«فرهنگِ علمایی» و سیاستِ حجاب در ایران

زمان انتشار: ۱۲:۳۱ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

مقاله ی حاضر مشتمل بر مواد خام یک طرح ابتدایی است که ممکن است برای ترسیم خطوط کلی یک چارچوب نظری (Theoretical framework) به کار آید. در صورت حصول، آن چارچوب نظری می تواند مبنایی جهت پژوهش های گسترده تر تاریخی، مردم شناختی و جامعه شناختی در موضوع مورد بحث شود. نتیجه ی پژوهش های فوق به نوبه ی خود ممکن است زمینه ی ارایه ی یک «نظریه» را فراهم آورد. نظریه ای که شاید به وسیله ی آن بتوان ریشه های برخی معضلات و «شبه معضلات» فرهنگی و اجتماعی جامعه ی ایران پس از انقلاب را شناخت و تحلیل کرد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه