لئواشتروس،منتقد علوم اجتماعی مدرن!

زمان انتشار: ۰۸:۲۰ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷

خواندن او به چند دلیل اهمیت دارد. اول این‏که او از منتقدین جدی تجدد است و تبیینی فلسفی از ظهور مدینیته در آثار فیلسوفان سیاسی سده ی ۱۶ و ۱۷ ارائه می کند. به علاوه اشتراوس از منتقدین جدی علوم اجتماعی مستقل از ارزش است و در رأس آن به نقادی وبر، که قهرمان دوران جوانی او و بساری از آلمانی های اهل علم بوده است، می پردازد. بصیرت دیدگاه اشتراوس وقتی بهتر فهم می شود که نقادی های او از پوزیتیویسم و تاریخ گرایی در دهه ی ۴۰ و ۵۰ میلادی، یعنی دوران اوج و شکوه رفتارگرایی و علوم اجتماعی کمی و پوزیتیو در آمریکا مورد توجه قرار گیرد

ااشتراوس فیلولوگ و فیلسوف سیاسی معاصر است که امروزه خواندن او به چند دلیل اهمیت
دارد. اول این‏که او از منتقدین جدی تجدد است و تبیینی فلسفی از ظهور مدینیته در
آثار فیلسوفان سیاسی سده ی ۱۶ و ۱۷ ارائه می کند. اشتراوس که شاگرد کاسیرر است، روند
فلسفی تجدد را به صورت تحولی در اندیشه ی فیلسوفان سیاسی ترسیم می کند که شکل تام
و تمام آن، نیچه یا بحران در فلسفه ی سیاسی و اخلاق است. به علاوه اشتراوس از
منتقدین جدی علوم اجتماعی مستقل از ارزش است و در رأس آن به نقادی وبر، که قهرمان
دوران جوانی او و بساری از آلمانی های اهل علم بوده است، می پردازد. بصیرت دیدگاه
اشتراوس وقتی بهتر فهم می شود که نقادی های او از پوزیتیویسم و تاریخ گرایی در دهه ی
۴۰ و ۵۰ میلادی، یعنی دوران اوج و شکوه رفتارگرایی و علوم اجتماعی کمی و پوزیتیو
در آمریکا مورد توجه قرار گیرد.

(برای دریافت متن کامل به ضمائم همین صفحه مراجعه فرمایید)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه