معرفی رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۵:۴۳ ۱۳۹۲/۰۸/۲

دانش آموختگان این دوره با توانایی و تخصصی که در حیطه شناخت انقلاب اسلامی ایران و مشابهت ها و امتیازات آن نسبت به سایر نهضت ها و انقلاب ها به دست می آورند میتوانند به عنوان یک پژوهشگر و یا صاحبنظر در مجامع علمی داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقلاب اقدام نمایند.

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد این رشته:

1- انجام پژوهش های بنیادی- کاربردی در زمینه انقلاب اسلامی

2- تربیت محقق در باب انقلاب اسلامی

3- تربیت افراد متخصص برای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی و رادیو و تلویزیون

4- کمک به توسعه و نشر معارف و اصول و مبانی انقلاب اسلامی

5- تربیت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در زمینه انقلاب اسلامی و جامعه شناسی انقلاب

6- توسعه و ارتقای سطح آگاهی های جامعه در زمینه انقلاب اسلامی

7- اسلام شناسی از طریق مطالعه و بررسی انقلاب اسلامی

نقش و کارایی این رشته و دانش آموختگان آن:

دانش آموختگان این دوره با توانایی و تخصصی که در حیطه شناخت انقلاب اسلامی ایران و مشابهت ها و امتیازات آن نسبت به سایر نهضت ها و انقلاب ها به دست می آورند میتوانند به عنوان یک پژوهشگر و یا صاحبنظر در مجامع علمی داخلی و خارجی، نسبت به معرفی انقلاب اقدام نمایند و در جهت تحکیم و تقویت مبانی آن و دفع آفات و خطرات آن با دستگاه های ذیربط در کشور همکاری نمایند. آموزش و پژوهش در مؤسسات فرهنگی و برنامه ریزی از کارکردهای دانش آموختگان این دوره است.

واحدهای درسی این رشته در دورهکارشناسی ارشد (جمعاً: 32 واحد ):

1- دروس مشترک: 7 واحد

2- دروس اختصاصی: 17 واحد

3- پایان نامه: 8 واحد

* موضوعات پایان نامه عمدتاً در ارتباط با شناخت ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی و مقایسه و تطبیق آن با سایر نهضت ها و انقلاب ها است.

4- دروس پیش نیاز (به تشخیص گروه )

دروس پیش نیاز و کمبود تا 24 واحد به تشخیص گروه:

1- روش تحقیق 1 (3 واحد) 2- جامعه شناسی عمومی (3 واحد) 3- جامعه شناسی سیاسی (2 واحد) 4- جنبش های اجتماعی (2 واحد) 5- زبان خارجی (6 واحد) 6- سایر مواد به تشخیص گروه (8 واحد ).

دروس مشترک:

1- زندگی علمی- سیاسی امام خمینی (ره) (2 واحد) 2- جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر (2 واحد) 3- روش تحقیق 2 (3 واحد ).

دروس اختصاصی:

1- نظریه های انقلاب با تأکید بر رویکردهای جامعه شناختی (3 واحد) 2- اندیشه سیاسی- اجتماعی امام خمینی (ره) (2 واحد) 3- بررسی مقایسه ای انقلاب اسلامی با سایر انقلابات (2 واحد) 4- نقد و بررسی و تبیین انقلاب اسلامی (3 واحد) 5- بررسی جنبش های اسلامی معاصر (3 واحد) 6- فلسفه سیاسی (2 واحد) 7- اندیشه سیاسی اسلام در دورهمعاصر (2 واحد ).

توضیحاتی درباره این رشته در کنکور سراسری کارشناسی ارشد:

علاقه مندان به رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی می‌ توانند هم از طریق شرکت و موفقیت در آزمون ارشد رشته «پژوهش علوم اجتماعی» در این رشته تحصیل نمایند و هم از طریق شرکت و موفقیت در آزمون ارشد رشته «مجموعه علوم اجتماعی». در آزمون رشته پژوهش علوم اجتماعی، منابع رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی همان منابع رشته پژوهش است، حال آنکه در آزمون رشته مجموعه علوم اجتماعی، منابع مورد آزمون، با منابع گرایش جامعه شناسی مشترک است.

از طریق آزمون رشته پژوهش علوم اجتماعی، فقط پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی پذیرنده دانشجویان قبولی گرایش جامعه شناسی انقلاب اسلامی است. اما از طریق آزمون رشته مجموعه علوم اجتماعی، علاوه بر پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی،دانشگاه شاهد نیز در این گرایش پذیرش دارند.

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند. اما گرایشی که بیش از همه با این رشته مرتبط است، گرایش جامعه شناسی سیاسی است که در دانشگاه های تربیت مدرس و علامه طباطبایی (ره) پذیرش دانشجوی دکتری دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه