پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زمان انتشار: ۰۶:۳۹ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹

«پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که اکثر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته اند. در سال 1360 با ادغام 12 مؤسسه پژوهشی، نهادی با […]

«پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»
نهادی پژوهشی است که به طور عمده، وظیفه تحقیق در علوم انسانی و انجام مطالعات
فرهنگی را بر عهده دارد. به نحوی که اکثر اساتید برجسته حوزه علوم انسانی در
کارنامه خود ارتباط مؤثری با این پژوهشگاه داشته اند.

در سال 1360 با ادغام 12 مؤسسه پژوهشی، نهادی
با عنوان «مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
تشکیل شد. در سال 1369 پس از تغییر تشکیلات سازمانی، این مؤسسه با تصویب شورای گسترش
آموزش عالی عنوان «پژوهشگاه» را دریافت کرد که تشکیلات سازمانی آن در خرداد ماه
1372 به تصویب نهایی سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید. در این مدت نیز
پژوهشگاه هایی به آن اضافه شده و یک مؤسسه از آن منشعب شد.

در سال 1373 شورای عالی پژوهشگاه به منظور تأکید
بر گرایش علوم انسانی و مسائل فرهنگی در تحقیقات پژوهشگاه، عنوان «پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی» را برای این نهاد پیشنهاد کرد که مورد تصویب شورای گسترش
آموزش عالی قرار گرفت.

گفتنی است در حال حاضر پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی در بعضی رشته ها در سطح کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش
دانشجو می کند.

همچنین این پژوهشگاه دارای گروه های بررسی
مسائل زنان، گروه علم و دین، گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، گروه غرب شناسی،
گروه فلسفه و کلام، مرکز تحقیقات امام علی (ع)، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و شورای
بررسی متون می باشد.

پژوهشکده ها:

این پژوهشگاه دارای پژوهشکده های ذیل می باشد:

پژوهشکده تاریخ

پژوهشکده ادبیات

پژوهشکده زبا ن شناسی

پژوهشکده علوم اجتماعی

پژوهشکده مطالعه فرهنگ ها

پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد

 

پژوهشکده علوم اجتماعی:

مطالعه و تحقیق نظری و کار بردی در رشته های
علوم اجتماعی، تعیین نیازهای تحقیقاتی و اولویتهای پژوهشی در این قلمرو، تلاش در
جهت توسعه همکاریهای پژوهشی و تبادل اطلاعات علمی با دیگر نهادهای تحقیقاتی و
اجرایی در سطح ملی و بین المللی، همکاری در ایجاد و ارتقاء برنامه های آموزشی پژوهشگاه
در زمینه رشته های ذیربط، ارائه خدمات مشاوره ای در حیطه علوم اجتماعی به افراد و
مؤسسات داخل و خارج از پژوهشگاه، ایجاد و توسعه شبکه اطلاع رسانی در رشته های
مختلف علوم اجتماعی و همکاری در اشائه و شناسایی تحقیقات. این پژوهشکده مشتمل بر
سه بخش می باشد:

بخش بررسی مسائل اجتماعی و
مطالعات فرهنگی

بخش جامعه شناسی

بخش مطالعات توسعه

 

پژوهشکده مطالعه فرهنگها:             

در معرفی این پژوهشکده آمده است:

پژوهشگاه امیدوار است که با تأسیس این
پژوهشکده، مرکزیتی علمی برای تحقیقات و مطالعات محققان ایرانی که تاکنون پراکنده
بودند ایجاد نماید، و با دعوت از متخصصان و صاحبنظران طراز اول هر رشته، هدایت
کارهای علمی و پژوهشی را درجهت درست و روشمند در سطح عالی به اجرا برساند.
پژوهشگاه می تواند با ارائه تحقیقات و تألیفات معتبر و مستند و تدوین مجموعه های
فرهنگ شناسی، راهگشای شناخت و آگاهی مستقل و دست اول از اوضاع و احوال فکری و
فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ملتهای دیگر باشد و امکانات روابط مبادلات هماهنگ و
تحقیقات تاریخی و تطبیقی را فراهم سازد. تأسیس و فعال سازی پژوهشکده مطالعه
فرهنگها، زمینه های مناسب برای یاری به برنامه های دولت را ممکن می سازد و دستاورد
علمی و پژوهشی این پژوهشکده ها می تواند در طرح ها و برنامه ریزی ها و ارتباطات
بین المللی کشور مؤثر باشد.

این پژوهشکده در کنار فعالیت های تحقیقاتی با
ایجاد ارتباط با مراکز مشابه در جهان و مبادلة استاد و محقق و دانشجو با کشورهای
دیگر، می تواند بخشهای آموزشی زبانهای بیگانه و دوره های آموزش تکمیلی شناخت
فرهنگها را با یاری استادان میهمان به اجرا در آورد و نتایج تحقیقات پژوهشگران
خارجی مقیم ایران را در جهت اهداف و برنامه های خود به کار گیرد.

تلفن: 88036276

ایمیل: mfarhangha@ihcs.ac.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه