معرفی رشته پژوهش علوم اجتماعی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۲۲:۴۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲

هدف دوره كارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ ریزی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است.

هدف دوره كارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی:

هدف دوره كارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص برای انجام امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در زمینههای مختلف اجتماعی و فرهنگی و مسائل اجتماعی است. تأكید اصلی این رشته، آموزش و ترویج كَندوكاوهای میدانی در مورد مسائل اجتماعی كشور و تحلیل و تفسیر ریشه‏ها، زمینه‏ها، علل و عوامل آنها، توصیف و تحلیل گستردگی آنها در جامعه و نهایتاً تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این مطالعات برای حل مسائل اجتماعی است. از طرف دیگر انجام کارهای مطالعاتی و برنامه ریزی با توجه به نقش و اهمیت عوامل متعدد و پیچیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … نیاز به همکاری کارشناسان ارشد پژوهش علوم اجتماعی را با سایر متخصصان مطرح می سازد.

توانایی دانش آموختگان این رشته و فرصت های شغلی آنان:

دانش آموختگان این دوره در پژوهش و تحقیقات بنیادی و خاصه كاربردی در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی و به ویژه مسائل اجتماعی توانایی و مهارت لازم كسب می‏كنند و ضمن كسب توان تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی به امور پژوهشی، آموزشی و مدیریتی و برنامه‏ریزی در مؤسسات دولتی و غیر دولتی مختلف در زمینه‏های مختلف اجتماعی و فرهنگی می‏پردازند.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی پس از فراغت از تحصیل توانایی های زیر را خواهند داشت:

1- دست زدن به کارهای پژوهشی و انجام بررسی های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت برنامه های مطالعاتی مورد نیاز دستگاه های مملکتی و خصوصی

2- اجرای برنامه های اجتماعی در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی

3- انجام امور مربوط به برنامه ریزی های اجتماعی (در سطح استادی )

4- تدریس پاره ای از دروس رشتهعلوم اجتماعی خاص در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق شرایط و ضوابط مربوط به آن

5- ارزشیابی برنامه ها و طرح های اجتماعی

در حال‌ حاضر پژوهش‌های‌ اجتماعی‌ رواج‌ و گسترش‌ پیدا کرده‌ است‌ و نه‌ تنها بخش‌های‌ دولتی‌ و عمومی (همچون شهرداری ها) موظف‌ به‌ انجام‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ هستند بلکه‌ بخش‌های‌ خصوصی‌ نیز به‌ تحقیقات‌ اجتماعی‌ روی‌ آورده‌اند. به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ جرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ امروزه‌ یک‌ دانشجوی‌ باسواد این‌ گرایش‌ که‌ دارای‌ مهارت‌ پژوهشی‌ باشد، هرگز مشکل‌ اشتغال‌ نخواهد داشت‌.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی (در دانشگاه تهران ):

1- دروس اصلی: 22 واحد

2- دروس اختیاری: 4 واحد

3- پایان نامه و طرح تحقیق: 6 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس جبرانی (هر کدام 2 واحد؛ جمعاً 6 واحد ):

1- مبانی جامعه‏شناسی 22- نظریه‏های جامعه‏شناسی 23- روش‏ تحقیق عملی.

دروس اصلی (هر کدام 2 واحد ):

1- نظریه‏های جامعه‏شناسی، 2- نظریه‏های جامعه‏شناسی، 3- روش‏تحقیق‏كمّی پیشرفته، 4- روش تحقیق كیفی پیشرفته، 5- اندیشه‏اجتماعی‏متفكران مسلمان، 6- سیاست‏ اجتماعی، 7- بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8- جامعه‏شناسی اقتصادی (مسائل كار و بیكاری، مصرف… )، 9- جامعه‏شناسی انحرافات اجتماعی، 10- جامعه‏شناسی شهری، 11- رویكردهای نظری در بررسی مسائل اجتماعی.

دروس اختیاری (هر کدام 2 واحد ):

1- جامعه‏شناسی آموزش و پرورش 2- جامعه‏ شناسی‏ارتباطات‏و رسانه‏های‏جمعی 3-جامعه‏ شناسی بالینی 4- جامعه‏ شناسی جامعه اطلاعاتی 5-جامعه‏ شناسی سیاسی (با تأكید بر انقلاب و جنبش‏های اجتماعی) 6- جامعه‌شناسی علم و تكنولوژی 7-جامعه‏ شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی و مسائل فرهنگی) 8- جامعه‏ شناسی مدیریت شهری 9- جامعهشناسی نابرابری‏های اجتماعی.

* در دو ترم از ترم های اول تا سوم، یک درس 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه: 6 واحد

توضیحاتی درباره این رشته در کنکور سراسری کارشناسی ارشد:

این رشته جزو رشته‌های ستاره دار (شناور) است، یعنی می‌توان هم در کنکور ارشد رشته مجموعه علوم اجتماعی شرکت کرد و هم در کنکور این رشته. منابع این رشته نیز در سه درس زبان تخصصی، روش تحقیق و نظریه‌های جامعه شناسی، با منابع رشته مجموعه علوم اجتماعی تقریباً مشترک است. علاوه بر مجموعه علوم اجتماعی، از 30 سوال درس روش تحقیق این رشته، 15 سوال آن عیناً با 15 سوال درس کاربرد آمار و روش تحقیق رشته علوم ارتباطات اجتماعی یکسان است. به علاوه، سوالات زبان تخصصی این رشته با همین سوالات از رشته مطالعات زنان کاملاً یکسان بوده و نیز، 20 سوال از درس روش تحقیق این رشته مشترک با سوالات 20 گانه درس روش تحقیق مطالعات زنان است.

دانشگاه های پذیرنده دانشجویان رشته پژوهش علوم اجتماعی در دورهکارشناسی ارشد:

1- دانشگاه تهران2- دانشگاه شهید بهشتی3- دانشگاه فردوسی مشهد4- دانشگاه مازندران بابلسر5- دانشگاه هرمزگان بندرعباس6- دانشگاه الزهرا (س) (فقط زن) 7- دانشگاه بوعلی سینا همدان8- دانشگاه تبریز9- دانشگاه خوارزمی تهران، 10- مؤسسه غیرانتفاعی البرز قزوین11- پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا (وابسته به دانشگاه تهران ).

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند. اما گرایش مسائل اجتماعی ایران بیش از همه، مرتبط با این رشته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه