در نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی مطرح شد:

نیاز به شکل گیری یک پاردایم جدید بومی و دینی در علوم اجتماعی ایران

نویسنده:

علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۷:۲۳ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰

در این جلسه دکتر جمشیدیها (دانشگاه تهران)، دکتر انتظاری (علامه طباطبایی)، دکتر محسنیان راد (علامه طباطبایی)، دکتر شجاعی زند (تربیت مدرس)،دکتر باقری (خوارزمی)، دکتر جمیلی (الزهرا)، دکتر اسفندیاری (هنر)، دکتر فیاض (تهران)، دکتر زائری(تهران)، دکتر حاجی حیدری(تهران)، دکتر کاوه(خوارزمی)، دکتر شایگان (الزهرا) و طالبی (علامه طباطبایی) و نیز جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر بودند.

روز شنبه 29 تیرماه به دعوت سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی (ejtemaee.ir) نشست صمیمانه ای با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حوزه علوم اجتماعی دانشگاههای تهران در حسینیه هنر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب برگزار شد. در این نشست ضمن معرفی فعالیتهای سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی در بازنمایی رویکردهای مختلف این حوزه، پیرامون آسیب شناسی اجتماعات علمی دانشگاهی و الزامات و شرایط تحقق یک اجتماع علمی جدید در حوزه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

دکتر غلامرضا جمشیدیها (دانشگاه تهران)، دکتر علی انتظاری (دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر محمدتقی کرمی (دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر علیرضا شجاعی زند (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر شهلا باقری (دانشگاه خوارزمی)، دکتر شهاب اسفندیاری (دانشگاه هنر)، دکتر قاسم زائری (دانشگاه تهران)، دکتر فاطمه جمیلی (دانشگاه الزهرا)، دکتر حامد حاجی حیدری (دانشگاه تهران)، دکتر ابراهیم فیاض (دانشگاه تهران) و دکتر ابوتراب طالبی (دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر زینب کاوه فیروز (دانشگاه الزهرا)، دکتر فریبا شایگان (دانشگاه الزهرا) و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران از مدعوین و حاضرین این نشست صمیمانه بودند.

 جمشیدیها: رشته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به زودی در دانشگاه تهران راه اندازی می شود

در این جلسه دکتر جمشیدیها رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ضمن تبیین الزامات شکل گیری یک نهاد علمی جدید، گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این حوزه در دانشگاه تهران ارائه داد؛ وی ایجاد رشته های فلسفه علوم اجتماعی و دانش اجتماعی مسلمین در سال گذشته در مقطع کارشناسی ارشد و رشته  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آینده ای نزدیک را از جمله این فعالیت ها در دانشگاه تهران برشمرد. ایشان همچنین تحول در علوم اجتماعی ناکارامد فعلی را نیازمند افرادی علاقمند و پیشتاز با پشتکار بالا در حوزه علوم اجتماعی اسلامی و بومی دانست و ابراز امیدواری کرد سایت علوم اجتماعی محمل خوبی برای ایجاد ارتباط بین اساتید و دانشجویان علاقمند در این حوزه باشد.

انتظاری: فقر تحزب باعث سیاسی کاری در تشکل های علمی شده است

در ادامه دکتر علی اردشیر انتظاری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن آسیب شناسی تشکل های علمی فعال در جامعه علمی ایران، ضعف تحزب و سرریز شدن فعالیت های سیاسی به درون تشکل های غیرسیاسی از جمله انجمن های علمی را مهمترین عامل بازماندن تشکل ها از رسالت اصلی شان عنوان کرد و اضافه کرد: یک اجتماع علمی در حوزه علوم اجتماعی اسلامی و بومی باید مبتنی بر یک نیاز واقعی و مبتنی بر حل مسائل اجتماعی شکل بگیرد تا قوام و دوام لازم را پیدا کند و علوم اجتماعی فعلی از مسائل اساسی جامعه ما فاصله گرفته است.

محسنیان راد: نگاه علمی و به دور از سیاست زدگی مهمترین رسالت تشکل علمی است

دکتر مهدی محسنیان راد، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق(ع)، نیز مهمترین عامل رشد یک حرکت علمی را خلوص گرایی علمی و دوری از حواشی سیاسی دانست و نقد و بررسی جدی و فارغ از ملاحظات غیرعلمی ایده های جدید در یک فضای کاملا علمی را عامل رشد یک اجتماع علمی دانست.

اسفندیاری: شکل گیری اجتماع علمی جدید یک پدیده عادی در جهان علم است

دکتر شهاب اسفندیاری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، ضمن تشریح شکل گیری مکتب بیرمنگام در حوزه مطالعات فرهنگی، شکل گیری یک مکتب علمی متفاوت را با توجه به رویه های علمی موجود در دنیا یک امر بدیهی و عادی دانست و اظهار داشت:  وقتی مسائل مورد بررسی تعدادی از محققان متفاوت از مسائل پیشین می شود و یا تعدای از محققان با بینش های فرهنگی نزدیک به هم اما متفاوت با فضای رایج علمی در کنار هم قرار می گیرند، مکتب علمی جدیدی شکل می گیرد و این اصلا پدیده عجیبی نیست.

باقری: مقاومت برخی دانشگاهیان برای شکل گیری یک رویکرد جدید در حوزه علوم اجتماعی اسلامی

دکتر شهلا باقری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، علوم اجتماعی موجود را به لحاظ نظری از تحولات رخ داده در عرصه اجتماعی ایران عقب مانده تر دانست و اظهار داشت : به دلایل مختلف برخی ها در مقابل شکل گیری یک مکتب و گفتمان جدید دینی و بومی در علوم اجتماعی مقاومت می کنند. وی در ادامه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه خوارزمی برای تحقق این گفتمان جدید ارائه کرد و تشکیل دوره دکتری سیاست گذاری فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی در دانشگاه خوارزمی را از این جمله فعالیت ها برشمرد.

جمیلی: پاردایم حاضر علوم اجتماعی پاسخگوی مسائل اجتماعی نیست

خانم دکتر فاطمه جمیلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، ضمن آسیب شناسی تشکل های علمی موجود اظهار داشت یک پارادایم جدید در علم هنگامی شکل می گیرد که پارادایم فعلی در پاسخگویی به مسائل دچار بحران باشد؛ وی ضمن انتقاد از مقاومت های صورت گرفته برای استفاده از روش های کیفی جدید در حوزه علوم اجتماعی، برخورد علمی با روش ها و رویکردهای جدید در حوزه علوم اجتماعی را خواستار شد.

فیاض: سیطره شاخص های علوم فنی و تکنیکی بر علوم انسانی در ایران عامل عقب ماندگی این علوم است

دکتر ابراهیم فیاض عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ضمن انتقاد از وضعیت فعلی علوم انسانی و اجتماعی در ایران، سیطره کمیت گرایی علوم فنی و تکنیکی بر علوم اجتماعی را مهمترن عامل عقب افتادگی این علوم در ایران دانست. وی سنجش علوم انسانی در ایران با شاخص های علوم تجربی در ایران را فاجعه بار دانست و آن را عامل جدا افتادگی نهاد علم از جامعه ایرانی دانست.

طالبی: از تجربیات سی ساله باید درس گرفت

دکتر ابوتراب طالبی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز مباحث مطرح شده و دغدغه های اساتید و دانشجویان این حوزه را دارای صبغه تاریخی دانست و از دانشجویان خواست به سابقه تاریخی این ایده ها در سالهای انقلاب فرهنگی مراجعه کنند تا دچار تکرار و درجازدگی نشوند.

شهرستانی: اولین قدم برای تشکیل اجتماع علمی داشتن مسئله مشترک میان نخبگان علمی است

در این نشست همچنین سید حسین شهرستانی به نمایندگی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر در نشست، به الزامات و شرایط شکل گیری یک اجتماع علمی اشاره کرد. وی ضمن تفکیک اجتماع علمی از جامعه علمی در جامعه شناسی، روابط علمی در اجتماع علمی را جوهری، غیرصوری، ارگانیک و حقیقی دانست و نبود یک مسئله اجتماعی مشترک، بروکراسی اداری در دانشگاهها، کمی گرایی و مدرک گرایی را از مهمترین موانع شکل گیری یک اجتماع علمی برشمرد. شهرستانی شکل گیری مسئله مشترک اجتماعی میان نخبگان حوزه علوم اجتماعی را اولین قدم برای همدلی و همفکری و ایجاد یک نهاد علمی جدید دانست و اظهار داشت در چهار دهه اخیر خود “انقلاب اسلامی” بزرگترین و مهمترین حادثه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر بوده است، ولی علوم اجتماعی هنوز وارد تبیین جدی و بومی آن نشده است.

به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی پیش از شروع این مراسم مستند مردم شناسانه ” مشتی اسماعیل” ساخته مهدی زمانی کیاسری که چند جایزه داخلی و خارجی را از آن خود کرده است به نمایش در آمد. در ابتدای جلسه نیز میثم مهدیار سردبیر سایت ضمن ارائه گزارشی از وضعیت سایت، رویکرد سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی را باز نمایی متناسب همه رویکردهایی که به این حوزه تعلق دارند عنوان کرد. وی  رویکرد فلسفه اسلامی، رویکرد غرب شناسانه، رویکرد دانش اجتماعی در آیات و روایات، رویکرد مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی، رویکرد مردم شناسانه و رویکرد دانش اجتماعی مسلمین را مهمترین رویکردهای شناسایی شده در این حوزه دانست و اظهار داشت که سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی قصد دارد با بازنمایی بهتر آثار و محصولات تولید شده در این رویکردها، زمینه را برای نقد و بررسی و تعمیق آنها فراهم کند.

گزارش مشروح این نشست متعاقبا اعلام می گردد.

میثم مهدیار

825_0552_03[15-15-52]

جمعیت

خانمها-نشست

جمشیدیها2

دکتر شهاب اسفندیاری دکتر علی انتظاری دکتر محسنیان راد دکتر طالبی

825_0569_01[15-33-09]

شهلا باقری

DSC02168

DSC02274

DSC02284

دکتر علیرضا شجاعی زند   دانشجویان و اساتید علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

دکتر علیرضا شجاعی زند دکتر علی انتظاری دکتر طالبی علوم اجتماعی

۱ دیدگاه

  سلام.
  حکومت ج.ا.ا. به میزانی اسلامی است که عقاید نظری و اخلاق افراد نشسته در سطوح مختلف حکومت به توحید عملی و اخلاق عملی تبدیل شده باشد.
  کارگزاران نظام ج.ا.ا. در سطوح سیاسی و مدیریتی و … به میزانی اسلامی اند که به اخلاق محمدی (ص) تقرب دارند .
  حتا اگر همه ی متون علمی دانشگاه و حوزه هم اسلامی گردند، ولی اخلاق عملی از بدن مسلمانان ایرانی منتفع از امتیازات حکومت صادر نمی گردد، نظام سیاسی ج.ا.ا. غیراسلامی است. جسد دینی ساختن سهل است. روح محمدی (ص) ساختن صعب است.
  با تولیدات ساختاری و فرآیندی و علمی “ به فرموده ! ” قلوب بالادستان و زیردستان نرم و نوری و نورانی نمی گرداند.
  انرژی و تمرکز باید از تولید متون اسلامی بسوی تولید مسلمان نوری منتقل شود. آیا قلوب خود را نوری می بینید یا ظلمانی؟ حکومت و جامعه عملاً از استانداردهای اخلاق محمدی (ص) دور است. قلوب خلق چه در حاکمیت و چه در رعایا قسی گشته است.
  دم عیسوی مردی باید تا یهودیان اسلامی دنیاپرست و مقام پرست و زراندوز و ثروت اندوز را به عیسویان اسلامی دلرحم و بخشنده تبدیل کند.
  ظواهر دینی و باطنها غیردینی اند.
  می توانید به مطالب کتب مقدس و علمای معززی چون محمدتقی جعفری و محمدحسین طباطبایی راه بیابید. اما تا چه اندازه زهد طباطبایی و جعفری را در کنش روزمره اتان رسوخ داده اید؟
  من شخصیتی معین یا مصداق معینی نیست.
  با خود و خدای خود صادق باشید. دست از بازیگری بکشید و از راه تهذیب نفس به مسلمان کردن نفس کافر خود قیام کنید. روش و مشی امام خمینی ره تهذیب نفس بود.
  پایندگی ناشی از اخلاق و خوی محمدی (ص) داشتن زیبنده است. نه از راه ارعاب قلوب خلق. آیت الله العظمی بروجردی از راه اخلاق عملی کسب پایندگی کرد.
  با اخلاق محمدی (ص) حکومت اسلام را حاکم بر قلوب خلق کنید.
  آیت الله بروجردی املاک بسیار زیادی داشت. همه را خرج هزینه های تحصیلی طلاب کردند خداوند هم شخصیت ایشان را علمی و معنوی پاینده قرار داد.
  چند نفر در حکومت جرئت دارد نرخ رشد ثروتش را متوقف سازد؟
  نهضت اسلامی تنها از راه دینورزی عملگروانه نورانی و لذا جاویدان خواهد بود. نه از طریق برپایی همایش و برگزاری جلسات و نوشته های بی نور.
  دین محمد و مهدی (صلوات الله علیهم و آله اجمعین) محتاج انسان نوری و نه انسان های ظلمانی اند. ندای خدا و سلسله ی اولیای الهی طی تاریخ این است : “کیست که مرا یاری کند.”
  سر خدا را و اولیای خدا را که برزخ اعمال خلق را (خواه در درون حاکمیت باشند و خواه در بیرون حکومت) را می بینند نمی توان فریفت.
  به دنبال خدایی شدن بروید.
  علم دینی (نوری) محتاج انسان نوری است. بروید نوری شوید تا بتوانید نوری کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه