اندیشکده مهاجر شریف برگزار میکند

فراخوان مقاله همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی

منبع: وبگاه همایش

زمان انتشار: ۱۲:۳۳ ۱۳۹۲/۱۱/۵

یکی از وجوه مهم و شاید جدیدترین بخش این مسئله، نسبت میان متن و ابزار تمدنی (در لسان رهبری) یا فرهنگ و تکنولوژی است. آیا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما ملاحظات خاصی را در جهت اهداف متعالی خود درباره توسعه صنعتی و تکنولوژیک تدارک نمی‌بیند؟ آیا نسبتی میان تکنولوژی و فرهنگ و سبک زندگی غربی که موطن تکنولوژی جدید است وجود دارد؟ اصولاً منظر فرهنگی و عمیق انقلاب اسلامی چه سیاستی را برای آینده توسعه تکنولوژیک ما تجویز خواهد کرد؟

مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی مهمی که در مهرماه سال گذشته در جمع جوانان استان خراسان شمالی ایراد شد و بعدها به «خطبه سبک زندگی» معروف گشت، موضوع نسبت میان ابعاد فرهنگی و اصلی تمدن نوین اسلامی که هویت و آتیه انقلاب اسلامیست و ابعاد ابزاری تمدن مانند اقتصاد، علم و فناوری و سیاست را مطرح کرده و آنرا فتح بابی جدید برای پیشرفت فرهنگی و حرکت به سوی تمدن اسلامی معرفی کردند. ایشان ضمن انتقاد از پیشرفت اندک ما در مسیر آرمانهای فرهنگی انقلاب اسلامی، رستگاری نهایی ما را در گرو پرداختن به بعد حقیقی و اصلی تمدن دانستند.

یکی از وجوه مهم و شاید جدیدترین بخش این مسئله، نسبت میان متن و ابزار تمدنی (در لسان رهبری) یا فرهنگ و تکنولوژی است. آیا فرهنگ اسلامی و ایرانی ما ملاحظات خاصی را در جهت اهداف متعالی خود درباره توسعه صنعتی و تکنولوژیک تدارک نمی‌بیند؟ آیا نسبتی میان تکنولوژی و فرهنگ و سبک زندگی غربی که موطن تکنولوژی جدید است وجود دارد؟ اصولاً منظر فرهنگی و عمیق انقلاب اسلامی چه سیاستی را برای آینده توسعه تکنولوژیک ما تجویز خواهد کرد؟

توجه به این مسأله از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی انجام شد که از یکسو ایران همچون دیگر کشورهای درحال توسعه اسلامی در مسیر حرکت پرشتابی به سوی صنعتی شدن و اخذ علم و تکنولوژی جدید قرار گرفته است و از سوی دیگر فضای عمومی فکری و فرهنگی کشور نسبت به تبعات توسعه بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی کم اعتنا و ناتوجیه است.

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه این بحث تازه در آغاز خویش است و باید در دانشگاه ها پی گرفته شود، و با توجه به درخواستهای مکرر ایشان در نشستهای اندیشه راهبردی مبنی بر اینکه افق تمدن اسلامی در حوزه های گوناگون تحت عنوان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید گشوده شده و گفتمانی فراگیر شود، فرهنگ و تکنولوژی موضوعی محوری برای توجه دادن افکار عمومی نخبگانی به مسأله الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خواهد بود. از این رو معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری اندیشکده مهاجر قصد دارد اولین دوره همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی را در محورهای ذیل برگزار نماید.

 لذا از تمامی علاقه مندان و صاحب نظران دعوت به عمل می آید تا نظرات و تفکرات خود را در قالب مقاله و با مراجعه به سایت همایش برای ما ارسال نمایند.

 محورهای همایش:

الف) آسیب شناسی تکنولوژی (پیامدهای تکنولوژی در حیات انسانی)

 1. تکنولوژی و اخلاق
 2. تکنولوژی و مسأله خانواده
 3. تکنولوژی و مسأله محیط زیست
 4. تکنولوژی و ابزاری‌سازی انسان
 5. تکنولوژی، فضای مجازی و روابط انسانی
 6. تکنولوژی و مسأله سلامت
 7. تکنولوژی و مسأله معنویت
 8. تکنولوژی و آزادی
 9. تکنولوژی، رسانه و افکار عمومی
 10. تکنولوژی و آینده بشریت

 ب) مبانی فرهنگی تکنولوژی (شکل‌گیری تکنولوژی در بستر فرهنگ)

 1. جهان ‌بینی و تکنولوژی
 2. ایدئولوژی و تکنولوژی
 3. تکنولوژی و تاریخ‌مندی
 4. سبک زندگی و تکنولوژی
 5. سیاست و تکنولوژی
 6. ادیان و تکنولوژی
 7. تمدن‌ها و تکنولوژی‌ها

 ج) اسلام و تکنولوژی (مواجهه ایمانی و انسانی با تکنولوژی)

 1. اسلام، اخلاق و تکنولوژی
 2. اسلام، فقه و تکنولوژی
 3. اسلام، عرفان و تکنولوژی
 4. اسلام،طب و تکنولوژی
 5. اسلام، طبیعت و تکنولوژی
 6. اسلام، سبک زندگی و تکنولوژی
 7. اسلام، خانواده و تکنولوژی
 8. اسلام، معنویت و تکنولوژی

 زمان: 21 الی 22 اردیبهشت ماه 1393

مکان: دانشگاه صنعتی شریف

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله (حداکثر در 500 کلمه) : 22 بهمن­ ماه 1392

وبگاه همایش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه