نشست های گروه فلسفه علوم انسانی در زمستان 91 و بهار92 اعلام شد

زمان انتشار: ۱۶:۲۴ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲

به گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تعداد 7 نشست تخصصی برای این نیم سال برنامه ریزی شده است که در موعد مقرر، روز های چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد و هرگونه تغییر در زمان برگزاری نشست ها قبلاً اطلاع رسانی می شود.

گروه
فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه( علوم انسانی ومطالعات اسلامی) نشست های
علمی این گروه در نمیسال دوم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها (زمستان 91 و بهار 92) را اعلان
کرد.

به
گزارش واحد خبر روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تعداد 7  نشست تخصصی برای این نیم سال برنامه ریزی شده است
که در موعد مقرر، روز های چهارشنبه از ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه برگزار خواهد شد و هرگونه تغییر در زمان برگزاری نشست ها قبلاً اطلاع رسانی
می شود.

نشست
علمی «سنجش نظریه ی پارادایم اجتهادی دانش دینی (پادّ)» توسط حجت الاسلام و المسلمین
حسن آقا نظری دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تاریخ 2 اسفند
91، نشست «درنگی در علم آگوستینی؛ ارزیابی دیدگاه آلوین پلانتینگا در علم دینی» توسط
سید محمد تقی مدرسی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در تاریخ 16 اسنفند 91، نشست «گزارش
و سنجش دو دلیل ضروری نبودن و اخلاقی نبودن تولید علم دینی» توسط سید محمد تقی موحد
ابطحی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تاریخ 21 فروردین 92، نشست «فرایند انضمامی شدن،
حلقه ی مفقوده ی رشد علم و فناوری دینی» توسط مصطفی تقوی از دانشگاه صنعتی شریف در
تاریخ 4 اردیبهشت 92، نشست «ارایه ی چارچوبی روش شناختی برای جامعه شناسی اسلامی» توسط
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه در تاریخ 18 اردیبهشت 92، نشست «رئالیسم مفهومی خلاقانه؛ ارایه مدلی روش شناختی
از علم اسلامی» توسط دکتر محمد تقی ایمان دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز در
تاریخ 1 خرداد 92 و نشست « نظریه پیوندی علم دینی» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر
علی رضا قائمی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تاریخ 22 خرداد
92، نشست های تدارک دیده شده گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای
نمیسال دوم می باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه