نقد کتاب نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی

زمان انتشار: ۱۹:۱۰ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲

در این میزگرد آقایان حسن سبحانی (رئیس گروه مطالعات توسعه اسلامیِ موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران)، عادل پیغامی (رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر حسن آقانظری (رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) حضور دارند.

«موسسه ی فرهنگی هنری پگاه روزگار نو» (طرح علم و دین) با همکاری «مجله ی
سوره» و «کانون اندیشه ی اقتصاد اسلامی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران» در
نظر دارد میزگرد نقد و بررسی کتاب «نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی» را
در روز دوشنبه ۲۴/۲/۹۱ ساعت ۱۳:۳۰ در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران
برگراز نماید.
در این میزگرد آقایان حسن سبحانی (رئیس گروه مطالعات
توسعه اسلامیِ موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران)، عادل پیغامی
(رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر حسن آقانظری (رئیس
پژوهشکده علوم اجتماعی و مدیر گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
حضور دارند.     

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه