معرفی رشته ی جمعیت شناسی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۶:۱۳ ۱۳۹۲/۰۸/۲

ز آنجا که مسائل، موضوعات و مباحث مربوط به جمعیت نقش اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دارد، جهت دادن تعدادی از دانشجویان علاقمند دوره کارشناسی ارشد به این گونه مباحث موجب تقویت کادر برنامه ریزی و پژوهشی مسائل جمعیتی گردیده و به رفع نیازهایی که در این زمینه وجود دارد کمک خواهد نمود.

هدف تشکیل دوره کارشناسی ارشد این رشته:

از آنجا که مسائل، موضوعات و مباحث مربوط به جمعیت نقش اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی دارد، جهت دادن تعدادی از دانشجویان علاقمند دوره کارشناسی ارشد به این گونه مباحث موجب تقویت کادر برنامه ریزی و پژوهشی مسائل جمعیتی گردیده و به رفع نیازهایی که در این زمینه وجود دارد کمک خواهد نمود.

دانشگاه های پذیرنده دانشجویان این رشته در دوره کارشناسی ارشد:

1- دانشگاه تهران 2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 3- دانشگاه یزد 4- دانشگاه شیراز (پردیس خودگردان )

واحدهای درسی این رشته در دورهکارشناسی ارشد:

1- دروس اصلی اجباری: 22 واحد

2- پایان نامه و طرح تحقیق: 4 واحد

3- دروس اختیاری: 6 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس اصلی (هر کدام 2 واحد):

1- آمار پیشرفته2- برآورد شاخص های جمعیتی3- جمعیت و برنامه ریزی توسعه4- روش تحقیق5- روش های پیشرفته تحلیل داده ها6- باروری 7- مرگ و میر 8- کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی 9- مهاجرت و شهرنشینی 10- سمینار تحقیقات جمعیت شناسی 11- نرم افزارهای جمعیتی

دروس اختیاری:

در هر یک از ترم های تحصیلی اول تا سوم، یک درس اختیاری 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند. اما رشته اختصاصی دانشجویان این رشته در دوره دکتری، رشته «جمعیت شناسی» است که فقط در دانشگاه تهران پذیرش دانشجو دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه