معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۳:۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی آموزش و تربیت کادر لازم بری ارگان های عهده دار فعالیت های مطبوعاتی داخل و خارج از کشور، تحلیل گران و مفسران وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و بین المللی، کارشناسان مجرب در امور مطبوعاتی در سطح کشور و در سطح بین المللی.

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد این گرایش و کاربرد آن:

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، پاسخگویی به نیازها و احتیاجات کشور برای تأمین نیروهای متخصصی است که بتوانند مسئولیت هایی را در زمینه های زیر بر عهده گیرند:

1- آموزش و تربیت کادر لازم بری ارگان های عهده دار فعالیت های مطبوعاتی داخل و خارج از کشور، تحلیل گران و مفسران وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و بین المللی، کارشناسان مجرب در امور مطبوعاتی در سطح کشور و در سطح بین المللی.

2- تأمین مدیران و مسئولان متخصص ارتباطات برای انجام وظیفه در سطح های عالی مدیریت که بتوانند مسئولیت تشکیلات و مدیریت سازمان های مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی، خبرگزاری، مؤسسات نشر کتاب، دفتر روابط عمومی و نیز مؤسسات سینمایی را عهده دار شوند و در مراکز مطبوعاتی و وابستگی های مطبوعاتی مستقر در سفارت خانه های خارج از کشور انجام وظیفه کنند.

3- تربیت و آموزش پژوهشگران و محققینی که بتوانند با توجه به نیازهای جامعه، تحقیقات ارزشمند و علمی در سطح ملی و جهانی انجام دهند و نتایج آثارشان را برای سازمان های مملکتی، دانشجویان و علاقمندان در داخل و خارج از کشور منتشر سازند.

4- فراهم آوردن امکانات و ایجاد زمینه مناسب برای برقراری روابط نزدیک و مبادله آثار تحقیقاتی با مراکز علمی و پژوهشی کشورهای مختلف.

5- تربیت متخصصان ارتباطات و توسعه که آمادگی داشته باشند با استفاده از آموزش های تخصصی ارتباطی، در خدمت هدف های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند و به برنامه ریزی و سیاست گذاری ارتباطات در تمام زمینه های مورد نیاز کمک کنند.

6- کمک به تأمین استاد برای تدریس در رشته ارتباطات و همچنین تهیه و جمع آوری منابع و مآخذ تخصصی برای دانشجویان و علاقمندان به تحقیق در زمینه ارتباطات اجتماعی.

7- برقراری تماس با سازمان های مختلف مملکتی و کسب نظرات مسئولان برنامه ریزی و ایجاد زمینه همکاری فیمابین به منظور تربیت متخصص مورد نیاز ارگان های مملکتی.

دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در دوره کارشناسی ارشد این گرایش:

1- دانشگاه تهران2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (این دانشگاه با ضرایب گرایش علوم ارتباطات اجتماعی، در گرایش روزنامه نگاری نیز دانشجو می پذیرد) 3- دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واحد قم (مخصوص متقاضیان حوزوی) 4- مؤسسه غیرانتفاعی سبز آمل.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات اجتماعی (در دانشگاه تهران ):

1- دروس اصلی: 24 واحد

2- دروس اختیاری: 4 واحد

3- پایان نامه و طرح تحقیق: 4 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس اصلی (هر کدام 2 واحد ):

1- مسائل رسانه ای ایران و جهان2- جامعه شناسی سینما3- ارتباطات و توسعه4- روش های پژوهش در ارتباطات5- نظریه ها و مفاهیم ارتباطات جمعی6- جامعه شناسی ارتباطات بین فرهنگی7- سمینار نقد فیلم8- تکنولوژی های جدید ارتباطی9- رسانه ها و گروه های اجتماعی10- مدیریت بحران های ارتباطی11- مدیریت ارتباط اجتماعی12- تحلیل محتوا و گفتمان پیام های ارتباطی13- مبانی مطالعات انتقادی در ارتباطات.

* از لیست فوق، یکی از دروس گاهی حذف و یا به عنوان درس اختیاری در نظر گرفته می شود.

دروس اختیاری:

در دو نیمسال تحصیلی، در هر کدام از نیمسال ها یک درس 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

 

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد این رشته می توانند در دو گرایش مربوطه در دوره دکتری ادامه تحصیل دهند:

الف) گرایش «علوم ارتباطات» در دانشگاه های زیر:

1- دانشگاه تهران2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره)پردیس دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

ب) گرایش «فرهنگ و ارتباطات» در دانشگاه های زیر:

1- دانشگاه امام صادق (ع) 2- دانشگاه بین المللی غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد (فقط مرد ).

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه