معرفی رشته مطالعات زنان

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۶:۵۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲

رشته مطالعات زنان یک دوره مطالعات میان رشته ای است که به نحوی با دروس علوم پایه ارتباط دارد. در این رشته سعی بر این است تا بینش صحیح و غیرجانبدارانه ای از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی ارائه شود.

درباره رشته مطالعات زنان:

رشته مطالعات زنان یک دوره مطالعات میان رشته ای است که به نحوی با دروس علوم پایه ارتباط دارد. در این رشته سعی بر این است تا بینش صحیح و غیرجانبدارانه ای از جایگاه زن در هستی و جهان امروز به صورت علمی و آکادمیک و با توجه به مطالعات تطبیقی ارائه شود.

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد این رشته:

هدف از تدوین برنامهکارشناسی ارشد مطالعات زنان عبارت است از:

1- معرفی شأن و نقش زن در جهان هستی از دیدگاه اسلام

2- تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت آموزش و پژوهش در امور زنان

3- تربیت نیروی انسانی برای سیاست گذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور و تقویت بینش انسانی در جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور

4- تقویت بینش علمی نسبت به مسئله زن برای اصلاح نگرش های اجتماعی و فرهنگی

نقش و کاربرد رشته:

1- تربیت کارشناس در امور زنان جهت مشاوره در کلیه سطوح اجرایی کشور

2- تربیت کارشناس جهت اجرای طرح های مربوط به زنان در کلیه سطوح

3- تربیت کارشناس جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور بانوان

4- طرح مواضع کلی بینش اسلامی نسبت به زن به صورت علمی در سطح دانشگاهی برای اولین بار در ایران و جهان

فرصت های شغلی دانش آموختگان کارشناسی ارشد این رشته:

دانش آموختگان این رشته می توانند در زمینه های زیر به صورت کارشناس اجرایی، مشاور و یا سیاست گذار موثر باشند:

کمیسیون های مجلس – کمیسیون های بانوان – خدمات مشاوره ای – مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی – مشاوران وزرا و دفاتر مشاوره امور بانوان در وزارت خانه ها – انجمن اولیا و سازمان تدوین کتب درسی – سازمان صدا و سیما و برنامه سازی و برنامه ریزی – شورای فرهنگی اجتماعی زنان – شورای عالی جوانان – سازمان های غیر دولتی – جراید – سازمان برنامه و بودجه –کلیه سطوح آموزش و پژوهش کشور – باز پروری و زندان ها – شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی – مشاوره حقوقی و دادگاه ها – دفاتر حقوقی شورای فرهنگ عمومی و … .

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد این رشته:

برنامه آموزشی این دوره شامل 32واحد به این شرح است:

1- دروس اصلی: 20واحد

2- دروس تخصصی گرایش: 8واحد

3- پایان نامه: 4واحد

4- دروس پیش نیاز (در صورت لزوم ): 10واحد

دروس اصلی کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان (هر کدام 2 واحد ):

1- زن در اسلام2- نقش زن در توسعه3- زن در ادبیات4- زن در خانواده5- حقوق زن6- جامعه شناسی جنسیت 7- بهداشت زن 8- روان شناسی زن9- زن در ایران و هنر10- زن در ادیان و مکاتب فلسفی.

دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش «زن و خانواده» (هر کدام 2 واحد ):

1- تاریخ تحولات خانواده2- نظریه هایی درباره خانواده3- حقوق خانواده4- سمینار زن در خانواده.

دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش «حقوق زن در اسلام» (هر کدام 2 واحد ):

1- تاریخ تحولات حقوق زن 2- حقوق اجتماعی – سیاسی زن 3- حقوق قضایی و جزایی زن4- سمینار حقوق زن در اسلام.

دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان گرایش «تاریخ زنان» (هر کدام 2 واحد ):

1- تاریخ زن قبل از اسلام2- تاریخ تحیلی زنان مسلمان3- زن در ادوار تاریخ ایران4- سمینار زن در تاریخ جهان.

دروس پیش نیاز (هر کدام 2 واحد – در صورت تشخیص گروه آموزشی ):

1- زبان تخصصی (انگلیسی) 2- زبان تخصصی (عربی) 3- آمار استنباطی4- روش تحقیق پیشرفته5- کاربردهای کامپیوتر در مطالعات زنان.

دانشگاه های پذیرندهدانشجو در دوره کارشناسی ارشد این رشته:

دانشگاه اصفهان (در دو گرایش «حقوق زن در اسلام» و «زن و خانواده») (فقط زن) دانشگاه الزهرا (س) (در دو گرایش «حقوق زن در اسلام» و «زن و خانواده») (فقط زن) دانشگاه تربیت مدرس (در گرایش «حقوق زن در اسلام») (فقط زن) دانشگاه خوارزمی تهران (در گرایش «حقوق زن در اسلام») (زن و مرد) دانشگاه شهید باهنر کرمان (در گرایش «زن و خانواده») (زن و مرد) دانشگاه شیراز (در گرایش «زن و خانواده») (زن و مرد ).

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

هنوز رشته اختصاصی این حوزه در دوره دکتری (مانند دوره کارشناسی) تأسیس نشده است. بنابریان دانش آموختگان این رشته در صورت تمایل به ادامه تحصیل، در یکی از گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نماید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه