پل هوینینگن هون، در این مقاله، ضمن ارائۀ سوابق زندگینامه ای فایرابند و کوهن، به هفت جنبه از روابط میان این دو فیلسوف مشهور پرداخته است.

پُل فایرابند و تامس کوهن

منبع: ترجمان

زمان انتشار: ۱۶:۴۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

می‌‌خواهم چندین جنبه از ارتباط میان «پُل فایرابند» و «تامس کوهن» را مطرح کنم. این جنبه‌‌ها هفت موردند. بخش بعد، سوابق زندگینامه‌‌ای آن دوست، خصوصاً اینکه کِی، کجا و چگونه این دو متفکر به هم ‌‌پیوسته‌‌اند. پس از آن، در بخش سوم قصد دارم جوانبی از نظرات کوهن و فایرابند، که نشان ‌‌هویت آنها شده […]

می‌‌خواهم چندین جنبه از ارتباط میان «پُل فایرابند» و «تامس کوهن» را مطرح کنم. این جنبه‌‌ها هفت موردند. بخش بعد، سوابق زندگینامه‌‌ای آن دوست، خصوصاً اینکه کِی، کجا و چگونه این دو متفکر به هم ‌‌پیوسته‌‌اند. پس از آن، در بخش سوم قصد دارم جوانبی از نظرات کوهن و فایرابند، که نشان ‌‌هویت آنها شده را مطرح کنم. در کنار بحث و گفتگو راجع به این موضوعات، می‌‌توان مهمترین تشابهات میان نظریات آنها را مشاهده کرد. در بخش چهارم، برآنم تفاوت‌‌های بزرگی را که میان این دو متفکر در دهۀ 1960بوجود آمد نشان دهم، [این تفاوت‌‌ها] در انتقادات جامعِ فایرابند از کتابِ ساختار انقلاب‌‌های علمی کوهن دیده می‌‌شود. نشان دادن این تفاوتها مهم‌‌اند، زیرا اغلب فایرابند و کوهن، نشسته در یک قایق دیده می‌‌شوند و گویی نظراتشان در فلسفۀ علم هم‌‌صبغه‌‌اند. به هرحال این مسئله‌‌ای نیست، زیرا آنها نتوانستند در دهۀ 1960 تفاوت‌‌های ایدئولوژیکی برجستۀ خود را کنار نهند. در بخش پنجم نیز می‌‌خواهم انتقاد مستقیم فایرابند از کوهن- خصوصاً از آراء او دربارۀ علم متعارف- را تحلیل کنم. در بخش ششم، نقادانه استدلال فایرابند علیه آراء کوهن را مطرح می‌‌کنم. و در پایان می‌‌خواهم مختصراً نشان دهم که چگونه فایرابند در اواخر دهه 1980 نظرش را دربارۀ ارتباط فلسفی خود با کوهن تغییر داد.
برای اینکه این تفاوتها را نشان دهم، علاوه بر آثار منتشر شده از آنها، می‌‌خواهم از دو نامه‌‌ای استفاده کنم که فایرابند آن را در زمانی حول‌‌وحوشِ دهه 1960 یا 1961 به کوهن نوشت و در آن پیش‌‌نویسِ کتاب ساختار کوهن را مورد ارزیابی و نقادی قرار داد. این دو نامه واقعاً مفصل‌‌اند و اخیراً چاپ شده‌‌اند. نامه‌‌ها شامل سی‌ و یک صفحه، با سطور تک‌‌فاصله‌‌، که در نَکلَس فایرابند یافت شده‌‌اند. [این در حالی است که] خودِ او آنها را فراموش کرده بود.

 متن کامل مقاله را در یک فایل pdf، از اینجا می توانید دانلود کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه