چاپ و انتشار کتاب«سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن»

زمان انتشار: ۱۴:۴۳ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

کتاب«سبک زندگی اسلامی وابزار سنجش آن» تألیف حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی منتشر شد. این اثر نگاهی از نوع «بسیار گسترده» از دریچه «مدل تجویزی قرآن» و با روش شناسی روان شناسی و روان سنجی، به موضوع سبک زندگی داشته و گزارشی از دو نوع پژوهش را ارائه کرده است. نوع اول حاکی از استکشاف و شکل دهی یک مدل تجویزی برای «سبک زندگی اسلامی» است و نوع دوم حاکی از ساخت و روان سنجی «آزمون سبک زندگی اسلامی» است.

کتاب«سبک زندگی اسلامی وابزار سنجش آن» تألیف حجت الاسلام دکتر
محمد کاویانی منتشر شد.

 مفهوم سبک زندگی در معانی بسیار محدود
(مثل کیفیت نشستن) و بسیار گسترده (مثل مدل سبک زندگی تجویزی اسلام) کاربرد دارد. در
علومی مثل جامعه شناسی، پزشکی، روان شناسی بالینی، روان پزشکی، مدیریت، روان شناسی…
حضور دارد. هم از دریچه «هست ها و هنجارها» به آن نگاه می شود و هم از دریچه «بایدها
و تجویزها».

این اثر نگاهی از نوع «بسیار گسترده» از دریچه «مدل تجویزی قرآن»
و با روش شناسی روان شناسی و روان سنجی، به موضوع سبک زندگی داشته و گزارشی از دو نوع
پژوهش را ارائه کرده است. نوع اول حاکی از استکشاف و شکل دهی یک مدل تجویزی برای «سبک
زندگی اسلامی» است و نوع دوم حاکی از ساخت و روان سنجی «آزمون سبک زندگی اسلامی» است.

مدل تجویزی، بیان گر این است که «سبک زندگی اسلامی» چگونه شکل
می گیرد. بر چه نگرش هایی مبتنی است و منجر به چه رفتارهایی در ابعاد مختلف زندگی خواهد
شد. «آزمون سبک زندگی اسلامی» برای ما معلوم می سازد که افراد و گروه ها، چه مقدار
دارای سبک زندگی اسلامی هستند و در کدام مؤلفه، قوت بیشتر و در کدام مؤلفه قوت کمتری
دارند. این دوکار مکمل یکدیگر هستند و کاربردهای بالینی، مشاوره ای و گزینشی دارند.

علاقه مندان می توانند جهت تهیه این کتاب به سایت انتشارات
/ کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن 2111300-0251 تماس حاصل فرمایند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه