چرا باید به علوم عقلی اهتمام داشت؟

زمان انتشار: ۱۲:۴۱ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳

ترویج علوم عقلی اگر همراه با تعمق، تعقل و به دور از تقلید باشد –چنانچه لازمه ی این علوم است- می تواند راهی برای تضعیف جمود و تحجر در لباس اسلام و گامی اساسی در شکل دهی تمدن اسلامی باشد. در واقع اشکال اساسی تمدن مدرن عدول از دو حجت الهی یعنی عقل و نقل بود.

امام کاظم علیه السلام: یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ‏ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ (ع) وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُول[1]

 

اهمیت ترویج علوم عقلی نظیر فلسفه ی اسلامی و کلام[2]و نیز بهره گیری از ثمرات آن در فقه و سایر علوم و همچنین ترویج عقلانیت در سطح جامعه، دلایل مختف و ابعاد متعددی دارد که در این نوشتار صرفاً به یک بعد آن پرداخته می شود:

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و ادامه ی موفقیت ها و تاثیرگذاری هایش، دنیا متوجه جریان فکری جدیدی شد که اینک در مقام عمل نیز بسط یافته و نظامی سیاسی تشکیل داده و راهی متفاوت از غرب را طی می کند.

این جریان فکری جدید که امام خمینی(رحمه الله علیه) از آن با با عنوان «اسلام ناب» یاد می کرد، چیزی نبود جز همان خط فکری اصیلی که اسلام معرفی کرده بود و اینک پس از قرن ها مجاهدت نظری و عملی سر برآورده و متجلی شده بود.

نکته ی بسیار مهم این است که در سده های متأخر و در تقابل با غرب، جریانات فکری –و بعضاً اسلامی- متعددی ظهور کردند؛ اما به نظر می رسد هیچ یک نتوانستند در برابر تفکر غربی چندان خودی نشان داده، نقاط ضعف اصلی آن را شناسایی کرده –و از همه مهم تر- راه برون رفت از هجمه، سلطه و بحران غربی را نشان دهند. در واقع، بسیاری از این جریان ها گرچه با برخی جنبه های اقتصادی یا سیاسی غرب تقابل داشتند؛ اما در مبانی نظری و بنیادین، یا کاملا اشتراک نظر داشتند -مانند جریان های مبارز چپ – و یا در صورت تفاوت، این تفاوتی نبود که مسیری صحیح در پیش پا گذارد و سعادت و کمال مطلوب فرد و جامعه را به ارمغان آورد –مانند جریان های روشنفکری اسلامی یا سلفی.

برای روشن شدن موضوع، چاره ای جز تبیین اجمالی مسیر نظری غرب نیست. غرب مدرن با کنار نهادن شهود و وحی، خط فکری خود را آغاز کرد؛ اما عقل در مرتبه ی مفهومی آن همچنان گرامی بود. در ادامه ی مسیر و خصوصاً با تشکیکات هیوم از سویی و رشد علوم طبیعی در غرب از سوی دیگر و نیز ضعف فلسفی اندیشمندان غربی در تبیین مسایل عقلی و مابعدالطبیعی، حوزه ی مابعدالطبیعه رو به ضعف نهاد ودر نهایت کانت، کار عقل را یکسره کرد و با اعلام انسداد ما بعدالطبیعه، دندان کرم خورده ی عقل را –که با کنار نهادن علم حضوری به این روزگار افتاده بود- از دهان غرب مدرن بیرون آورد و راه عقل نظری را مسدود اعلام کرد. او گرچه اندک مایه ای از عقل عملی را نگاه داشته بود؛ ولی آن هم به خاطر از دست دادن پایه هایش، کم کم رنگ باخت و قراردادهای اجتماعی جایش را گرفت؛[3]

لذا از اواخر قرن نوزدهم جریان های -صریحاً و صرفاً- حس گرا بروز و ظهور یافتند و هرگونه احکام عقلی را بی معنا خواندند؛ البته در این میان حس و تجربه مرتبتی عظیم داشت ولی با روشن شدن برخی مبادی غیرحسی، تجربه و تعلقات آن به امور دیگر، همین روشنگری و حقیقت نمایی تجربه هم رنگ باخت و پست مدرنیسم شکل گرفت. در این مرحله ی فکری، هیچ امر روشن کننده و حقیقت نمایی در دست نبود و عقل، شهود، اوهام، خواب، خیال، حس و … همه در یک مرتبه به شمار می رفتند. این چنین است که هیچ معیاری تعیین نشد و اباحه گری محور زندگی اجتماعی و منفعت و سود و تمایلات فردی واحیاناً اجتماعی –یعنی اجتماع مصلحتی فردها برای حداکثر منفعت فردی- ملاک عمل و بلکه نظر گردید.

بسیاری از جریانات اسلامی که در طول سده های اخیر خواستند در مقابل دراز دستی سیاسی و فرهنگی –و مهم تر از آن فکری- غرب، پرچمی بلندکرده و اقدامی صورت دهند، به وحی و متون نقلی رجوع کرده و گویی که اشکال را در عقل گرایی(!!) غرب دیده باشند، بهره مندی از عقل و رجوع به دستاوردهای عقلی را نادیده گرفتند؛ غافل از اینکه بزرگ متفکر دنیای مدرن –یعنی کانت- فاتحه ی عقل را خواند و اتفاقاً هم اوست که فیلسوف بزرگ مدرنیته از طرف خود غربی ها نامیده می شود.

به هر صورت، ثمره ی چنین رجوع غیرعاقلانه ای به متون اسلامی، فهم جامدانه و ظاهرگرایانه ی نقل و عدم تشخیص اولویت ها و معیارهای اصلی و فرعی اسلام شد. برخی از این جریانات اسلامی! گاه به خاطر ظاهر روایتی و بی توجه به قواعد عقلانی و منطقی، هرگونه تفسیر روشمند قرآن را که مستظهر به روایت نباشد، تفسیر به رأی دانسته و در نتیجه خود را از فهم کتاب الهی و معارف عظیم آن–خصوصا معارف اجتماعی اش- محروم کردند و غالباَ در این عرصه ها دست خالی برای نظر و عمل بوده و هستند.[4]

 برخی دیگر  با کوچک ترین نشانه ای از یک متن منقول، ناگاه حکم به نفی هرگونه تکنیک و ابزار کرده، ارزش حس و تجربه را انکار نموده، تمدن اسلامی را از بهره مندی از مواهب طبیعی و دستیابی به قدرت مادی حذر می دادند [5]، این ها نمونه هایی از ثمرات ضد عقلی در میان شیعیان بود.

 بسیاری از جریانات اسلامی که در طول سده های اخیر خواستند در مقابل دراز دستی سیاسی و فرهنگی –و مهم تر از آن فکری- غرب، پرچمی بلندکرده و اقدامی صورت دهند، به وحی و متون نقلی رجوع کرده و گویی که اشکال را در عقل گرایی(!) غرب دیده باشند، بهره مندی از عقل و رجوع به دستاوردهای عقلی را نادیده گرفتند.

جریان های ضد عقلی در میان اهل سنت اوضاعی به مراتب بدتر دارد. فضای شیعی به خاطر تعلیمات اهل بیت و تأکیدات آن بزرگواران بر عقل -که نمونه هایی را ذکر خواهیم کرد- به صورتی عمیق و گسترده گرفتار رویکرد ضد عقلی نشد؛ اما در فضای اهل سنت این معضل به مراتب بزرگ تر است. نمونه ی عینی آن جریان وهابیت است که حتی علیه اهل سنت نیز موضع داشته و طالبان و القاعده میوه های چنان رویکردی هستند.

مشخصه ی اصلی همه ی این جریانات، جمود و ظاهربینی است تا حدی که گاه –و بلکه اغلب- عنصری جزئی و فرعی، آنان را از اصول اساسی اسلام باز می دارد. کم نبوده اند عالمانی که به خاطر عملی خلاف شرع که در گوشه ای از نظام اسلامی رخ داده، اصل نظام و همه ی ثمرات و برکات آن در احیای روح اسلامی در دوره ی معاصر را نادیده گرفتند و جامدانه اهمیت فرع را بر اصل به رخ کشیدند.

بعضی از اینان اهمیت وحدت اسلامی و روح عملکرد امیرالمؤمنین و دیگر ائمه(علیهم السلام) را به دلیل همین نص گرایی محض، درک نکرده؛ لذا با طعنه و کنایه از رویکرد نظام اسلامی و رهبری انقلاب در ترویج تفکر وحدت میان مسلمین، یاد کرده و تا جایی که بتوانند با انتشار کتب یا برگزاری جلسات بر طبل تفرقه می کوبند و البته در خیال خود ترویج مکتب اهل بیت نموده و رضایت آن بزرگواران را به دست می آورند؛ غافل از اینکه در جهت خلاف مصالح اسلام و خواست آنان و اتفاقاً در مسیر مطلوب دشمنان قسم خورده ی اسلام گام برمی دارند.َاین نکته که دولت های استعماری همواره از حربه ی تفرقه ی مذهبی در این قرون اخیر استفاده کرده اند، امری است که در متون نقلی شاید به صراحت نباشد و احتیاج به کمی تعقل در اوضاع زمانه و بررسی داشته باشد، کاری که متحجران نص گرا از آن عاجزند. شبیه همین عملکرد را نیز سلفی های اهل سنت داشته و درک نمی کنند که تهدید، کشتار، بمب گذاری و ناامنی های حاصل از کارشان، مطلوب آمریکا و اسرائیل است.[6]

بر همین مبنا است که در تعالیم اسلامی صرف خوبی ظاهری و پرهیز از گناه، موجب اعتماد به شخص و کسب درجات عالی و مطلوبیت حقیقی از دیدگاه اسلام نیست. برای نمونه روایتی است از امام سجاد که علامه تهرانی از آن با عنوان شگفت انگیز و بسیار درس آموز یاد کرده اند.

در این روایت امام سجاد(علیه السلام) ابتدا اشاره می کنند که اگر کسی را دیدید که روش و طریقه ی نیکویی دارد و خلاصه ظاهر الصلاح است دست نگاه دارید و مراقب باشید شما را فریب ندهد. امام در این روایت چندبار به شرایطی اشاره می کنند و تحذیر می دهند تا اینکه به اینجا می رسند:

«باز شکیبا باشید! و در گرایش به او شتاب نکنید، که مبادا شما را گول زند! تا خوب بنگرید که گِره و بستگى عقلانى او چطور است و مرکز تصمیم گیرى فکری او چگونه است، چون بسیارى از مردم هستند که از روى آوردن به دنیا و ارتکاب محرمات و وصول به اموال حرام  و[…] خوددارى نموده و عفّت به خرج می دهند، ولیکن داراى عقل متین و فکرى استوار نیستند و بنابراین مفسده ی کارهایى را که انجام می دهند، بیش از مصلحت آن است، چون بر پایه ی جهالتى که دارند، مفسده اى مى‏آفرینند بیشتر از مصلحتى که لازمه عقل و درایتشان است.»[7]

لازم به ذکر است در مقابل جریانات صرفا نص گرا، جریانات روشنفکری هم پدید آمده اند که آن ها نیز در لباس فکر اسلامی به فکر درمان مشکلات جهان اسلام افتاده اند؛ اما آنها نیز متأسفانه به جای بهره گیری صحیح از منابع، بیشتر به سمت جریانات شبه عقلی غربی غلطیده اند.

به هرصورت نکته ی مهم آنکه در سالیان قبل و بعد از انقلاب نیز این جریانات، تأثیرات نامطلوبی بر روند حرکت انقلاب داشته و دارند که شاید پیام امام خمینی(رحمه الله علیه) به حوزه های علمیه -منشور روحانیت- تا حدی عمق فاجعه را روشن کند. فرازهایی از آن پیام بسیار خواندنی که بیان رسایی است از آنچه ذکر شد در ذیل می آید:

در شروع مبارزات اسلامى اگر مى‏خواستى بگویى شاه خائن است، بلافاصله جواب مى‏شنیدى که شاه شیعه است!

 خون دلى که پدر پیرتان از این دسته ی متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختی هاى دیگران نخورده است. وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست [و] حکومت دخالت نماید، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد، روحانیت زمانى قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپاى‏ وجودش ببارد و الّا عالم سیّاس و روحانى کاردان و زیرک، کاسه‏اى زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه‏ها بود که هرکس کج راه مى‏رفت متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجى، کفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرک بشمار مى‏رفت. در مدرسه فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم مصطفى از کوزه‏اى آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه مى‏گفتم. تردیدى ندارم اگر همین روند ادامه مى‏یافت، وضع روحانیت و حوزه‏ها، وضع کلیساهاى قرون وسطى‏ مى‏شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعى حوزه‏ها را حفظ نمود.

 آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانى نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است.

دیروز مقدس نماهاى بی شعور مى‏گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گویند مسئولین نظام کمونیست شده‏اند! تا دیروز مشروب فروشى، فساد، فحشا، فسق و حکومت ظالمان براى ظهور امام زمان- ارواحنا فداه- را مفید و راه گشا مى‏دانستند، امروز از اینکه در گوشه‏اى خلاف شرعى که هرگز خواست مسئولین نیست، رخ مى‏دهد، فریاد «وا اسلاما» سر مى‏دهند!

دیروز «حجتیه‏اى»ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند، امروز انقلابی تر از انقلابیون شده‏اند! «ولایتى»هاى دیروز که در سکوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته‏اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) را شکسته‏اند و عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى‏خورند![8]

کلمات امام خمینی(رحمه الله علیه) به قدری گویا و روشن است که به خوبی خطر جریانات صرفا نص گرا و به دور از عقلانیت را روشن می کند.

ترویج علوم عقلی اگر همراه با تعمق، تعقل و به دور از تقلید باشد –چنانچه لازمه ی این علوم است- می تواند راهی برای تضعیف جمود و تحجر در لباس اسلام و گامی اساسی در شکل دهی تمدن اسلامی باشد. در واقع اشکال اساسی تمدن مدرن روی برگردادن از دو حجت الهی یعنی عقل و نقل بود. رویارویی با تمدن غربی و بلکه حرکت در صراط مستقیم و دور شدن از هر مسیر انحرافی –غربی یا غیر آن- در گرو بهره گیری منطقی و صحیح و کامل از هر دو منبع خدادادی است.

لازم به ذکر است در مقابل جریانات صرفا نص گرا، جریانات روشنفکری هم پدید آمده اند که آن ها نیز در لباس فکر اسلامی به فکر درمان مشکلات جهان اسلام افتاده اند؛ اما آنها نیز متأسفانه به جای بهره گیری صحیح از منابع، بیشتر به سمت جریانات شبه عقلی غربی غلتیده اند. اینان احکام ظنی و حدسی غربیان را به منزله ی احکام قطعی عقل گرفته و به تأویل و تفسیر متون نقلی اقدام کرده و دینی بی یال و دم ارائه می کنند. مشخص است که ترویج فلسفه اسلامی که از دقت و عمق بی بدیل برخوردار است، می تواند در این جهت نیز دستیابی به راه صحیح اسلامی را تسهیل و هموار نماید و از افتادن در چاله غربزدگی برهاند.(*)

 

 پی نوشت ها:

[1]- الکافی ج‏1ص 10

[2]- اینجا منظور کلام عقلی است

[3]-برای تبیین مفصلی از این بحث ر.ک سوزنچی، معنا امکان و راهکارهای علم دینی، ص31-49

[4]- نمونه هایی از این مواجهه در برخی هواداران انجمن حجتیه قابل مشاهده است.

[5]- برخی جریانات ضد فلسفی معاصر داخلی چنین رویکردی دارند مانند نشریه ی سمات و غرب شناسی

[6]- لازم به ذکر است چنین جریانات جمودگرایانه از صدر اسلام حضور داشته اند که خوارج نمونه ای برجسته از آن هستند و اتفاقاَ آنها نیز نتیجه ی کارشان به نفع معاویه و بر ضرر راه امیرالمؤمنین تمام شد.

[7]- اگر مردى را ببینید که طریقه و روش او نیکوست و گفتار خود را آهسته و آرام نموده و سخن خود را ضعیف و ملایم نشان دهد و در کارها و حرکاتش خود را خاضع و فروتن جلوه دهد، فوراً به او گرایش پیدا نکنید! دست نگاه دارید، توقّف کنید که شما را گول نزند! زیرا چه بسیار کسانى هستند که به علّت سُستى نیّت و پستى هویّت و ترسو بودن دلشان از رسیدن به دنیا و ارتکاب کارهاى حرام عاجز مانده‏اند… . برای دیدن متن عربی و ترجمه کامل روایت ر.ک: تهرانی، معاد شناسى، ج‏7، ص: 319 به بعد

[8]-صحیفه ی نور ج 21 ص273به بعد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه