ابراهیم رزاقی و مسئله توسعه یافتگی

نظام سرمایه داری ما را به کجا می برد؟/ آیا با اتکا به داشته خود می توان به توسعه دست یافت؟

زمان انتشار: ۰۸:۴۴ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

اشاره: آنچه پیش رو دارید مصاحبه ایست با دکتر ابراهیم رزاقی که در شماره ۲۶ خود پاییز ۹۳ در خصوص آسیب های نظام سرمایه داری در جوامع منتشر شده است. نظام سرمایه داری به دنبال آن است که تا بحث از اندیشه لیبرالی بازار آزاد و جدایی دین از سیاست به عنوان الگو برای کشور […]

اشاره: آنچه پیش رو دارید مصاحبه ایست با دکتر ابراهیم رزاقی که در شماره ۲۶ خود پاییز ۹۳ در خصوص آسیب های نظام سرمایه داری در جوامع منتشر شده است.

نظام سرمایه داری به دنبال آن است که تا بحث از اندیشه لیبرالی بازار آزاد و جدایی دین از سیاست به عنوان الگو برای کشور های های در حال توسعه قرار دهد.به باور آنها تنها راه نجات و توسعه سیافتگی کشور های جهان سوم همان چیزی است که غرب پیموده است و به کشور ها توصیه می کنند که دنبال روی آنها باشند.اما به نظر می رسد چندان هم در این ادعا نتوانسته موفق باشد.آسیب های این نظام به گونه ای است که در تمام زندگی مردم همچون امور شخصی محیط زیست و حتی انسانی دخالت کرده و مشکلات متعددی را متوجه بشریت ساخته است.یکی از مهمترین این آسیب ها متوجه انسان است زیرا این آموزه ها از انسان موجودی ساخته تک ساحتی که تمام زندگی و موجودیت وی را تحت الشعاع قرار می دهد.به این معنا که انسان به موجودی مصرف گرا تبدیل شده و جز به رفع نیاز های مادی دغدغه ی دیگری ندارد.

در این خصوص آقای دکتر رزاقی استاد دانشگاه تهران در مصاحبه ای با فصلنامه همشهری اقتصاد در باره سرمایه داری و آسیب های و راه برون رفت از بحران های پیش آمده نکات مهمی را متذکر می شوند.به باور وی روحانیت می تواند با ایستادگی در برابر آموزه ها و تبلیغات ناکارآمدی نظام سرمایه داری را نشان دهند.

بسیاری بر این باور ند که نظام سرمایه داری آسیب های فراوانی خواهد داشت و در مقابل این دیدگاه برخی با انکار آسیب ها منتقدانی هستند که در اصل همچنان به این نظرات معتقدند.آیا به راستی سرمایه داری عاری از عر آسیبی است و هیچ بحرانی را ایجاد نکرده است؟

خیر این نظام آسیب های جدی به بشریت وارد کرده که نمی توان از آنها غفلت کرد به این معنا که این بحران ها در جندیدن بعد خود را نشان داده اند که می توان این گونه برشمرد

مهمترین آسیب متوجه انسان و ارزش های انسانی است.یعنی نظام سرمایه داری با تبلیغات فراوانی افراد را به خرید و مصرف بیشتری روی می آورد.انسانی که به مصرف بیشتر روی می آورد تک ساحتی شده که تمتمی ندارد.آسیب جدی تر در بحث معنویت خلاصه می شود.کالایی شدن انسان از ویژگی های پررنگ در وجود شخص شده که این اتفاق معنویت را در وجود فرد به حاشیه می برد.وقتی معنویت از انسان دور می شود، انسان صفات نیکی را در خود از بین می برد. صفاتی همچون متکی به خود قناعت ارماش آسایش عشق و مهربانی اما اگر شخص در مقابل مصرف گرایی بایستد و از آسیب های آن اگاه شود اجازه نمی دهد معرفت و حضور خدا در زندگی اش به حاشیه برود.

دانلود متن کامل مصاحبه دکتر ابراهیم رزاقی با همشهری اقتصاد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه