی است که استاد راهنمای پایان نامه ی ایشان دکتر عبداللهی و استاد مشاور
دفاعیه اش دکتر کچویان بوده اند.

دکتر کلانتری اینک استاد و معاون آموزشی گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تهران می باشد.

 تالیف و ترجمه

دکنر
کلانتری دارای تالیفات بسیاری می باشند که عبارتست از:

الف) کتاب:

1. معنا و عقلانیت در آرای علامه‏ طباطبایی و پیتر وینچ. قم:
طه.

2. رسانه، توسعه و سیاستگذاری ارتباطی. تهران: دفتر
پژوهش‏های رادیو.

3. سردبیر(مشترک) مجموعه ٨جلدی «مطالعات فرهنگی رادیو».

4.- جلد اول: کوثری، مسعود (1387). درآمدی بر موسیقی مردم
پسند. تهران: دفتر پژوهش‏ های رادیو.

5. جلد دوم: مختاری اصفهانی (1388). رادیو و سیاست در
ایران. دفتر پژوهش های رادیو.

6. ماتسون، دونالد (2008) گفتمانهای رسانه‏ای (Media Discourses)، تهران: مرکز
آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (زیر چاپ).

7. مجموعه چکیده مقالات دومین اجلاس جهانی رادیو (دو
زبانه). (1388).تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.

8. رادیو. تهران: دفتر پژوهشهای رادیو. (زیر چاپ)

ب) مقالات:

1. رادیو و مشارکت اجتماعی، ماهنامه علمی- تخصصی رادیو،
شماره ٢٧، ١٣٨٤.

2. درآمدی بر جامعه ‏شناسی عقلانیت، کتاب ماه علوم اجتماعی،
شماره ٩١-٩٠، ١٣٨٤.

3. رسانه دینی، مخاطب دیندار و رضایت نسبی؛ بررسی دینداری
مخاطبین و برآورده‏ شدن انتظارات دینی رسانه‏ ای آنان،
Global Media Journal ، 2006
(شماره اول, بهار ١٣٨٥)

4. رهبری از منظری جامعه‏شناختی، راهبرد، شماره ٤١،
پائیز١٣٨٥

5. رادیو محلی و انسجام اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم, شماره٦, پاییز ١٣٨٥.

6. از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن، مجله علمی- پژوهشی علوم
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سوم، شماره٢، پائیز و زمستان ١٣٨٥.

7. جوانان و مصرف توریسم، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات
فرهنگی، سال اول, شماره ٢, تابستان١٣٧٨.

8. معنا در جامعه‏ شناسی و مطالعات فرهنگی (مقایسه دو
رویکرد روان شناسانه و قاعده مدارانه)، مجله علمی- پژوهشی علوم‏اجتماعی دانشگاه
فردوسی مشهد، سال چهارم، شماره 2, پاییز و زمستان ١٣٨٦.

9. A
Case Study of the Relationship between Media and Religion: The Media Rituals.
Asian Journal of Social Science. Volume 37 (2009). Pp 284-304.

10. امکانها و چالش های به کارگیری رادیو در توسعه روستایی،
کتاب ماه علوم اجتماعی. سال دوازدهم. شماره 9 (پیاپی 117). آذر 1387. صص79-69.

11. هویت دینی و جوانان، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات
فرهنگی. دورۀ دوم، شمارۀ 2، تابستان 1388.

12. رسانه های نوین و زندگی روزمره: تاثیر تلفن همراه بر
هویت و سبک زندگی جوانان. فصلنامه علمی- ترویجی رسانه. شمارۀ پیاپی76. سال نوزدهم.
شمارۀ 4.

13. دفتر تحکیم وحدت در کشاکش سنت و تجدد، فصلنامه
علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، (مشترک)، گواهی چاپ.

ج) ارائه مقاله در سمینارها و همایشها

1. رادیو و مشارکت اجتماعی، ششمین جشنواره بین ‏المللی
رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤.

2. بررسی نسبت رسانه و دین؛ مطالعه موردی مناسک رسانه ‏ای،
همایش بین‏ المللی دین و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و صدای جمهوری
اسلامی ایران، ١٣٨٤ (مشترک).

3. رضایت مخاطبان رسانه دینی، همایش بین ‏المللی دین و
رسانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤
(مشترک).

4. جامعه‏ شناسی مصائب جمعی(تجربه‏ای در بم)، همایش پارازیت
روی خط بم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ١٣٨٤ (مشترک).

5. اجتماعات قومی و همبستگی اجتماعی عام در ایران، همایش
انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، موسسه مطالعات ملی با همکاری سایر نهادها و دانشگاه
ها، دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٦ (مشترک).

6. همگرایی ملی و رادیو محلی، همایش انسجام ملی و همبستگی
اجتماعی، موسسه مطالعات ملی با همکاری سایر نهادها و دانشگاه ها، دانشگاه تربیت
مدرس، ١٣٨٦ (مشترک).

7. رادیو در دوقطبی گفتمان سنتی و تجددی، دومین اجلاس جهانی
رادیو.
ABU با همکاری صدای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای تهران،
علامه طباطبایی، امام صادق و آزاد اسلامی.

8. سبک زندگی سازی برنامه های رادیویی: پاسخ به نیازهای
روزمره مخاطبان در عصر مدرن. سومین اجلاس جهانی رادیو.

د) پروژه های تحقیقاتی

مجری طرح های:

1. جامعه ‏شناسی مصائب جمعی(تجربه ای در بم)، خویش‏فرما،
١٣٨٣ (با همکاری سایر مجریان).

2. انتظار دینی جامعه از رسانه، صدای جمهوری اسلامی ایران،
١٣٨٤ (با همکاری سایر مجریان).

و همکار طرح های:

1. بررسی مخاطبان سینما، ایسنا، ١٣٨١.

2. مسائل گروه های مختلف سنی جوانان(١٥تا٢٩ سال)، سازمان
بهزیستی کل کشور، ١٣٨٣.

3. تطور گفتمان های هویتی در ایران، شورای عالی انقلاب
فرهنگی، ١٣٨٣.

سوابق اجرایی-پژوهشی

1. پژوهشگر خبرگزاری ایسنا، ١٣٨٠.

2. پژوهشگر صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤-١٣٨١.

3. کارشناس طرح و برنامه گروه اجتماعی شبکه٤ سیما،
١٣٨٦-١٣٨٣.

4. کارشناس طرح و برنامه شبکه رادیویی جوان، ١٣٨٤.

5. عضویت در بسیاری از کارگروه های تخصصی سازمان صدا و سیما.

6. مدیرکل پژوهش ‏های رادیو، ١٣٨٤ تا 1388.

7. مدیرمسئول و سردبیر مجله علمی- تخصصی رادیو، از ١٣٨٤ تا
سال 1388 (از شمارۀ 31 تا شمارۀ 46).

8. مدیر مسئول فصلنامه نجوای فرهنگ، از ابتدا(١٣٨٥) تا سال
1388 (از شمارۀ اول تا شمارۀ 11).

9. دبیر بخش پژوهش هفتمین جشنواره بین ‏المللی رادیو،
١٣٨٥-١٣٨٤.

10. دبیر بخش پژوهش هشتمین جشنواره بین ‏المللی رادیو،
١٣٨٦-١٣٨٥.

11. عضو هیئت داوران پانزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و
تلویزیونیِ معاونت امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٦.

12. مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری، ١٣٨٦.

13. عضو شورای علمی و داوری همایش ملی «همبستگی ملی و
نهادهای اجتماعی»، موسسه مطالعات ملی، ١٣٨٦.

14. دبیر کمیته راهبردی اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی
شهرداری تهران، از سال ١٣٨٧ تا 1388.

15. دبیر «دومین اجلاس جهانی رادیو» (International Radio Forum) ، ABU با همکاری صدای
جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، امام صادق و آزاد. 30-28
اردیبهشت 1388(20-18
May 2009).

16. دبیر بخش پژوهش دهمین جشنواره تولیدات رادیویی(جشنواره
اردیبهشت), ١٣٨٨-١٣٨٧.

17. مشاور معاون صدا، از سال 1388 تاکنون.

18. سرپرست دانشکده ارتباطات و تبلیغ فرهنگی سوره، از سال
1388 تا کنون.

19. عضو شورای پژوهشی دانشگاه سوره، از سال 1388 تا کنون.

20. رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارتباطات سوره، از
فروردین 1389 تا کنون.

21. رئیس گروه پژوهشی اجتماعی و حقوق شهروندی، از سال 1388
تا کنون.

22. معاونت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران

ارتباط با دکتر کلانتری:

ایمیل:
kalantari1356@Yahoo.com 


kalantari1356@gmail.com

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه