اندیشکده مهاجر با حضور بزرگان اندیشه در ایران برگزار می کند:

همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی در دانشگاه شریف

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۰:۳۶ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵

خواسته یا ناخواسته سرنوشت ملت و کشور ما به تکنولوژی گره خورده است. در این میان تکنولوژی همواره امری علمی، فنی، تخصصی، غیرفرهنگی و مستقل از جهان بینی، ایدئولوژی و ارزشهای مردمان تلقی شده است گویی که تکنولوژی همان چراغ جادوی گمشده همه تمدنهاست که امروز چون سوغاتی بی نظیر با قیمتی گزاف از غرب جهان به شرق جهان آورده می شود و مردمان از هر رنگ و نژاد و مذهب و آیین سخت شیفته آنند. آیا امکان یا بالاتر از آن ضرورتی برای پرسیدن از نسبت تکنولوژی و فرهنگ وجود دارد؟

به گزارش پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی با موضوع درنگی فرهنگی در مسیر پرشتاب صنعتی شدن” در تاربخ یکشنبه 21 و دوشنبه 22 اردیبهشت در سالن جابر ابن حیان دانشگاه شریف برگزار می شود.

بخش اول) افتتاحیه: یکشنبه، ساعت 9-11

خواسته یا ناخواسته سرنوشت ملت و کشور ما به تکنولوژی گره خورده است. در این میان تکنولوژی همواره امری علمی، فنی، تخصصی، غیرفرهنگی و مستقل از جهان بینی، ایدئولوژی و  ارزشهای مردمان تلقی شده است گویی که تکنولوژی همان چراغ جادوی گمشده همه تمدنهاست که امروز چون سوغاتی بی نظیر با قیمتی گزاف از غرب جهان به شرق جهان آورده می شود و مردمان از هر رنگ و نژاد و مذهب و آیین سخت شیفته آنند. آیا امکان یا بالاتر از آن ضرورتی برای پرسیدن از نسبت تکنولوژی و فرهنگ وجود دارد؟

 با حضور و سخنرانی

         دکتر رضا روستاآزاد، ریاست دانشگاه شریف، عضو هیئت علمی دانشگاه و رییس همایش

         سخنرانی زنده دکتر سیدحسین نصر بصورت ویدئوکنفرانس

         دکتر داوری اردکانی، استاد ممتاز فلسفه، عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی و رییس فرهنگستان علوم ایران

         دکتر مهدی نائبی، استاد نمونه و عضو هیئت علمی الکترونیک دانشگاه شریف

 

 بخش دوم) ما و مسأله تکنولوژی: یکشنبه 11:15- 12:30

چنانچه عینک علوم و مهندسی را ازچشم برداشته و از منظری انسانی و اجتماعی و فرهنگی که زیستن انسان را نقطه کانونی فهم خود قرار می دهد به تکنولوژی بنگریم چه خواهیم دید؟ آیا این آغاز مسأله انگیزی تکنولوژی برای ما، مسلمانان و ایرانیان انتهای قرن چهاردهم شمسی، سی و پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نشسته بر میانه راه صدها سال تمدن دینی نیست؟

 با حضور و سخنرانی

         دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار و رییس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

         دکتر علی پایا (ارتباط زنده)، استاد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

         دکتر بیژن عبدالکریمی، عضو هیئت علمی فلسفه دانشگاه آزاد

 بخش سوم) جمهوی اسلامی و چالش توسعه گرایی غیرفرهنگی: یکشنبه ساعت 14-15:30

جمهوری اسلامی که صورت عینیت یافته راه تاکنون آمده ی ماست، چنانچه با طراز انقلاب اسلامی که صورت باطنی راه آرمانی ماست سنجیده شود، خود را در چالشی بزرگ می یابد و آن نسبت میان خواست بزرگ و ملی توسعه یافتگی، صنعتی شدن و رشد اقتصادی است و طلب تمدنی تأسیس فرهنگ و جامعه ای متفاوت بر مبنای دین برای تعالی و تکامل الهی فردی و جمعی. چالش «ابزار و متن» یا «سخت افزار و نرم افزار» در لسان رهبر معظم انقلاب که شاید مهمترین چالش پیش روی مسیر پیشرفت اسلامی-ایرانی ماست. جمهوری اسلامی با این چالش چه کرده و چه خواهد کرد؟

 

با حضور و سخنرانی

         دکتر رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر کنگره علوم انسانی اسلامی

         دکتر حسن بنیانیان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رییس مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

         دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

         دکتر علیرضا شجاعی زند، عضو هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

 و نشستی با موضوع «آسیب شناسی سیاستگذاری علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی» (یکشنبه ساعت 16-18)

با حضور

         دکتر سیدحبیب الله طباطبائیان(استاد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی، رییس انجمن مدیریت تکنولوژی ایران و رییس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری)

         دکتر احمد نادری(استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و رییس سابق جهاد دانشگاهی تهران)

         دکتر ابراهیم سوزنچی(استاد مدیریت دانشگاه شریف و رییس پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شریف)

 بخش چهارم) مبانی فرهنگی تکنولوژی: دوشنبه ساعت 9 -10:30

رابطه فرهنگ و تکنولوژی رابطه ای دوسویه است. پرسش تحلیلی اول اینست که اگر تکنولوژی مقوله ای فرهنگی و در نسبت با فرهنگ و اندیشه موطن خویش است, این فرهنگ چگونه در تکنولوژی ظهور می یابد؟ به این اعتبار آیا صحیح است که تکنولوژی را به پسوندهای غربی و شرقی و ایرانی و هندی و اسلامی و یهودی و لیبرال و سوسیال متصف کنیم؟

 

با حضور و سخنرانی

          

         دکتر محمدرضا اسدی، رییس گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی

         حجت الاسلام پیروزمند، قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم

         دکتر مهدی معین زاده، عضو هیئت علمی فلسفه علم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 بخش پنجم) اسلام و تکنولوژی: دوشنبه ساعت 11-12:30

چنانچه فرهنگ بر تکنولوژی مؤثر است، تأثیر اسلام بر تکنولوژی چگونه خواهد بود؟ آیا اسلام می تواند منادی نوع متفاوتی از ابزارهای تکنولوژیک باشد؟

 با حضور

        دکتر جمیله علم الهدی، رییس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه شهید بهشتی

        دکتر محمدعلی مرادی، عضو هیئت علمی جامعه شناسی در دانشگاه برلین

        حجت الاسلام غلامی، رییس بنیاد صدرا

        دکتر مصطفی تقوی، عضو هیئت علمی فلسفه علم دانشگاه شریف

 بخش ششم) نشستهای موازی آسیب شناسی تکنولوژی: دوشبنه ساعت 14-16

در ارتباط دو سویه فرهنگ و تکنولوژی اما تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ مشهودتر و توجه به مشکلات و معضلات انسانی و اجتماعی پدید آمده توسط تکنولوژیهای جدید بویژه در میان اندیشمندان غربی هموطن با تکنولوژی متداولتر است. تأثیر صنعت و کارخانه بر انسان، زن و خانواده از قرن هجدهم مورد توجه نقادان فرهنگی غربی قرار داشته و امروز که انقلاب اطلاعاتی تمام وجوه زندگی مردمان را مملو از تکنولوژی نموده است احساس خطرهای جدی را درباره سرنوشت انسان مطرح نموده است.

 نشست آسیب شناختی با حضور صاحب نظرین متخصص در هر حوزه، در موضوعات

 

         انسان، خانواده و سلامت روانی (دبیر نشست: آقای دکتر الله یاری، رییس سازمان نظام روانشناسی)

         طب جدید و مسأله سلامت (دبیر نشست: دکتر شاه محمدی، عضو هیئت علمی طب سنتی دانشگاه تهران)

         تکنولوژی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (دبیر نشست: دکتر فاتح راد، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف)

         صنعت و محیط زیست (دبیر نشست: دکتر طباطبایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس تیم تحقیقاتی سوختهای زیستی)

 بخش هفتم) اختتامیه، تکنولوژی در آینده انقلاب اسلامی: دوشنبه ساعت 16:30-17:30

چشم انداز پیش روی ما چیست؟ برای گشودن راهی نو به سوی آینده ای متناسب با تعالیم اسلامی و خطوط انقلاب و آرمانهای امام خمینی معمار و آغازگر این راه سترگ، چه راهبردهایی پیش روی ماست؟ مسیر پرشتاب صنعتی شدن که بویژه توسط نخبگان ما در رشته های فنی و مهندسی دنبال می شود در درنگ فرهنگی خود چه ملاحظاتی را در عزم جدید خود لحاظ خواهد نمود؟

 

با حضور

حجت الاسلام دکتر پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت علمی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

و مراسم تقدیر از مقالات و صاحب نظران برگزیده

 ثبت نام برای حضور در همایش و نمایشگاه جنبی ارائه مقالات در

Ct.farhangi.sharif.ir

 


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه