معرفی پایان نامه “وجود شناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاه های مختلف جامعه شناسی”

زمان انتشار: ۱۶:۰۹ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱

نگارنده: فاطمه شاکرین
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد-علوم اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه باقرالعلوم
استاد راهنما: حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
سال و محل اخذ مدرک: 1387

 چکیده:

آیا جامعه اصیل است و وجود حقیقی و مستقل دارد؟ در این باره
نظرات مختلف وجود دارد. فیلسوفان اجتماعی معاصر مسلمان، پیش از دیگران به بحث و نظر
پرداخته اند. آنان همواره کوشیده اند مساله را از نظر قرآن بازگو کنند. علامه طباطبایی،
جامعه را دارای عینیت، شخصیت، مستقل و وحدت حقیقی می دانند. در نظر ایشان، جامعه، با
تفکر اجتماعی محقق شده، بر فرد غالب می شود و از آنان سلب اراده و شعور می کند. شهید
مطهری، به من فردی و من جمعی، معتقد هستند، ایشان جامعه را دارای وجود حقیقی، مرگ و
حیات، قوانین حقیقی مستقل و روح واحدی می دانند که در افراد حلول کرده و من جمعی آنهاست.
وی در عین حال برای فرد، فطرت، اختیار، آزادی، اراده و قدرت عصیان در برابر جامعه را
نیز قبول دارد. شهید صدر جامعه را دارای حیات و ممات، نامه عمل و قانون حقیقی می داند،
اما وجودش را اعتباری دانسته و منکر وجود مستقل آن است. استاد مصباح جامعه را امری
اعتباری و دارای وحدت ماهوی می داند. او اما، برای آن منشاء انتزاع واقعی قایل است
و از همین رو آن را دارای قانون حقیقی می داند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه