در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

پایان نامه بررسی مسئله اجتماعی از منظر شهید محمد باقر صدر دفاع می شود

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۰:۵۶ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

به گزارش خبرنگار پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی با عنوان «بررسی مسئله اجتماعی از منظر شهید محمد باقر صدر» روز دوشنبه اول مهر 1392، ساعت 17 بعد از ظهر، در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع خواهد شد. این پایان نامه توسط خانم […]

به گزارش خبرنگار پایگاه علوم اجتماعی اسلامی ایرانی، جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی با عنوان «بررسی مسئله اجتماعی از منظر شهید محمد باقر صدر» روز دوشنبه اول مهر 1392، ساعت 17 بعد از ظهر، در تالار دکتر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع خواهد شد. این پایان نامه توسط خانم منصوره مهدی زاده نگاشته شده است و دکتر عبدالحسین کلانتری راهنمایی آن را برعهده دارد. همچنین از مشاوره دکتر جمشیدیها و دکتر منذر الحکیم در تدوین پایان نامه استفاده شده است.

شایان ذکر است آیت الله محمدباقر صدر، علوم اسلامی را با سبکی نو و با تحقیقات انجام یافته لازم مطرح کرد و به مسائل روز و مبتلابه جامعه اسلامی می‌پرداخت و سیستم آموزشی جدیدی را در جهت اصلاح و پویایی حوزه بینان نهاد. وی تالیفاتی در علوم و زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فلسفه، تاریخ، بانکداری و … دارد.

چکیده این پایان نامه به شرح زیر است:

رساله حاضر میکوشد تا با شرح و دسته بندی آرای اجتماعی شهید محمد باقر صدر به بررسی مسئله اجتماعی از منظر این عالم مسلمان بپردازد. بدین منظور به تحلیل چیستی مسئله اجتماعی، تبعات و راه حل های آن در آثار شهید صدر پرداخته شد. روش تحقیق به کار گرفته شده مطالعه اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی می باشد.

نتایج تحقیق نشان میدهد که تعریف مسئله اجتماعی از منظر شهید صدر با تعاریف موجود جامعه شناسی بسیار متفاوت است. شهید صدر مسئله اجتماعی را یافتن نظام اصلح دانسته و آن را یک مسئله فرامکانی و فرازمانی می داند که نوع بشر مبتلا به آن هستند در حالی که جامعه شناسان متناسب با نوع مکتب و رویکردهای جامعه شناختی شان، تعاریف متعددی از مسئله اجتماعی ارائه میدهند که همه آنها برخلاف نظر شهید صدر، مسئله اجتماعی را امری نسبی میدانند. شهید صدر، ریشه مسئله اجتماعی را در بینش مادی به جهان میداند و تنها راه حل آن را دین معرفی می کند؛ اما جامعه شناسان ریشه های متعدد و متناسب با آن راه حل های متفاوت و متکثری برای مسئله اجتماعی ارائه می دهند.

در جامعه اسلامی ایران که ارزشهای دینی مسلط هستند، می بایست مسئله شناسی بر مبنای ارزش های مطلق دینی صورت پذیرد و نوعی مسئله شناسی دینی با استعانت به آرای اندیشمندان مسلمان داشته باشیم اگر نه مجبور به پیروی از مسئله شناسی جامعه شناختی بر مبنای ارزش های نسبی شده و از مسائل اساسی جامعه دینی دور می مانیم. در این راستا تحقیق حاضر سعی نموده است با ارائه الگویی از مسئله شناسی دینی بر مبنای آراء شهید محمد باقر صدر گام موثری بردارد.

 واژگان کلیدی: مسئله اجتماعی، محمد باقر صدر، مسئله شناسی دینی، مسئله شناسی جامعه شناختی

شایان ذکر است داوری این پایان نامه را حجه الاسلام دکتر حمید پارسانیا بر عهده دارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه