پژوهشگاه های داخلی با رویکرد دینی و علوم انسانی:

زمان انتشار: ۱۸:۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ آقای رشاد پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشکده دانشنامه نگاری موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر کانون اندیشه جوان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ آقای احمد مبلغی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشکده ها: – تاریخ و سیره اهل بیت – […]

پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
آقای
رشاد

پژوهشکده
حکمت و دین پژوهی

پژوهشکده
فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشکده
نظام های اسلامی

پژوهشکده
دانشنامه نگاری

موسسه
فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

کانون
اندیشه جوان

پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسلامی؛
آقای
احمد مبلغی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی

پژوهشکده
ها:


تاریخ و سیره اهل بیت


علوم و اندیشه سیاسی


فقه و حقوق


فلسفه و کلام


 

پژوهشگاه
فرهنگ و هنر اسلامی؛

مرتضی
گودرزی دیباج

مرکز
هنرپژوهان جوان

 

پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه

پژوهشکده
اقتصاد، مدیریت و حقوق

پژوهشکده
علوم اجتماعی، تربیتی و روانشناسی

پژوهشکده
تاریخ، حکمت و قرآن پژوهی

 

پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشکده
تاریخ

پژوهشکده
ادبیات

پژوهشکده
زبا ن شناسی

پژوهشکده
علوم اجتماعی

پژوهشکده
مطالعه فرهنگ ها

پژوهشکده
مطالعات تطبیقی اقتصاد

 

پژوهشگاه
علوم و معارف دفاع مقدس

 

پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی

 

پژوهشگاه
فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشکده
مطالعات راهبردی فرهنگ

پژوهشکده
ارتباطات میان فرهنگی و بین الملل

پژوهشکده
مطالعات هنر و رسانه ایران

پژوهشکده
ارشاد اسلامی- قم

مرکز
افکار سنجی و رصد فرهنگی

 

پژوهشگاه
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

پژوهشکده
باستان شناسی 

پژوهشکده
بناها و بافت های تاریخی

پژوهشکده
زبان شناسی

پژوهشکده
حفاظت و مرمت آثار 

 پژوهشکده گردشگری 

 پژوهشکده مردم شناسی 

 پژوهشکده هنرهای سنتی 

 

پژوهشگاه
فرهنگ و هنر

1)
پژوهشکده شهید حجت الاسلام مقیسه (علوم و معارف دینی)

2) پژوهشکده هنر و اندیشه

3) پژوهشکده فرهنگ و توسعه

4) پژوهشکده کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشکده
تعلیم و تربیت

 پژوهشکده کودکان استثنایی

 پژوهشکده اولیا و مربیان
(خانواده)

 مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردی
تبریز

  

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه