نقد واحدهای درسی: از نوع دانشجویی

زمان انتشار: ۲۰:۵۸ ۱۳۹۱/۰۲/۱

مدتی است انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نقد واحدهای درسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری اجتماعی) می پردازد. این انجمن با انتشار مجله ای کم حجم با عنوان «سَره» با دیدی انتقادی و نیز با نگاهی به واحدهای درسی برخی دانشگاه های معتر دنیا، شیوه تدریس و نحوه ارزشیابی تعدادی از اساتید […]

مدتی است انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نقد واحدهای درسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری اجتماعی) می پردازد. این انجمن با انتشار مجله ای کم حجم با عنوان «سَره» با دیدی انتقادی و نیز با نگاهی به واحدهای درسی برخی دانشگاه های معتر دنیا، شیوه تدریس و نحوه ارزشیابی تعدادی از اساتید را به نقد می کشند. مجله فوق که سومین شماره آن نیز در دست چاپ است، در هر شماره پرونده ای در مورد یکی از متفکران مرتبط با حوزه علوم اجتماعی دارد و تعدادی از اساتید دانشکده نیز در آن مطلب مینویسند. شماره اول این مجله به پرونده ویژه زیمل شامل مقدمهای در باب غریبه و مد، غریبه، زن و مد، مسئله جامعهشناسی و مقدمه ای در باب زیمل: درباره پل ها و وفاداری، شماره دوم آن به پرونده روبرت وسنو شامل درآمدی بر کتاب اجتماعات گفتمانی: ایدئولوژی و ساختار اجتماعی در جنبش اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپائی، میراث نظریه کلاسیک و کتابشناسی روبرت وسنو و در نهایت در شماره آخر به پرونده کوجین کاراتانی شامل انقلاب و تکرار و زندگینامه و کتاب شناسی کاراتانی پرداخته است.
سایت این انجمن به آدرس http://www.anjomanjameshenasi.blogfa.com می باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه