نگاهی به یک مقاله درباب کار جمعی

مدل اثرگذاري فرهنگ ملي بر كار تيمي در ايران

نویسنده:

منبع: راهبرد فرهنگ؛ تابستان و پاییز 1389 - شماره 10 و 11

زمان انتشار: ۱۶:۴۱ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

اين مقاله به بررسي چندبعدي نظريه ناسازگاري فرهنگ ملي ايران با كار جمعي و تيمي مي پردازد. در اين تحقيق نقش و تاثير مولفه هاي فرهنگ ملي بر كارتيمي با بهره گيري از سه رويكرد تاريخي ـ اجتماعي، بين فرهنگي و پيمايش، بررسي و الگوي مربوط ترسيم شده است. جامعه آماري پيمايش را سه شركت […]

اين مقاله به بررسي چندبعدي نظريه ناسازگاري فرهنگ ملي ايران با كار جمعي و تيمي مي پردازد. در اين تحقيق نقش و تاثير مولفه هاي فرهنگ ملي بر كارتيمي با بهره گيري از سه رويكرد تاريخي ـ اجتماعي، بين فرهنگي و پيمايش، بررسي و الگوي مربوط ترسيم شده است. جامعه آماري پيمايش را سه شركت بزرگ از سه صنعت خودروسازي، بازرگاني و نيروگاهي تشكيل ميدهد. دستاورد مطالعات بين فرهنگي، فرهنگ ايراني را مستعد كارتيمي ميداند و يافته هاي پيمايش نيز ـ كه نشان دهنده ميزان بالاي جمع گرايي و گرايش به كارتيمي در نمونه 576 نفري تحقيق است ـ آن را تاييد مي كند. تساوي طلبي جنسي، عملكردگرايي و جمعگرايي نهادي در سطح ارزش و همچنين فضاي مورد انتظار كار تيمي و آمادگي براي كار تيمي به طور مثبت و ابهام گريزي در سطح رفتار، مشاغل سرپرستي و سطح تحصيلات بالاتر تاثير منفي بر گرايش به كارتيمي دارند.

بنابراين در چارچوب مدل تحليلي تحقيق، سهم عمده تبيين چرايي سطح پايين كارتيمي در كشور ريشه در عوامل غيرفرهنگي (ساختاري، مديريتي و رفتاري) در سطح ملي، سازماني و فردي دارد.

کليدواژگان: فرهنگ ملي، كار تيمي، گرايش به كار تيمي، جمع گرايي

متن کامل مقاله را در زیر میتوانید دانلود کنید

اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه