فیلم مردم پسند

منبع: سوره مهر

نویسنده کتاب: علی شیخ مهدی

انتشارات: سوره مهر

زمان: 1383

زمان انتشار: ۱۲:۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸

كتاب حاضر كه به تاريخ و نقد سينما مي‌پردازد از نظر جامعه‌شناسي به فيلم و جايگاه مردم‌پسندانه آن نظر دارد. كتاب شامل دو فصل كلي و عناوين و بخشهاي ذيل مي‌باشد. فصل نخست: از منظر نقد فرهنگي و از بيرون سينما، در طي چند بخش آراي مخالفان و موافقان مردم‌پسندي نقد و بررسي شده و […]

كتاب حاضر كه به تاريخ و نقد سينما مي‌پردازد از نظر جامعه‌شناسي به فيلم و جايگاه مردم‌پسندانه آن نظر دارد.

كتاب شامل دو فصل كلي و عناوين و بخشهاي ذيل مي‌باشد. فصل نخست: از منظر نقد فرهنگي و از بيرون سينما، در طي چند بخش آراي مخالفان و موافقان مردم‌پسندي نقد و بررسي شده و سپس برخي ويژگيهاي مهم فرهنگ و هنر مردم‌پسند ذكر مي‌گردد از جمله: نخبه‌گرايان مخالف (سنت انتقادي اخلاق‌گرايان، امانوئل كانت و اثر هنري، كلمنت گرينبرگ و هنر پيشرو پيرو، تئودور آدورنو و «خودنامي» اثر هنري، دوايت مك دونالد، ارزيابي ديدگاه نخبه‌گرايي)، مردم‌گرايان موافق (والتر بنيامين و باز توليد ماشيني، مارشال مك لوهان و كاهش فواصل، نوئل كارول و «نظريه حذف»)، پيوند رسانه‌هاي جمعي و هنر مردم‌پسند، طبقه متوسط و تعامل سطوح فرهنگي، مردم‌پسندي مدرنيسم و پست‌مدرنيسم.

فصل دوم: در اين فصل از درون سينما به فيلم مردم‌پسند نگريسته مي‌شود اين فصل در دو بخش 1. مروري تاريخي در آراي منتقدان فرانسوي و سپس بريتانيايي ـ آمريكايي و 2. برخي كاركردهاي مربوط به حضور ستارگان در فيلمهاي مردم‌پسند، به‌ويژه ستارگان مؤنث به بررسي اين مهم مي‌پردازد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه