عنوان پایان نامه: روش‌شناسی ابن خلدون

زمان انتشار: ۱۱:۱۹ ۱۳۹۰/۰۷/۷

نگارنده: غراب، ناصرالدین
استاد راهنما: تقی آزادارمکی
رشته و مقطع تحصیلی: جامعه شناسی، کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1376، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

چکیده: هدف پژوهش آشنایی هرچه بیشتر دانش پژوهان با تئوری عصبیت ابن خلدون و تطبیق آن با تحول قدرت ایران با تاکید بر دوره غزنویان است. روش پژوهش، کتابخانه ای می باشد با استفاده از روش بررسی اسناد و مدارک تاریخی و نیز مطالعه مقایسه ای یا تطبیقی. نتیجه کلی به طور کلی عامل محیط ( خشکی هوا و کمبود امکانات مناسب زندگی ) منجر به افزایش عصبیت می شود. دین قدرت عصبیت را چند برابر ساخته و موجب پیروزی می شود و این عوامل در موفقیت غزنویان جهت ایجاد حکومت در ایران موثر بوده است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه