پایان حاکمیت مطلقه ی عقل؛ سویه های مثبت و منفی

زمان انتشار: ۱۳:۱۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

در جهان علم، به لحاظ نظری طرق و اشکال مختلفی برای تغییر و دگرگونی کلیت و اجزاء آن وجود دارد. در عمل و واقع نیز، تحولات علمی به علل و عوامل متنوعی وابسته بوده و ریشه ها و منابع کثیره ای داشته است. در شکل کلی میتوان به اعتبار منشاء و منابع تغییر، طرق و عوامل را در دو دسته یا طبقه جامع و مانع جای داد. طبقه ی اول که در بحث از تغییرات علمی بدواً و سریعاً به ذهن متبادر می شود، به درون جهان علمی مربوط می شود.

در جهان علم، به لحاظ نظری طرق و اشکال مختلفی برای تغییر و دگرگونی کلیت و اجزاء آن وجود دارد. در عمل و واقع نیز، تحولات علمی به علل و عوامل متنوعی وابسته بوده و ریشه ها و منابع کثیره ای داشته است. در شکل کلی میتوان به اعتبار منشاء و منابع تغییر، طرق و عوامل را در دو دسته یا طبقه جامع و مانع جای داد. طبقه ی اول که در بحث از تغییرات علمی بدواً و سریعاً به ذهن متبادر می شود، به درون جهان علمی مربوط می شود. در مقابل تغییرات درونی و بالطبع نظری-شناختی، تغییرات بیرونی و بالطبع غیر نظری یا عینی قرار می گیرد. در بحث از تغییرات نوع اول، ما با استدلال و دلایل سروکارداریم، در حالیک‏ه طبقه ی دوم از تغییرات ناشی از علل می باشد.
—-
متن کامل یادداشت را می توانید از قسمت ضمائم پایین صفحه بارگزاری نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه