معرفی رشته ی دانش اجتماعی مسلمین

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۶:۲۷ ۱۳۹۲/۰۸/۲

دستمایه اصلی این رشته میراث تفکر اجتماعی اسلامی است که قرن ها مسائل جوامع اسلامی را فهم، نقد و حل می کرده است. بازتولید این میراث و فهم مسائل اجتماعی امروز در چارچوب نظریه اجتماعی برخاسته از این سنت فکری کارویژه پژوهشگران دانش اجتماعی مسلمین است.

درباره رشته :

صورتبندی «دانش اجتماعی مسلمین» در چاچوب یک رشته تحصیلات تکمیلی در واقع ایده جدیدی است که از سوی اصحاب «نگرش نقادانه به علوم اجتماعی مدرن»، پیش کشیده شده است. در بستر این رشته ضمن حفظ سویه های نقادانه در فضای فلسفه علوم اجتماعی، بر میراثی تأکید میشود که می تواند از جهت روش و محتوا«راه جایگزین» در علوم اجتماعی باشد.

دستمایه اصلی این رشته میراث تفکر اجتماعی اسلامی است که قرن ها مسائل جوامع اسلامی را فهم، نقد و حل می کرده است. بازتولید این میراث و فهم مسائل اجتماعی امروز در چارچوب نظریه اجتماعی برخاسته از این سنت فکری کارویژه پژوهشگران دانش اجتماعی مسلمین است.

در جامعه فعلی ما لازم است با توجه به سنت دینی و آراء اجتماعی متفکران اسلام راه حل‌های لازم برای شناخت و حل مسائل اجتماعی اتخاذ شود. محتوای رشته طوری تنظیم شده که هم مبانی نظری علوم اجتماعی جدید و آبشخورهای فلسفی آن مورد نقد و بررسی قرار گیرد و هم تا حد امکان با آرای اجتماعی متفکرین مسلمان و نحوۀ مواجه هایشان با معضلات اجتماعی و دانش‌هایی که در حوزه تمدنی اسلام تولید شده‌است، آشنایی صورت گیرد تا دانشجوی این رشته بتواند با آگاهی کافی دربارۀ مسائل اجتماعی حال حاضر جامعه اسلامی ما نظر بدهد.

 

دانشگاه های پذیرنده دانشجویان این رشته در دورهکارشناسی ارشد:

دانشجویان این رشته در دانشگاه تهران و دانشگاه غیر انتفاعی باقر العلوم (ع) قم (مخصوص طلاب سطح دو) پذیرش دارند.

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند.

۳ دیدگاه

    . :

    البته دانشگاه باقرالعلوم ع از میان غیر طلاب هم از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد.

    محمد :

    دانشگاه بیرجند در این رشته هر سال دانشجو از طریق آزمون می پذیرد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه