معرفی رشته مطالعات جوانان

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۶:۳۸ ۱۳۹۲/۰۸/۲

یکی از دلایل اصلی طرح مطالعات جوانان به عنوان رشته مستقل دانشگاهی، شکل گیری جنبش های مختلف جوانان در عرصه های متعدد می باشد. بدین لحاظ رشته مطالعات جوانان به عنوان یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی مورد توجه بوده و تا کنون دانش آموختگان این رشته توانسته اند مباحث مربوط به جوانان در دنیای معاصر را مورد بررسی قرار دهند.

درباره رشته مطالعات جوانان:

دوره کارشناسی ارشد مطالعات جوانان بر اساس رویکرد بین رشته ای (جامعه شناسی، پژوهش اجتماعی، روان شناسی، فرهنگ شناسی و مطالعات دینی) در بسیاری از دانشگاه ها در کشورهای اروپایی و امریکایی از دهه 1970 تا کنون طراحی شده است. یکی از دلایل اصلی طرح مطالعات جوانان به عنوان رشته مستقل دانشگاهی، شکل گیری جنبش های مختلف جوانان در عرصه های متعدد می باشد. بدین لحاظ رشته مطالعات جوانان به عنوان یکی از گرایش های رشته علوم اجتماعی مورد توجه بوده و تا کنون دانش آموختگان این رشته توانسته اند مباحث مربوط به جوانان در دنیای معاصر را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به پیشینه علمی و شرایط خاص فرهنگی و جمعیتی ایران و اهمیت یافتن جوانان به عنوان فرصت و تهدید، این رشته در دو دانشگاه تهران و مازندران تأسیس شده است.

هدف و ضرورت تشکیل دوره کارشناسی ارشد این رشته:

ایران دارای یکی از جوان ترین جمعیت های دنیا است. بدیهی است که جامعه پیچیده و متکثر کنونی ایران که در مرحله گذار قرار دارد، برای مدیریت جامعه فعلی و سیاست گذاری علمی روندهای زیرین آن و نیز برای ساختن آینده ای توسعه یافته تر ناچار از مدیریت و هدایت امور جوانان خویش است. پیچیدگی شرایط زندگی جوانان در جوامع در حال گذار و توسعه یافته نیاز به شناختی عمیق و مستمر را الزامی می کند. از سوی دیگر، توسعه آموزش عالی کشور نیز در گرو راه اندازی رشته های علمی دارای ماهیت کاربردی تر در حوزه های مهم و اثر گذار است.

وضعیت موجود جوانان در کشور از جهات مختلفی از جمله: تحصیل، اشتغال، فراغت، ازدواج و جامعه پذیری به مسئله اجتماعی مهم کشور تبدیل شده که حل آن علاوه بر بسیج نیروهای مختلف، نیازمند تربیت کارشناسان و خبرگانی است که بتوانند به لحاظ نظری و کاربردی، این بسیج را همراهی و بلکه هدایت کنند. از همین رو تأسیس رشته مطالعات جوانان به عنوان یکی از زیرشاخه های حوزه علوم اجتماعی تأسیس شده است.

راه اندازی رشته مطالعات جوانان در مقطع کارشناسی ارشد ضرورت های متعددی دارد که از جمله موارد زیر قابل ذکر است:

1- تربیت محققان و متخصصان در حوزه های مرتبط با امور جوانان

2- ارتقای کیفیت سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به امور جوانان

3- تقویت مدیریت کلان امور جوانان و کمک به بهبود نحوه انجام آن

4- ترویج مباحث علمی مربوط به جوانی و جوانان در جامعه علمی کشور و نیز در بین سیاست گذاران و مدیران ارشد نظام و حتی در کل جامعه

5- کمک به ایجاد نظام علمی واحد در روش شناسی مطالعات و تحقیقات در امور جوانان

6- توسعه آموزش عالی و گسترش رشته های کاربردی و سیاست – محور

7- تقویت منابع علمی در خصوص جوانان از طریق گسترش تحقیق، تالیف و ترجمه

نقش و توانایی دانش آموختگان کارشناسی ارشد این رشته:

دانش آموختگان این دوره در زمینه مطالعات جوانان و تحقیقات بنیادی و کاربردی در این رشته توانایی و مهارت لازم را کسب می کنند و ضمن کسب توان تجزیه و تحلیل مسائل جوانان، به امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و سیاستگذاری و برنامه ریزی مرتبط با امور جوانان در مؤسسات دولتی و غیردولتی مختلف می پردازند.

دانشگاه‌های پذیرنده این رشته در دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در گرایش مطالعات جوانان عبارتند از: دانشگاه تهران و دانشگاه مازندران بابلسر.

واحدهای درسی این رشته در دورهکارشناسی ارشد:

1- دروس اصلی: 22 واحد

2- دروس اختیاری: 4 واحد

3- پایان نامه و طرح تحقیق: 6 واحد

مجموع: 32 واحد

* دانشجویانی که رشته تحصیلی کارشناسی آنها با این رشته غیر مرتبط است، باید 6 واحد درس پیش نیاز اخذ کنند.

دروس اصلی (هر کدام 2 واحد ):

1- نظریه های جامعه شناسی 2- نظریه های جامعه شناسی 3- روش تحقیق کمّی پیشرفته 4- روش تحقیق کیفی پیشرفته 5- اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان6- جامعه شناسی اوقات فراغت 7- جامعه شناسی تغییرات فرهنگی و مناسبات بین نسلی 8- جامعه شناسی جنسیت 9- جامعه شناسی ورزش 10- جامعه شناسی هویت 11- سمینار بررسی آسیب های اجتماعی جوانان.

دروس اختیاری (هر کدام 2 واحد ):

1- بررسی مسائل اجتماعی ایران 2- جامعه شناسی آموزش و پرورش 3- جامعه شناسی ارتباطات و رسانه های جمعی4- جامعه شناسی اقتصادی (مسائل کار و بیکاری، مصرف و …) 5- جامعه شناسی انحرافات اجتماعی6- جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی 7- جامعه شناسی خانواده 8- جامعه شناسی دین9- جامعه شناسی رفتارهای پرخطر10- جامعه شناسی سیاسی (با تأکید بر انقلاب و جنبش های اجتماعی) 11- جامعه شناسی فرهنگ جوانی12- روانشناسی اجتماعی.

* در دو ترم از ترم های اول تا سوم، یک درس 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

دروس پیش نیاز (هر کدام 2 واحد؛ جمعاً 6 واحد ):

1- مبانی جامعه‏شناسی 22- نظریه‏های جامعه‏شناسی 23- روش‏ تحقیق عملی.

پایان نامه: 6 واحد

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

این رشته در دوره کارشناسی ارشد، ذیل گروه جامعه شناسی قرار میگیرد، بنابراین مدرک کارشناسی ارشد دانش آموختگان کارشناسی این رشته با عنوان کارشناسی ارشد جامعه شناسی اعطا می شود. بنا بر این، دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامهتحصیل دهند.هر چند که هنوز رشته اختصاصی این حوزه در دوره دکتری (مانند دوره کارشناسی) تأسیس نشده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه