معرفی رشته مطالعات فرهنگی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۷:۱۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲

مطالعات فرهنگی، مجموعهٔ آثار گوناگونی با جهت‌گیری‌های متفاوت، و معطوف به تحلیل انتقادی اشکال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است.

مطالعات فرهنگی، مجموعهٔ آثار گوناگونی با جهت‌گیری‌های متفاوت، و معطوف به تحلیل انتقادی اشکال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است.

دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در دوره کارشناسی ارشد این رشته:

1- دانشگاه رازی کرمانشاه، 2- دانشگاه کاشان، 3- دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران، 4- مؤسسهغیرانتفاعی رفاه تهران.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی (در دانشگاه تهران ):

1- دروس اصلی: 20 واحد

2- دروس اختیاری: 8 واحد

3- پایان نامه و طرح تحقیق: 4 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس اصلی:

1- نظریه های فرهنگی (3 واحد) 2- روش تحقیق در مطالعات فرهنگی (2 واحد) 3- تلویزیون و مطالعات مقایسه ای منابع فرهنگی (3 واحد) 4- رسانه های جمعی و فرهنگ مردمی (2 واحد) 5- سینما و مطالعات فرهنگی (3 واحد) 6- مطالعات فضای مجازی (3 واحد) 7- جهانی شدن و فرهنگ (2 واحد) 8- تحول فرهنگی ایران (2 واحد ).

دروس اختیاری:

در هر یک از ترم های اول تا سوم، یک یا دو درس 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

ادامهتحصیل در دورهدکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامهتحصیل دهند. در این میان، مرتبط ترین گرایش با این رشته، جامعه شناسی فرهنگی است که در دانشگاه ها و مراکز زیر پذیرش دارد:

1- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی2- دانشگاه تهران3- دانشگاه علامه طباطبایی (ره).

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه