فرامرز رفیع پور

زمان انتشار: ۱۴:۴۰ ۱۳۹۰/۰۹/۱۷

دکتر رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود. عنوانى که او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن را دارد و کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است. او متولد […]

دکتر رفیع پور در میان اساتید فعلى جامعه شناسى از جایگاه
ویژه اى برخوردار است و از او با عنوان پروفسور یاد مى شود. عنوانى که
او با تحقیقات و پژوهش هاى بسیار تأثیرگذارش ثابت کرده لیاقت آن را دارد و
کمتر کسى در این حوزه از علوم اجتماعى در ایران به این عنوان دست یافته است. او
متولد سال ۱۳۲۰ و اهل تهران است و سرنوشت تحصیلى جالبى داشته است. چنان که پس از
گذراندن دیپلم طبیعى در سال ۱۳۳۹ به آلمان مى رود و از دانشگاه «هوهن هایم»
اشتوتگارت مدرک کارشناسى کشاورزى دریافت مى کند و ۲ سال بعد و در سال ۱۳۴۷
کارشناسى ارشد پیوسته اش را در رشته «اقتصاد اجتماعى روستا» از همان دانشگاه اخذ
مى کند و ۴ سال بعد دکتراى علوم اجتماعى اش را از همین دانشگاه دریافت
مى کند. سپس به «ویتثنهاوزن»
مى رود
و مدرک فوق دکترایش را در «روش تدریس» از دانشگاه «کاسل» این ایالت دریافت مى کند
و در سال ۱۳۶۶ درجه
venia legendi, habilitation  یا پروفسورى اش را در جامعه
شناسى توسعه روستایى از دانشگاه «هوهن هایم» دریافت مى کند و تا سال ۱۳۸۳ در
این دانشگاه تدریس مى کرده و هم زمان در دانشگاه شهید بهشتى نیز با سمت استادى
مشغول تدریس مى شود. وی در حال حاظر از دانشگاه بازنشسته شده است.

بیشترین تخصص وی غیر از حوزه های نظری وجامعه شناسی روستایی،
پژوهش اجتماعی است که شاید بتوان رفیع پور را از موفقترین جامعه شناسی ایرانی در
عرصه پژوهش اجتماعی دانست. تحقیقات وی نیز در رابطه با توسعه ایران، دینداری،
روحانیت، احساس و موسیقی، و… در کتابهای مختلف چاپ شده و مورد استفاده است.
توانایی وی در این عرصه به حدی است که یکی از مهم ترین منابع پژوهش اجتماعی در
ایران نیز برای اوست (کندوکاوها و پنداشته ها).

از جمله سوابق دانشگاهی و علمی وی می توان به، استادیاری گروه
جامعه شناسی در دانشگاه ملی ایران (دانشگاه شهید بهشتی)، ریاست دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ریاست گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی،
استاد مدعو دانشگاه ویسکانزین ـ مدیسون، استاد دانشگاه هوهن هایم ـ اشتوتگارتِ
آلمان تا سال 2005،  دعوت به دانشگاه هوهن هایم به هزینه مرکز تحقیقات آلمان
(اجازه تدریس در دانشگاههای آلمان به عنوان پروفسور از دانشگــاه هوهن هایـم ـ
اشتوتگـارت بـر اساس رساله ارائه شده درباره “پویائی نیاز در برنامه ریزی رشد
)، چاپ رساله
Habilitation در آلمان، عضو پیوسته
فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای پژوهشی فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای پژوهشی
فرهنگستان علوم پزشکی ایران، عضو شورای دانشگاه شهید بهشتی تا 1384، عضو هیات
ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تا 1382، عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری، عضو هیات امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سرپرست
کمیته علوم اجتماعی شورایعالی برنامه ریزی تا سال 1386، عضو کمیسیون علوم انسانی
شورای پژوهش های کشور تا 1379، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید
بهشتی 1382 تا خرداد 1385 اشاره کرد.

دیگر  ویژگی ها:

رفیع پور هرگز ژست روشنفکری به خویش نگرفته و در کیان و ارغنون
و انجمن جامعه شناسی نقش چندانی نداشته است.
کتاب جامعه روستایی و نیازهای آن ” تالیف وی ، در دوره چهارم
انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،به عنوان
کتاب سال برگزیده شد.

 جوائز و نشانها : – استاد برتر کشور در سال 1375 – برنده کتاب
سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1365 به خاطر تالیف کتاب «جامعه روستایی و نیازهای
آن» -استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1371 – دانشجوی بورسیه
DAAD در طی سالهای 1965-68

آثار:

کتاب
ها:

 • جامعه روستایی و نیازهای آن:
  پژوهشی در ۳۲ روستای برگزیده استان یزد. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ سوم
  . ۱۳۷۰ (۱۳۶۴).
 • سنجش گرایش روستائیان نسبت به
  جهاد سازندگی و عوامل مؤثر بر آن: پژوهشی در سـه استان: اصفهان، فارس و
  خراسان. تهران
  : مرکز
  تحقیقات روستایی، وزارت جهاد سازندگی
  . ۱۳۷۲.
 • جامعه، احساس و موسیقی: کوششی در
  جهت آغاز یک بررسی جامعه شناختی از اثرات سازنده و مخرب موسیقی در ایران.
  تهران: شرکت سهامی انتشار
  . ۱۳۷۵.
 • وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش
  های اجتماعی
  : پژوهشی
  درباره تأثیر فیلم های سینمایی، سریال ها تلویزیونی، ویدئو، روزنامه و
  تبلیغات. چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد. ۱۳۷۵. چاپ دوم،
  تهران:
  نشرفر
  . 1378
 •  توسعه و تضاد: کوششی در
  جهت تحلیل علل پیدایش انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعـی ایران. تهران: دانشگاه
  شهید بهشتی. ۱۳۷۶چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار
  . ۱۳۷۹.
 • آناتومی جامعه: مقدمه ای بر
  جامعه شناسی کاربردی. ۱۳۷۸. چاپ دوم، تهران: شرکت سهامـی انتشار
  . ۱۳۸۰.
 • آنومی یا آشفتگی های اجتماعی:
  پژوهشی درباره پناسیل آنومی. تهران: شرکـت سروش
  . ۱۳۷۸.
 • کارایی بیمارستان ها: مقایسه ای
  در سه بیمارستان دولتـی، خصوصی و آموزشی. تهران: بشیر
  . ۱۳۷۸.
 • کندوکاوها و پنداشته ها: مقدمه
  ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار. چاپ
  یازدهم. ۱۳۸۰ (۱۳۶۰).
 • موانع رشد علمی در ایران. تهران:
  شرکت سهامی انتشار. ۱۳۸۱.
 • تکنیک های خاص در علوم اجتماعی.
  تهران: شرکت سهامی انتشار. ۱۳۸۲.
 • علوم انسانی در ایران نگاهی از
  بیرون و درون. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشت. ۱۳۸۳.
 • سرطان اجتماعی فساد. تهران: شرکت
  سهامی انتشار. ۱۳۸۶. برگزیده جشنواره فارابی به عنوان کتاب سال ۱۳۸۶
  .

·        
Rafipoor,
Faramarz : Das “ Extension and Development Corps “
im Iran. Eine empirische Untersuchung zur Feststellung effizienzrelevanter
Faktoren und Beziehungen. Saarbruecken: SSIP,1974.

·        
Rafipoor,
Faramarz: Beduerfnisse und Beduerfnisdynamik in der Entwicklungsplanung: Eine
empirische Analyse zur Erarbeitung praxisrelevanter Ermittlungsmethoden in der
Provinz Yasd/Iran. Frankfurt a.M: Campus, 1989.

مقالات
علمی

 • «روش
  مشاهده در علوم اجتماعی»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
  شماره ۵، ص ۱۴۵ ـ ۱۲۰
  . ۱۳۶۹.
 • «تحلیل محتوا ـ روش تحقیق در
  وسایل ارتباط جمعـی»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
  شماره ۶، ص ۱۳۵
  ـ ۶۴. ۱۳۷۰.
 • «تغییر ارزش ها در آیینه سینما و
  مطبوعات». نامه پژوهشی. سال ۴ شماره ۱۴ و ۱۵، ص ۳۰ ـ ۵
  . ۱۳۷۸.
 • «جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی
  و نابرابری درآمد»، نامه فرهنگستان علوم فصلنامه علمی و فرهنگی. شماره ۲۴ و
  ۲۵
  . ۱۳۸۳.
 • «عناصر زیربنایی جامعه ایران:
  نظام ایلی، دولت ستیزی و ساختار فئودال»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران:
  دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۴۱ و ۴۲
  . ۱۳۸۳.
 • «در تضاد دین و علم»، فرهنگستان
  علوم ایران (به مناسبت بزرگداشت استاد دکتر مهدی بهادری نژاد
  (.۱۳۸۴.
 •  «آفریقای جنوبی در گذر
  زمان»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۵۲
  . . ۱۳۸۵
 • «جامعه آفریقای جنوبی: هماهنگی
  یا تضاد»، پژوهشنامه علوم انسانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. شماره ۵۳
  . ۱۳۸۶.
 • «دولت و ملت در آفریقای جنوبی:
  حکومت سیاهان و رفتار سیاسی سفید و سیاه»، مجله علوم انسانی دانشکده ادبیات.
  تهران
  : دانشگاه
  تربیت معلم، شماره ۵۸، ویژه نامه علوم اجتماعی (شماره ۴). ۱۳۸۶.

 

·        
Rafipoor,
Faramarz : Die Grenzen und Moglichkeiten der
Methoden empirischer Sozialforschung in den Laendern der Dritten Welt. Versuch
einer allgemeinen Orientierung und ihre Konkretisierung auf der Basis der
Erfahrungen im Iran. In: Social Strategies: Forschungsberichte Vol. 2, No.3, 1
– 40. 1988

·        
Rafipoor,
Faramarz: “Der beduerfnisorientierte Ansatz in der Beratung: Theoretische
Konzepte und Praktische Anwendungs – moeglichkeiten“ Pp. 227- 236. In: Volker
Hoffmann (ed.): Beratung als Lebenshilfe: Humane Konzepte fuer eine laendliche
Entwicklung. Weikersheim: Margraf. 1992.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه