عنوان پایان نامه: بررسی جامعه آرمانی در اندیشه متفکران اسلامی (ابونصر محمد فارابی- سیدجمالالدین اسدآبادی)

زمان انتشار: ۱۱:۴۶ ۱۳۹۰/۰۷/۷

نگارنده: عابدی موسوی، عباس
استاد راهنما: محمد ثقفی
استاد مشاور: باقر ساروخانی
رشته و مقطع تحصیلی: جامعهشناسی، کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1379، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی

چکیده: این تحقیق، پژوهشی بنیادی است که اولاً: به انباشت علم کمک میکند و چشم اندازهای تحقیقاتی بعدی را تغییر خواهد داد. ثانیاً:قابل استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و مورخان و جامعه شناسان قرار خواهد گرفت. روش پژوهشی با استفاده از روش اسنادی و مقایسه ای است. این پژوهش با ذکر ادله تاریخی معتبر نحوه ی گسست از جامعه ایده آل در نزد متفکران مسلمان متقدم و رویکرد به پراتیک اجتماعی- سیاسی متفکران مسلمان معاصر را به وضوح بیان کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه