معرفی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

زمان انتشار: ۲۳:۱۸ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی از پژوهشگاههای مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این پژوهشگاه از سه پژوهشکده علوم اسلامی، علوم رفتاری و علوم اجتماعی تشکیل شده است.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی از پژوهشگاههای مستقل
و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این پژوهشگاه از سه پژوهشکده علوم اسلامی،
علوم رفتاری و علوم اجتماعی تشکیل شده است.

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستای گسترش مطالعات
اسلامی و بازسازی و بومی سازی علوم انسانی، با بهره گیری از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه
به تولید محتوای علمی برای جامعه دانشگاهی کشور می پردازد. محتوای علمی تولید شده توسط
پژوهشگاه از طریق کتاب، مجلات علمی- پژوهشی، نشست ها و همایشهای علمی، در اختیار اساتید
و دانشجویان دانشگاهها قرار می گیرد.

اهداف پژوهشگاه

الف ـ اهداف پژوهشی :

 اولین
و مهم ترین هدف پژوهشگاه، پژوهش است. پژوهش محور اصلی تمام فعالیت های پژوهشگاه است
و بقیه فعالیت های می بایست در راستای پژوهش ساماندهی و انجام پذیرند. برای اهداف پژوهشی
موارد ذیل مطرح می باشد:

نظریه پردازی در حوزه مناسبات دین و علوم انسانی؛

استخراج دیدگاه های اسلامی در موضوعات و مسائل
علوم انسانی؛

بومی سازی علوم انسانی با توجه به فرهنگ ایرانی
و اسلامی؛

نظریه پردازی و توسعه مرزهای علوم اسلامی با رویکرد
نوین؛

گره گشایی از مشکلات نظام با توجه به دیدگاه های
اسلامی؛

ب ـ اهداف آموزشی :

دومین هدف پژوهشگاه، آموزش است. منظور از آن نیز
برگزاری تحصیلات تکمیلی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است. آموزش در خدمت
پژوهش بوده و در اصطلاح «پژوهش محور» است و تحقق اهداف آموزشی، به تحقق اهداف پژوهشی
کمک شایان توجهی خواهد نمود. برای اهداف آموزشی موارد ذیل مطرح است:

توسعه رشته های آموزشی میان رشته ای متناسب با
رسالت پژوهشگاه؛

تامین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه (محققان
و کادر مدیریتی)؛

تربیت نیروی انسانی مناسب برای ترویج و گسترش رسالت
پژوهشگاه؛

ج ـ اهداف فرهنگی:

به منظور تحقق ماموریت پژوهشگاه، ایجاد و تقویت
روحیه برونگرائی در پژوهشگاه و محصولات آن ضروری است. بدین منظور اهداف فرهنگی پژوهشگاه
به شکل ذیل مطرح می باشد.

ترویج، تحکیم و نهادینه سازی دیدگاه های اسلامی
در:

نهادهای سیاستگذاری کشور؛

مراکز آموزشی و پرورشی؛

نهادهای فرهنگی؛

 پژوهشکده
ها ی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 پژوهشگاه
هم اکنون با سه پژوهشکده «علوم اجتماعی»، «علوم رفتاری» و «علوم اسلامی» و ده گروه
پژوهشی فعالیت می نماید و فعال سازی چهار گروه پژوهشی و یک مرکز مطالعات و همکاری حوزه
و دانشگاه متشکل از سه گروه پژوهشی را در دستور کار خود دارد .

پژوهشکده علوم اجتماعی شامل گروه های جامعه شناسی،
مدیریت، اقتصاد و علوم سیاسی

پژوهشکده علوم رفتاری شامل گروه های روان شناسی،
علوم تربیتی، اخلاق و فلسفه علوم انسانی

پژوهشکده علوم اسلامی شامل گروه های قرآن پژوهی،
فلسفه و کلام ، تاریخ اسلام و حقوق

46 نفر عضو هیأت علمی و بیش از 70 نفر پژوهشگر
همکار با تحصیلات توأمان در سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی به انجام طرحهای تحقیقاتی و
تولید آثار علمی ـ پژوهشی در پژوهکشده های فوق مشغول می باشند.

نشریات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

1.فصلنامه علمی ـ پژوهشی « روش شناسی علم انسانی»

با توجه به اهمیت علوم انسانی و اجتماعی و نقش
بنیادین این علوم در تحقق یک نظام فکری منسجم و تمدن ساز، تحقیق درمبانی فلسفی و روش
شناختی این دسته از علوم و نقد و ارزیابی آنها و نیز تلاش جهت استخراج مبانی و دیدگاه‏های
اسلامی در حوزه‏ی علوم انسانی و تلاش برای تولید علوم انسانی همسو با معارف اسلامی
و نیازهای بومی اهمیت و جایگاه والایی پیدا می‏کند. فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی
علوم انسانی تنها فصلنامه ای که به صورت ویژه در موضوعات زیر فعالیت می کند.

 – تعریف
روش‏شناسی و روش تحقیق و تمییز آنها از هم؛

 – جایگاه
روش‏شناسی علوم انسانی در پیشبرد کمی و کیفی این دسته از علوم؛

 – بررسی
تطبیقی روش‏شناسی علوم انسانی و علوم طبیعی؛

 – بررسی
سیر تحول روش‏شناسی علوم انسانی؛

 – مقایسه ی
تطبیقی روش‏های تحقیق کمّی و کیفی؛

 – بررسی
مبانی فلسفی و کلامی تولید علوم انسانی دینی و بومی؛

 – روش‏شناسی
تولید علوم انسانی دینی و بومی؛

– روش‏شناسی استفاده ی از متون دینی در علوم انسانی
– اجتماعی؛

– روش‏شناسی اندیشمندان مسلمان در مطالعات اجتماعی؛

 – کاستی‏های
علوم انسانی موجود در عرصه‏ی اهداف، مبانی، روش‏ها و دستاوردها؛

– بررسی و نقد فلسفی و روشی مطالعات صورت گرفته
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی؛

– بررسی و نقد سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه
از منظر روش شناسی و فلسفی؛

– بررسی و نقد فلسفی و روشی سیاست های کلان کشور
در عرصه علمی، اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی؛

 – معرفی
و نقد کتاب‏های روش تحقیق و فلسفه علوم انسانی – اجتماعی؛

گفتنی است تاکنون 64 شماره از این فصلنامه چاپ
و به جامعه علمی کشور تقدیم شده است.

method@rihu.ac.ir پست الکترونیک

 

2. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی «جستارهای اقتصادی»

 با توجه
به اهمیت علوم اقتصادی ونقش بنیادین این علوم در فراهم آوردن زمینه های تحقق نظام اقتصادی
اسلام، امکان زندگی شرافتمندانه، رشد و تعالی انسان و جامعه در تمامی ابعاد آن، پژوهش
و شناخت دقیق و نقد و ارزیابی مبانی نظریات این بخش از علوم جایگاه والایی پیدا می کند.
انتشار مجلات تخصصی در جهت نشر یافته ها و اندیشه ها و پژوهش های جدید و نیز نقد و
ارزیابی و پالایش مبانی علوم اقتصادی و پژوهش در جهت ارائه مبانی و نظریات مبتنی بر
فرهنگ اسلامی می تواند آموزش ها و پژوهش های این بخش را کمال و ارتقاء بخشیده و موجب
افزایش سهم کشور در تولید علم شود. بی شک دغدغه اصلی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
پژوهش در زمینه اقتصاد اسلامی و مسائل کلیدی اقتصاد ایران است. بر این اساس پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه انتشار دوفصلنامه جستارهای اقتصادی را بر اساس ضوابط مجلات علمی ـ پژوهشی
از سال 1383 آغاز نموده است. که تاکنون 13 شماره از مجله چاپ شده است. این مجله ازچهارمین
شماره خودموفق به دریافت رتبه علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحقیقات
وفناوری شد.

پست الکترونیک : jostarha@rihu.ac.ir

 3.دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی  «تربیت اسلامی»

تعلیم و تربیت یکی از نهادهای اسلامی در جامعه
و عهده دار انتقال میراث فرهنگی جامعه به نسل جدید است که در ضمن انتقال میراث فرهنگی
به نسل جدید، آنها را شکل داده و استعدادهای آنها را رشد داده و فرد و جامعه را به
تکامل می رساند. از سوی دیگر، تعلیم و تربیت در جامعه به صورت طبیعی موارد فرهنگی جامعه
و مناسب با آن است و هر گونه ناهماهنگی و ناسازگاری بنیادین میان فرهنگ جامعه و تربیت
رایج در آن به تضاد و اختلال در عملکرد جامعه می انجامد. بنابراین، کارایی و رشد و
ارتقای جامعه و افراد آن به کارایی و سازگاری تربیت با فرهنگ جامعه وابسته است.

از آنجا که کشور ما اسلامی است، تربیت آن در صورتی
کارا و با فرهنگ آن سازگار خواهد بود که از فرهنگ غنی اسلام سیراب شده باشد. تجربه
تاریخی نیز نشان داده که تربیت اسلامی هرگاه به معنای دقیق کلمه در جامعه ما رواج
داشته افراد و جامعه را در سیر کمال و رشد قرار داده است در دوران معاصر راه حل بسیاری
از مشکلات موجود رجوع به تعلیم و تربیت اصیل اسلامی است. به همین جهت گروه علوم تربیتی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به انتشار دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی  تعلیم و تربیت اسلامی اقدام کرده تا بتواند مسائل
و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران این رشته بررسی و زمینه
را برای رشد و شکوفایی تربیت اسلامی در کشور فراهم آورد. گفتنی است که 11 شماره این
نشریه به تازگی تقدیم علاقه مندان شده است.  

 پست الکترونیک
:
islamicedu@rihu.ac.ir

 4.دوفصلنامه علمی ـ تخصصی « مطالعات اسلام و روان
شناسی»

گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه
به اهداف و وظایف خود در جهت توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه
و به منظور اشاعه تحقیقات مربوط به اسلام و روان شناسی، دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات
اسلام و روان شناسی» را براساس ضوابط و معیارهای مندرج در آیین نامه تعیین اعتبار مجلات
و نشریات علمی ـ پژوهشی منتشر می نماید که تاکنون4 شماره آن چاپ و منتشر شده است.

هدف اصلی دوفصلنامه، انتشار تحقیقات انجام شده
در زمینة مطالعات اسلام و روان شناسی، اطلاع رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل
نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه
و نظریه پردازی در این زمینه و آماده کردن زمینة مناسب برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر
دانش روان­شناسی اسلامی است.

پستالکترونیک:   psy@rihu.ac.ir

 5. دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «اسلام و مطالعات علوم
اجتماعی»

گستردگی موضوعات مناسبات دین/ اسلام و علوم اجتماعی
ایجاب می کند که مجله ای علمی ـ تخصصی، و در آینده ای نزدیک علمی ـ پژوهشی، که به صورت
اختصاصی به مسائل و موضوعات مطرح در این زمینه بپردازد و حاصل تحقیقات صاحبنظران این
رشته را در اختیار جامعه ی علمی و مدیران ارشد کشور قرار دهد، منتشر شود. به همین جهت
گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه در صدد انتشار مجله ای با نام دوفصلنامه ی «اسلام و علوم
اجتماعی» برآمد.

 انجام
تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی در زمینه ی علوم اجتماعی و مناسبات آن با دین و
نقد و بررسی مکاتب موجود در این زمینه، از اهداف و رسالت های دوفصلنامه ی «اسلام و
علوم اجتماعی» است که تاکنون 2 شماره آن چاپ و منتشر شده است.

پست الکترونیک : soci@rihu.ac.ir

ارتباط با پژوهشگاه

قم: شهرک پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه

صندوق پستی: 3151ـ37185

تلفن: 21111 0251   نمابر: 280390 0251

تهران: خیابان انقلاب، بین وصال و قدس، نبش کوی
اُسکو

تلفن: 6ـ 66460935 021

روابط عمومی: 2111206 0251

نمابر روابط عمومی: 2806001 0251

www.rihu.ac.ir   

E-mail: info@rihu.ac.ir

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه