نقد و ارزيابي ديدگاه شرق شناسان به دانش اجتماعي مسلمانان

وبلاگ انجمن علمی دانش اجتماعی مسلمین

دانشجو: فاطمه هلالی هوجقان

استاد: غلامرضا جمشیدیها

دانشگاه: دانشگاه باقرالعلوم

زمان: 1389

زمان انتشار: ۱۷:۰۵ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴

این رساله را خانم«فاطمه هلالی هوجقان» در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی و با راهنمایی دکتر غلامرضا جمشیدیها و مشاورت استاد پارسانیا در دانشگاه باقرالعلوم(ع) به انجام رسانده اند. این رساله در سال 1389 دفاع شده و نسخه ای از آن در کتابخانه دانشگاه موجود است.

چکیده: نقد و ارزيابي ديدگاه شرق شناسان به دانش اجتماعي مسلمانان، بررسي ديدگاه شرق شناساني است كه عليرغم غيرمسلمان بودن، دانش و تمدن مسلمين، به ويژه دانش اجتماعي آنان را مورد بررسي قرار داده اند. اين رساله از نگاه «ديگری» به هويت عملي مسلمين مي پردازد. رساله حاضر بر اساس نظريه «خود آيينه سان» ابتدا به چگونگي تصوير دانش و تمدن مسلمانان در نظر غرب پرداخته و سپس به نحوه داوري شرق شناسان درباره دانش بهطور كلي و دانش اجتماعي مسلمانان به طور ويژه پرداخته و در نهايت به چگونگي بازنمايي هويت علمي متفكران مسلمان در مواجهه با شرق شناسان پرداخته است. در بخش های بعدی نيز تمامي انديشه هاي شرق شناسان و متفكران مسلمان در قالب ديدگاه  ها، رويكردها و نظريه ها نقد و ارزيابي شده و سپس نتيجه گيری شده است.»

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه