مشکل علوم اجتماعی پیوند آن با شرق شناسی است

زمان انتشار: ۰۳:۲۸ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

بررسی وضعیت علوم اجتماعی در ایران با حضور آقایان دکتر امین قانعی راد، دکتر ابراهیم توفیق و دکتر حسین کچویان (قسمت اول)

دستاوردها و حاصل کار چهار پنج دهه حیات آکادمیک
علوم اجتماعى در ایران چیست؟ مهم ترین مسأله یا مسائلى که علوم اجتماعى ایران حول آن
شکل گرفته چیست؟ و اصلاً آیا شکل گرفته…؟ آیا ما مى توانیم علوم اجتماعى ایران را
میدانى مستقل (با تعریف بوردیویى) تلقى کنیم؟ نسبت علوم اجتماعى ایران با نهاد دین
را چگونه باید تحلیل و تفسیر کرد؟ مشکل علوم اجتماعى ایران در کجا باید حل شود: نظرورزى
و نظریه پردازى یا کار تجربى و اصطلاحاً جامعه شناسى ورزیدن؟ داستان واقعى حیات علوم
اجتماعى ایران را کجا باید جستجو کرد؟ در فضاى آکادمیک یا فضاى تحولات فکرى و روشنفکرى؟
این ها اصلی ترین محورهایی بود که قصد داشتیم در میزگردی با حضور آقایان دکتر محمد
امین قانعی راد
(رئیس انجمن جامعه شناسی ایران)، دکتر ابراهیم توفیق (مدرس جامعه شناسی
در دانشگاه آزاد و تربیت معلم) و دکتر حسین کچویان (استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران)
به بررسی آنها بپردازیم. جلسه گفتگو در یکی از نخستین روزهای مهرماه 90 برگزار گردید،
اما متأسفانه یا خوشبختانه در همان نخستین محور بحث چنان دامنه یافت، که عملاَ فرصتی
برای پرداختن به سایر محورها نماند. هر چند عملاَ بخشی از دیدگاه اساتید نسبت به مباحث
دیگر نیز در جریان گفتگو تبیین گردیده است.
 

در قسمت ضمائم میتوانید متن کامل این نشست
را دریافت نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه