پرونده نه دی و انتخابات ریاست جمهوری دهم

زمان انتشار: ۱۱:۵۵ ۱۳۹۱/۱۱/۱

به مناسبت دهه بصیرت (از 9 دی تا 19 دی) نشریه «قدر حضور» توسط مرکز راهبردی جبهه فکری انقلاب اسلامی تهیه شده است که بخشی از مقالات علوم اجتماعی آن را در ادامه میتوانید ملاحظه فرمایید. خوب است در اینجا نگاهی به سخنان امام خامنه ای پیرامون نه دی نیز داشته باشیم.

 در
تاریخ ماندگار شد

روزهاى سال، به طور طبیعى و به خودى خود همه مثل همند؛ این
انسانها هستند، این اراده ها و مجاهدتهاست که یک روزى را از میان روزهاى دیگر
برمیکشد و آن را مشخص میکند، متمایز میکند، متفاوت میکند و مثل یک پرچمى نگه
میدارد تا راهنماى دیگران باشد. روز عاشورا – دهم محرم – فى نفسه با روزهاى دیگر
فرقى ندارد؛ این حسین بن على (علیه السّلام) است که به این روز جان میدهد، معنا
میدهد، او را تا عرش بالا میبرد؛ این مجاهدتهاى یاران حسین بن على (علیه السّلام)
است که به این روز، این خطورت و اهمیت را میبخشد. روز نوزدهم دى هم همین جور است،
روز نهم دىِ امسال هم از همین قبیل است. نهم دى با دهم دى فرقى ندارد؛ این مردمند
که ناگهان با یک حرکت – که آن حرکت برخاسته از همان عواملى است که نوزدهم دىِ قم
را تشکیل داد؛ یعنى برخاسته ى از بصیرت است، از دشمن شناسى است، از وقت شناسى
است، از حضور در عرصه ى مجاهدانه است – روز نهم دى را هم متمایز میکنند.

مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این
هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرائط کنونى – که شرائط
غبارآلودگىِ فضاست – این حرکت مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود. هرچه انسان
در اطراف این قضایا فکر میکند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولایت را، روح
حسین بن على (علیه السّلام) را مى بیند. این کارها کارهائى نیست که با اراده ى
امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهى است؛ همان طور که امام در
یک موقعیت حساسى – که من بارها این را نقل کرده ام – به بنده فرمودند: «من در
تمام این مدت، دست قدرت الهى را در پشت این قضایا دیدم». درست دید آن مرد نافذِ
بابصیرت، آن مرد خدا.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه
19/10/1388

 مجاهدت به نفع انسان

در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته
خداى متعال حجت را همیشه تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم از خداى متعال طلبگار
باشند و بگویند تو حجت را براى ما تمام نکردى، راهنما نفرستادى، ما از این جهت
گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره ى الهى همه جا قابل
دیدن است؛ منتها چشم باز میخواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هلال شب اول ماه را هم
نخواهیم دید؛ اما هلال هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه
ى امکاناتمان استفاده کنیم تا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است،
ببینیم.

مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند. این مجاهدت به
نفع خود انسان است؛ خداى متعال هم در این مجاهدت به او کمک میکند. نوزده دىِ مردم
قم در سال 56 از این قبیل بود، نهم دىِ امسالِ آحاد مردم کشور – که حقیقتاً این
حرکت میلیونى فوق العاده ى مردم حرکت عظیمى بود – از همین قبیل است، و قضایاى
گوناگونى که ما در طول انقلاب از این چیزها کم نداشتیم. این مجاهدت، راه را به ما
نشان میدهد.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه
19/10/1388

حجت
بر همه تمام شد

یک نکته را هم به جوانان عزیز انقلابى، به فرزندان عزیز
انقلابى خودم، به فرزندان بسیجى – از زن و مرد – عرض بکنم: جوانان از اطراف و
اکناف کشور، از آنچه که تهتّک بیگانگان از ایمان دینى به گوششان میخورد یا با
چشمشان مى بینند، عصبانى هستند؛ وقتى مى بینند روز عاشورا چگونه یک عده اى حرمت
عاشورا را هتک میکنند، حرمت امام حسین را هتک میکنند، حرمت عزاداران حسینى را هتک
میکنند، دلهاشان به درد مى آید، سینه هاشان پر میشود از خشم؛ البته خوب،
طبیعى هم هست، حق هم دارند؛ ولى میخواهم عرض بکنم جوانهاى عزیز مراقب باشند، مواظب
باشند که هرگونه کار بى رویه اى، کمک به دشمن است. اینجا جوانها تلفن میکنند –
میفهمم من، میخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها را خلاصه میکنند، هر روز مى آورند،
من نگاه میکنم – مى بینم همین طور جوانها گله مند، ناراحت و عصبانى؛ گاهى هم
از بنده گله میکنند که چرا فلانى صبر میکند؟ چرا فلانى ملاحظه میکند؟ من عرض
میکنم؛ در شرائطى که دشمن با همه ى وجود، با همه ى امکاناتِ خود درصدد طراحى
یک فتنه است و میخواهد یک بازى خطرناکى را شروع کند، باید مراقبت کرد او را در آن
بازى کمک نکرد. خیلى باید با احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد.
دستگاه هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هیچگونه
تخطى از قانون، بایستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادى که
شأن قانونى و سمت قانونى و وظیفه ى قانونى و مسئولیت قانونى ندارند، قضایا را خراب
میکند. خداى متعال به ما دستور داده است: «و لایجرمنّکم شنئان قوم على ان لاتعدلوا
اعدلوا هو اقرب للتّقوى». بله، یک عده اى دشمنى میکنند، یک عده اى خباثت به
خرج میدهند، یک عده اى از خباثت کنندگان پشتیبانى میکنند – اینها هست – اما باید
مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخى از قضایا بشود، بى گناهانى
که از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد. من برحذر
میدارم جوانهاى عزیز را، فرزندان عزیز انقلابىِ خودم را از اینکه یک حرکتى را
خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانون.

مسئولین کشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، مى بینند؛
مى بینند مردم در چه جهتى دارند حرکت میکنند. حجت بر همه تمام شده است. حرکت
عظیم روز چهارشنبه ى نهم دى ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه ى مجریه،
مسئولین قوه ى مقننه، مسئولین قوه ى قضائیه، دستگاه هاى گوناگون، همه
میدانند که مردم در صحنه اند و چه میخواهند. دستگاه ها باید وظائفشان را
انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و اغتشاشگر و ضدانقلاب و ضدامنیت و
اینها، هم وظائفشان در زمینه ى اداره ى کشور.

بیانات در دیدار مردم قم در سالگرد قیام نوزدهم دى ماه
19/10/1388

راه
انقلاب این است

بدخواهانى که سى سال است علیه این انقلاب و علیه این مردم
هر کارى توانستند، کردند، اینها هم فرصت را مغتنم شمردند و با تبلیغاتِ خودشان
وارد میدان شدند. بیش از این، کارى نمیتوانستند بکنند. اگر آمریکائى ها و انگلیسى ها
و صهیونیستها میتوانستند نیرو وارد خیابانهاى تهران بکنند، یقین بدانید میکردند.
اگر برایشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه را
آنچنان که میخواهند، هدایت کنند، میکردند. منتها میدانستند که این کار به ضررشان تمام
میشود. تنها کارى که میتوانستند بکنند، این بود که در صحنه ى تبلیغات، در صحنه ى
سیاست جهانى، از آشوبگر، از اغتشاشگر حمایت کنند. رؤساى جمهور کشورهاى مستکبر در
این قضیه وارد میدان شدند؛ اغتشاشگران خیابانى و خرابکارانى را که با آتش زدن
میخواهند موجودیت خودشان را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند؛ شاید بتوانند اوضاع را
آنچنان که طبق میل خودشان است، در افکار عمومى دنیا و کشورمان تصویر و ترسیم کنند؛
اما شکست خوردند.

قوى ترین و آخرین ضربه را ملت در روز نهم دى و بیست و دوى
بهمن وارد کرد. کار ملت ایران در بیست و دوم بهمن، کار عظیمى بود؛ نُه دى هم همین
جور. یکپارچگى ملت آشکار شد. همه ى کسانى که در عرصه ى سیاسى به هر نامزدى رأى
داده بودند، وقتى دیدند دشمن در صحنه است، وقتى فهمیدند اهداف پلید دشمن چیست،
نسبت به آن کسانى که قبلاً به آنها خوشبین هم بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند که
راه انقلاب این است، صراط مستقیم این است. در بیست و دوى بهمن، ملت همه با یک شعار
وارد میدان شدند. خیلى تلاش کردند، شاید بتوانند بین ملت دودستگى ایجاد کنند؛ اما
نتوانستند. و ملت ایستاد؛ این پیروزى ملت بود. از بیست و دوم خرداد تا بیست و دوم
بهمن – هشت ماه – یک فصل پرافتخار و پرعبرتى براى ملت ایران بود؛ این یک درس شد.
آگاهى جدیدى به وجود آمد. فصل تازه اى در بصیرت ملت ایران گشوده شد. این یک زمینه ى
بسیار مهمى است. باید بر اساس این زمینه، حرکت کنیم.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی
01/01/1389

 یک
حرکت بدون فراخوان

راز ماندگارى این انقلاب، اتکاى به ایمانهاست؛ اتکاى به
خداست. لذا شما مى بینید آن روزى که توده ى عظیم مردم در سرتاسر کشور احساس کنند
که دشمنى اى متوجه انقلاب است، احساس کنند که دشمنىِ جدى اى وجود دارد، بدون
فراخوان حرکت میکنند مى آیند. روز نهم دى شما دیدید در این کشور چه اتفاقى افتاد و
چه حادثه اى پیش آمد. دشمنان انقلاب که همیشه سعى میکنند راهپیمائى هاى میلیونى را
بگویند چند هزار نفر آمده اند – تحقیر کنند، کوچک کنند – اعتراف کردند و گفتند در
طول این بیست سال، هیچ حرکت مردمى اى به این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است؛ این
را نوشتند و گفتند. آن کسانى که سعى در کتمان حقائق درباره ى جمهورى اسلامى دارند،
این را گفتند. علت چیست؟ علت این است که مردم وقتى احساس میکنند دشمن در مقابل
نظام اسلامى ایستاده است، مى آیند توى میدان. این حرکتِ ایمانى است، این حرکتِ
قلبى است؛ این چیزى است که انگیزه ى خدائى در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، دست
اراده ى الهى است؛ این چیزها دست من و امثال من نیست. دلها دست خداست. اراده ها
مقهور اراده ى پروردگار است. وقتى حرکت خدائى شد، براى خدا شد، اخلاص در کار بود،
خداى متعال اینجور دفاع میکند. لذا میفرماید: «انّ اللَّه یدافع عن الّذین امنوا».
این را دشمنان نظام اسلامى نمیفهمند، تا امروز هم نفهمیدند؛ لذا تهدید میکنند، حرف
میزنند، روشهاى گوناگون را به کار میگیرند، به خیال خودشان میگردند نقطه ضعف براى
جمهورى اسلامى پیدا کنند؛ گاهى اسم حقوق بشر را مى آورند، گاهى اسم دموکراسى را مى آورند؛
ترفندهائى که امروز براى مردم دنیا حقیقتاً ترفندهاى مسخره است. میگویند افکار
عمومى؛ اما افکار عمومى اگر این حرفها را از آمریکا و صهیونیسم باور میکرد، اینجور
در دنیا، در کشورهاى مختلف، ملتهاى مختلف، در مواقع گوناگون، نفرت خودشان را از
این سران مستکبر نشان نمیدادند، که مى بینید نشان میدهند. هر جا سفر میکنند، گروهى
از مردم علیه شان شعار میدهند. پیداست که افکار عمومى دنیا فریب ترفندهاى اینها را
نخورده است.

بیانات در دیدار فرمانده و پرسنل نیروى هوائى ارتش جمهوری
اسلامی ایران 19/11/1388

 پرونده ویژه نه دی و انتخابات ریاست جمهوری دهم:

تحلیل گفتمان انتخابات 88 

جامعه شناسی آراء با تأکید بر شکاف های فعال در انتخابات دهم ریاست جمهوری 

رویکرد جامعه شناسی فرهنگی و تبیین حماسه 9 دی 1388

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه