«وال استریت»؛ انقلاب یا اصلاح؟

زمان انتشار: ۱۲:۳۴ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

از آغاز جنبش اشغال وال استریت در امریکا، سوال های زیادی ذهن مردم سایر کشورها را به خود جلب کرده است. آیا این یک جنبش عمیق اجتماعی با پایگاه مشخص مردمی است و یا یک حرکت صرفا سیاسی که زود فروکش خواهد کرد؟ آیا به خارج از امریکا هم سرایت خواهد کرد و ماندگار خواهد شد؟ آیا مطالبه یک انقلاب است یا اصلاح؟ آیا اهداف و رهبر مشخصی پیدا خواهد کرد و یا آنکه به تکثر و تفرق در نظر و عمل ادامه می دهد؟

از آغاز جنبش اشغال وال استریت در امریکا،
سؤال های زیادی ذهن مردم سایر کشورها را به خود جلب کرده است:

آیا این یک جنبش عمیق اجتماعی با پایگاه
مشخص مردمی است و یا یک حرکت صرفاً سیاسی که زود فروکش خواهد کرد؟ آیا به خارج از
امریکا هم سرایت خواهد کرد و ماندگار خواهد شد؟ آیا مطالبه یک انقلاب است یا
اصلاح؟ آیا اهداف و رهبر مشخصی پیدا خواهد کرد و یا آنکه به تکثر و تفرق در نظر و
عمل ادامه می دهد؟

تا این زمان، اکثر پاسخ هایی که در جامعه
ما به این سؤالات داده شده است؛ از منظر ریشه یابی اقتصادی اعتراضات و یا از منظر
جریان شناسی سیاسی ایراد شده و لهذا دست اندرکاران سایت «علوم اجتماعی اسلامی
ایرانی» می کوشند تا از منظر جامعه شناسی سیاسی پاسخی در خور مخاطبان دانشگاهی
کشورمان به پرسش های پیش روی جنبش وال استریت ارائه کنند.

آنچه که پیش رو دارید، حاصل همین نگاه
جامعه شناختی است که البته به منظور جمع بندی کامل تر بحث، از تحلیل های سیاسی و
اقتصادی هم بهره گرفته شده است. در این پرونده که آخرین پرونده سایت «علوم اجتماعی
اسلامی ایرانی» در سال 1390 خواهد بود؛ خواهید خواند:

جهانی
شدن، پیروزی تراژیک کاپیتالیسم بر رؤیای روشنگری

دکتر کچویان در نشست «غرب
علیه غرب»: آیا جنبش وال استریت ماندگار می شود یا نه؟

جنبش
اشغال وال‏ استریت و فرسایش سرمایه تمدنی:نگاهی به جنبه های اجتماعی تحولات غرب

اکثریت
فراموش شده: وقتی لیبرال دموکراسی، حقوق 99 درصد را زیر پا می گذارد
!

«جنبش اشغال» برای عبور از
توحش نظام سرمایه داری است

انگیزه های جنبش وال استریت
در گفت وگوی با پروفسور منوچهر آشتیانی
: سونامی سرمایه داری در ساحل لیبرالیسم

آغاز یک پایان

وال استریت؛ پرسش های بی پاسخ

افکار شناسی آرمان های جنبش
تسخیر وال استریت

استاد جامعه شناسی سیاسی
دانشگاه تورنتو کانادا
: جنبش وال استریت خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست
آمریکا است

تسخیر وال استریت”؛ از
جنبش تا انقلاب

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه