کاپیتالیسم لخت!

زمان انتشار: ۱۸:۴۲ ۱۳۹۴/۱۰/۵

به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان “کاپیتالیسم لخت” گزارش کرده است که به خاطر درامد زایی بالا، بیش از 60 درصد ترافیک اینترنتی صنعت پورنوگرافی توسط آمریکا و بریتانیا و فرانسه تامین میشوند. این آمار در حالیست که می دانیم زنان و کودکان و خانواده بیشترین آسیب دیدگان این صنعت […]

به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان “کاپیتالیسم لخت” گزارش کرده است که به خاطر درامد زایی بالا، بیش از 60 درصد ترافیک اینترنتی صنعت پورنوگرافی توسط آمریکا و بریتانیا و فرانسه تامین میشوند. این آمار در حالیست که می دانیم زنان و کودکان و خانواده بیشترین آسیب دیدگان این صنعت هستند.نیز می دانیم همزمان این کشورها مدعیان و پیشروان دفاع از حقوق زنان و کودکان هستند
شهریور ماه امسال اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که  کشورهای بزرگ در برابر نظم و امنیت جهانی مسیولیت دارند و همه دولت ها اگر با نظم جهانی همراه شوند به نفع خودشان و ملت هاست. در نظم نوینی که ملاک برترینش سود و سرمایه است حقوق بشر و زنان و … علاوه بر اینکه تفسیری سرمایه دارانه را باز می تابانند تاجایی که به نفع گردش سرمایه است مورد تایید و حمایت است. حقوق جدید همچون حقوق همجنس بازان و…هم چون به تضعیف نهادهای غیرسرمایه دارانه همچون خانواده  منجر می شوند و به گردش سرمایه خدمت می کنند مورد توجه قرار می گیرد.  در این میان به نظر می رسد که فردگرایی ، چند فرهنگ گرایی و… هم تا جایی که به ضرر گردش سرمایه نباشد مورد تبلیغ و ترویج قرار می گیرند.

گزارش کامل اکونومیست از درآمد کشورهای صنعتی از صنعت پورن را می توانید از اینجا بخوانید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه