معرفی کتاب “انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن”

زمان انتشار: ۱۸:۰۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸

عنوان: انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن
نویسنده: عماد افروغ
انتشارات: سوره مهر
سال انتشار: 1386

نمی شود در زمینه انقلاب
اسلامی دغدغه داشت و کتاب افروغ را نخواند! انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن
فهمی عمیق از انقلاب اسلامی و مبانی آن به دست می دهد و از کوته اندیشی های اغلب نظریه
پردازان جامعه شناسی انقلاب به دور است؛ چرا که انقلاب اسلامی را که به گفته امام(ره)
هدیه غیبی الهی است را نمی توان با نگاه مادی فهم نمود.

عماد افروغ با در نظر گرفتن حضرت
امام خمینی (ره) به عنوان نظریه پرداز اصلی انقلاب اسلامی و با واکاوی مبانی نظری و
فلسفی عرفانی ایشان تلاش نموده است تا زمینه لازم برای یکی از ضروری ترین و در عین
حال مغفول ترین نیازها و چالشهای فکری، یعنی فهم و تبیین دقیق و علمی – فلسفی انقلاب
اسلامی و درک دلالتها و پیامهای متنوع و تودرتوی حکمی، معنوی سیاسی و اجتماعی آن را
فراهم کند و به بسط و روشن تر شدن وجه صداریی و کل گرایی توحیدی و منبسط انقلاب اسلامی
و تبیین فلسفی انقلاب اسلامی براساس حکمت متعالیه بپردازد.

نویسنده درباره کتابش می
گوید امیدوار است با ارائه این مباحث، ضمن ارتقاء آگاهی به عنوان زمینه ساز اصلاح جامعه
از برخی پندارهای ناصواب، بتواند با طرح چالش های عمده سرنخ هایی برای مطالعات و تحقیقات
بعدی خود و دیگران به دست دهد.

در بخشی از معرفی کتاب آمده است:
درست است که جمهوری اسلامی بر پایه مخالفت مبنایی با جدایی دین و اخلاق از سیاست و
یا به عبارتی سکولاریسم شکل گرفته و منادی پیوند دین و اخلاق با سیاست است، اما خطری
که نظام برخاسته از آرمان های متعالی و زمینه های مستعد فرهنگی و تاریخی را تهدید می کند،
سیاسی شدن دین و اخلاق، ابزارگرایی دین و یا به عبارتی ماکیاولیسم مذهبی است.

افروغ درباره انقلاب اسلامی
می نویسد: این انقلاب مترصد است تا به سه نیاز همیشگی بشر یعنی آزادی، عدالت و معنویت
پاسخی جامع، هم زمان و هماهنگ دهد. انقلاب اسلامی ایران و لایه های چهارگانه مرتبط
با آن یعنی کل گرایی توحیدی، آموزه های اسلامی و عدالت طلبانه شعارهای استقلال، آزادی،جمهوری
اسلامی و تبلور قانونی آن در قالب قانون اساسی، بیانگر این جامع نگری است. 

موضوع کتاب در قالب 14 گفتار
تنظیم شده است. دو گفتار اول به طور عمده ناظر بر آسیب شناسی و ضرورت ارکان و مبانی
نقد جمهوری اسلامی به منظور بازتولید انقلاب اسلامی است.

در گفتار سوم، افروغ به
تبیین انقلاب اسلامی بر اساس فلسفه حکمت متعالیه پرداخته و پس از مقایسه انقلاب
مشروطه و انقلاب اسلامی در گفتار بعد، فصلهای ششم تا نهم را به تبیین اندیشه سیاسی
امام (ره) پیرامون مفاهیم مشروعیت، مردم سالاری دینی، آزادی و دموکراسی (مردم سالاری)
اختصاص می دهد.

افروغ از انقلاب اسلامی تحت
عنوان رنسانسی دیگر یاد می کند و پس از ذکر سه چالش مهم غرب بعد از فروپاشی بلوک
شرق، به تبیین انقلاب اسلامی می پردازد. به نظر وی این سه چالش که عبارتند از تضاد
سود و نیاز، خودویرانگری خرد خودبنیاد و تضاد بین بنا و مبنا، در انقلاب اسلامی
ایران پاسخ خود را یافته اند.

فصل بعد که شاید به نوعی حرف
اساسی افروغ است، نظام جمهوری اسلامی را فلسفه سیاسی سوم می داند که توانسته است
بین تئوکراسی و دموکراسی جمع کند.

سه گفتار آخر این کتاب به
موضوعات بایسته های اصول گرایی خلاق و انتقادی و جنبش حزب الله لبنان پرداخته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه