معرفی رشته برنامه‌ ریزی رفاه اجتماعی

منبع: سایت عاوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۹:۳۹ ۱۳۹۲/۰۸/۲

انجام برنامه های مختلف رشد و توسعه، نه تنها مستلزم برنامه ریزی های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی محسوب می شوند، بلکه اجرای برنامه های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه های رفاهی دارد.

هدف دوره کارشناسی ارشد این رشته:

انجام برنامه های مختلف رشد و توسعه، نه تنها مستلزم برنامه ریزی های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی محسوب می شوند، بلکه اجرای برنامه های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه های رفاهی دارد. هدف این دوره تربیت کارشناسانی است که با ابعاد نظری و فنی مسائل مربوط به رفاه اجتماعی در ابعاد مختلف آشنا شده و مهارت های لازم در زمینه برنامه ریزی های فرهنگی- اجتماعی را جهت تکمیل ابعاد اقتصادی توسعه، پیدا کنند. هدف اختصاصی این رشته پرورش کارشناسانی است که بر مبنای علوم و فنون پایه های خود در زمینه های علوم اجتماعی، اقتصادی، حقوق، مدیریت، تعاون و رفاه اجتماعی وبا تکیه بر آموخته های علمی و عملی در طی این دوره در زمینه های برنامه ریزی توسعه، رفاه اجتماعی و اقتصاد اجتماعی و … بتوانند به عنوان برنامه ریز، ارزشیاب، مجری و یا مدیر فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی رفاه اجتماعی انجام وظیفه نمایند.

ضرورت و اهمیت ایجاد دوره کارشناسی ارشد این رشته:

ضرورت های ایجاد دورهکارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی به قرار زیر است:

1- تأمین نیروی انسانی متخصص به منظور تحقیق و بررسی در مسائل و مشکلات مربوط به رفاه اجتماعی، خصوصاً آثار برنامه های عمرانی و توسعه، و نقشی که در این زمینه داشته اند.

2- تربیت مدیران، برنامه ریزان، ارزشیابان و مجریان پروژه های اجتماعی و مسائل مربوط به رفاه اجتماعی.

3- تربیت مربیان و محققان مورد نیاز مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور.

همچنین، با توجه به مسئله توسعه کشور و برنامه های متعددی که در این زمینه تدوین و اجرا می شوند، امید است دانش آموختگان این دوره با توانایی هایی که کسب خواهند کرد بتوانند در تهیه و اجرای برنامه های رفاه و تأمین اجتماعی در قالب برنامه های توسعه کشور ایفای نقش کنند.

نقش و توانایی دانش آموختگان:

دانش آموختگان این دوره می توانند در مسئولیت های برنامه ریزی، ارزشیابی، اجرا و مدیریت در زمینه مسائل رفاه اجتماعی و مؤسسات رفاهی انجام وظیفه کنند و قادر باشند با انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی در تهیه طرح های جامع با توجه به مقوله رفاه مشارکت داشته باشند.

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران:

دانش آموختگان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌توانند در سه‌ بخش‌ دولتي‌، عمومي‌ و خصوصي‌ فعاليت‌ نمايند. در بخش‌ دولتي‌ در سازمان‌هاي‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ كشور، وزارت تعاون، فرمانداري‌ها و در اكثر اداره‌هاي‌ دولتي‌ مي‌توانند مشغول‌ به‌ كار شوند. در ساير بخش‌هاي‌ عمومي‌ شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي‌ مختلفي‌ از قبيل‌ بنياد شهيد، كميته‌ امداد امام‌ خميني‌”ره‌”، سازمان‌ بهزيستي‌ و مؤسسه‌هاي‌ رفاهي‌ مراكز مهمي‌ براي‌ اشتغال‌ این دانش آموختگان هستند. در بخش‌ خصوصي‌ نيز مؤسسه‌هاي‌ خدماتي‌ و مشاوره‌اي‌ مكان‌هاي‌ مناسبي‌ براي‌ اشتغال‌ هستند. این دانش آموختگان‌ مي‌توانند به‌ صورت‌ كارشناسان‌ مستقل‌ تحقيقات‌ شهري‌، روستايي‌ و منطقه‌اي‌ نيز فعاليت‌ كنند.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی:

1- دروس اصلی: 18 واحد

2- دروس اختیاری: 10 واحد

3- پایان نامه و طرح تحقیق: 4 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس اصلی (هر کدام 2 واحد ):

1- فلسفه روش 2- نظره های رفاه اجتماعی 3- برنامه ریزی منطقه ای 4- نظام های تطبیقی رفاه اجتماعی 5- روش تحقیق در رفاه اجتماعی 6- روش ها و تکنیک های برنامه ریزی 7- مبانی نابرابری و رفاه اجتماعی 8- نظریه های مشارکت و سازمان های مشارکتی 9- سمینار رفاه .

دروس اختیاری:

در هر یک از ترم های تحصیلی اول تا سوم، یک یا دو درس اختیاری 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود. این دروس معمولاً از لیست زیر انتخاب می شوند:

1- برنامه ریزی اجتماعی 2- جمعیت و رفاه اجتماعی 3- برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 4- برنامه ریزی و کنترل پروژه 5- اصول و تجربیات و برنامه ریزی مشارکتی در کشورهای در حال نوسعه 6- تأمین گروه های اجتماعی (زنان، کودکان، سالخوردگان، معلولین) 7- سیاست ها و سازمان های بخش عمومی 8- جامعه شناسی توسعه 9- خدمات اجتماعی 10- اقتصاد رفاه 11- حقوق رفاه اجتماعی.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

 

دانشگاه های پذیرنده دانشجویان رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی در دورهکارشناسی ارشد:

1-  دانشگاه تهران2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 

ادامهتحصیل در دورهدکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند. اما دکترای اختصاصی این گرایش، رشته «رفاه اجتماعی» است که فقط در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) پذیرش دانشجو دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه