کریم خان محمدی

زمان انتشار: ۱۶:۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۳

نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کریم خان محمدی
تخصص: ارتباطات، جامعه شناسی انقلاب
محل کار: عضو هیات عملی گروه جامعه شناسی دانشگاه باقرالعلوم
تحصیلات: دکترای فرهنگ و ارتباطات، تحصیلات حوزوی
سوابق کاری: سردبیر فصلنامه دین و رسانه
تلفن محل کار: 2910105-0251
پست الکترونیکی: khanmohammadi@bou.ac.ir

حجه الاسلام دکتر کریم خان محمدی، متولد 1349در زنجان، دارای سوابق تحصیلات حوزوی و دانشگاهی  و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام می باشد. وی خارج فقه خود را نزد آیت الله مکارم شیرازی و خارج اصول را نزد آیت الله سبحانی به اتمام رساند. همچنین  وی دارای مدارج کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعیِ دانشگاه تهران (1375)، کارشناسی ارشد جامعه شناسیِ دانشگاه تهران (1378) و دکتری فرهنگ و ارتباطاتِ دانشگاه امام صادق (ع) و مجوز تدریس انقلاب اسلامی و ریشه ها از معاونت اساتید معارف نهاد رهبری می باشد.

برخی از سوابق دانشگاهی ایشان عبارتند از:

سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی ازشماره 1 تا 10، عضو هیات تحریریه فصلنامه نامه قم سال 83-79، مشاور پژوهشی ارشاد اسلامی به مدت چهار سال از 78 تا 83، عضو هیات علمی در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378، مدیر گروه مطالعات روحانیت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 87، دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالی 86-85-84، استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال1386، اخذ تندیس ملی فداکاری در مقطع دکتری، 29 آذر سال 1385. سردبیر فصلنامه دین و رسانه، رواق هنر و اندیشه سابق، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ارشاد اسلامی از سال 1387 تاکنون.

بخشی از سوابق تدریسی دکتر کریم خان محمدی از این قرار می باشند:

روش تحقیق(1)، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی انقلاب، تبلیغ و ارتباطات، مردم شناسی شیعیان، انسان شناسی فرهنگی، نظریه های ارتباطات، مفاهیم اجتماعی قرآن کریم (در مقطع ارشد) و نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، مبانی جامعه شناسی(1) و (2)، جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی انحرافات، مبانی مردم شناسی، نظریه های ارتباطات ( در مقطع کارشناسی).

آثار:

مقالات چاپ شده در مجلات علمی/ کتب و مجموعه مقالات:

 •  تفکرات نظرى پیرامون تنزل جایگاه زنـان در جوامع اسلامـی، فصلنامه علوم سیاسی زمستان 1378، شماره7 .

•  مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سیاسی ،  زمستان 1380، شماره 15 .

• تحلیل جامعه شناختی مناسک مذهبی در فرایند جهانی شدن(مطالعه موردی مناسک قالی شویان مشهد اردهال) فصلنامه شیعه شناسی ، سال 1385 ، شماره13 .

• آسیب ‏شناسى انقلاب اسلامى ایران از دیدگاه امام خمینی ‏قدس سره،‏ فصلنامه علوم سیاسی ، زمستان 1381 شماره 20 .

•  برآمدن شیعه و تشیع در اندیشه شهید صدر ، فصلنامه شیعه شناسى ، سال اول ، شماره 3 و 4 ، پاییز و زمستان 1382.

•   قشربندى اجتماعى از دیدگاه امام على(ع)، فصلنامه علوم سیاسی، زمستان 1379،  شماره 11

•  تبیین موقعیت زن در تمدن هاى قبل از اسلام ، فصلنامه فرهنگنامه زنجان، سال 1380، ش 7-6 پاییز 1380، صص64-49 .

•  شاخص های توسعه در جامعه آرمانی عصر ظهور (عج) ،فصلنامه نامه قم، سال پنجم، تابستان 1381 ، ش 17و18، صص98-85 .

•  خردورزی زن در اندیشه امام علی (ع)، فصلنامه نامه قم، سال چهارم،تابستان 1380 ،ش 14.

•  اسلام ، غرب و رسانه ها ، فصلنامه علوم سیاسی ، سال نهم، زمستان 1385، ش 36.

•  جامعه اطلاعاتی و دین ، فصلنامه رسانه، تابستان 1384 ، ش 62 .

•  جامعه اطلاعاتی و دین اسلام، فصلنامه ره آورد نور، زمستان 1384، ش13، به نقل از رسانه.

•  پدرتباری در جامعه اسلامی(1) ،پیام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش3.

•  پدرتباری در جامعه اسلامی(2) ،پیام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش 5 .

•  بررسی فرایند اسلامی کردن دانشگاهها در ایران(با رویکرد سیاستگذاری فرهنگی)، فصلنامه علمی- ترویجی دانشکاه اسلامی، پائیز و زمستان 1385، ش 32-31.

•  جامعه پذیری دینی در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، زمستان 1385، ش16 .

•  الگوی ارتباطات درقرآن کریم، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، بهار 1386، ش33.

•  آینده ادیان در چشم انداز جهانی، فصلنامه علمی – تخصصی انتظار، سال هفتم، تابستان1386، ش 21 .

•  تعیّن اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در اندیشه معاصر تشیع، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، سال پجم، تابستان1386، ش18.

•  رویکرد انتقادی به پدیده جهانی شدن، فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی، پائیز 1386، ش39.

•  تحلیلی برسیره ارتباطات میان فردی پیامبر اکرم (ص)، فصلنامه تاریخ اسلام، بهار 1388، شماره 37.

•  زلزله بم و لزوم بازسازی اندیشه ها، نشرِیه همراه، بسیج اساتید، سال 1382.

•  سرمقاله های فصلنامه شیعه شناسی شماره های 5-4-3-2

• مشارکت سیاسی زنان، کتاب، زنان وگفتگوی تمدنها: مقالات همایش نقش زن در گفت و گوی تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری،1382

• عناصر فرهنگی پایداری ایرانیان، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی، سال دهم،شماره2، 1388،(ش پیاپی38).

•  مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن، فصلنامه الهیات اجتماعی، بهار و تابستان 1388، سال اول، شماره 2-1 .

•  جوانان در اندیشه امام خمینی ره (با رویکرد مخاطب شناسی)، مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان، شماره سوم، پائیز 1388.

•  بررسی پدیدارشناختی چنار خونبار الموت قزوین، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، شماره 27، 1388.

 مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی:

 •  عناصر پایداری فرهنگ ایرانی در مواجهه با فرهنگ های بیگانه، همایش بین المللی ایران فرهنگی: گذشته ، حال و آینده، روزهای 23،24 دی­ماه1387 هجری خورشیدی، دانشگاه تهران.

•  دولت کریمه جامعه توسعه یافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدی (عج) ، زاهدان، سال 1378

•  بررسی پدیده چنار خونبار زرآباد قزوین، سمینار ارتباطات و دین عامیانه، دانشگاه تهران ، سال 1385

•  مشارکت سیاسی زنان در اندیشه اسلامی، همایش نقش زن در گفت و گوی تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری،3/11/1379

•  رسانه تلویزیون وسکولاریسم 6/2/1286 رسانه مدرن و سکولاریسم؛ پیش همایش

طرح های پژوهشی:

  مرجع الگوهای هنری جوانان قم ، ارشاد اسلامی قم ، سال 1383 ، مجری طرح

•  مفهوم شناسی جامعه شناسی دینی، دفتر تبلیغات اسلامی، مجری طرح ، در حال اجرا

پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده در مقطع کارشناسی ارشد:

  اسلام و محیط زیست، علی­جان حسنی، جامعه المصطفی العالمیه، 1384.

  اصول ارتباطات و تبلیغ در قرآن، فرح علمی­فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387

  نقش زن در مشارکت سیاسی از منظر قرآن و روایات، زهرا علمی­فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387

  اهمیه العائله فی الاسلام و مدی فعالیتها، عبدالستار ناصری، جامعه المصطفی، 1384

  بررسی زمینه­های اجتماعی ظهور و ترویج جریان­های عرفان نما در دهه اخیر، سید علی اصغر میر خلیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389.

  بررسی علل پیدایش دین( با تاکید بر اندیشه شهید مطهری)، محمد هادی رحمانی، جامعه المصطفی، 1385.

– بررسی میزان آشنایی طلاب با نیازهای جوانان، مجید دانشور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389.

  روش شناخت اجتماعی در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه، فاطمه امین پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1388.

  عدالت اجتماعی در اندیشه امام علی علیه السلام، محمد صادق امینی، جامعه المصطفی، 1384

  فلسفه اجتماعی قصاص و بررسی انتقادی اشکالات مخالفین، جامعه المصطفی، 1384

 نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن( با تاکید برجامعه پذیری فرزندان)، مریم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1387.

  یهود در قرآن، صغری محمدی، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران، 1389

  بررسی دیدگاه پدیدارشناسی کجروی از منظر قرآن و روایات، روح الله هژبری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389

• آسیب شناسی اجتماعی عزاداری­های شیعیان (مطالعه موردی جوانان شهر اصفهان)، امیر پرچمی، دانشگاه قم، 1389.

  آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، جعفر بهمنی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

  اصول حاکم بر مخاطب شناسی قرآن کریم از منظر جایگاه مخاطب در پیام رسانی، قاسم کرباسیان، دانشکده صدا و سیمای قم، 1389.

  بررسی انتقادی مکتب تضاد از منظر حکمت صدرایی، محمد کاظم کریمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389.

  بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر، سید حسین فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1386.

  بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت دینی در جوانان قم، محمد مهدی کریمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).

  بررسی شیوه­های تاثیرگذاری قرآن کریم بر مخاطب، اسماعیل صابر کیوج، دانشکده صدا و سیمای قم، 1389.

  بررسی کارکردهای اجتماعی انتظار مهدی(عج) در ایران، محمد صادق ربانی ربانی خوراسگانی، موسسه آموزشی امام خمینی، پائیز 1386.

  بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر، سید علی هاشمی، دانشگاه قم، 1388.

  بررسی و نقد فلسفه تاریخ در اندیشه دکتر شریعتی، محمد جواد حیدری، جامعه المصطفی، بهمن1386.

  پایگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری، علی حسن­خانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع).

  تحلیل ارتباطی مناظرات امام رضا(ع) با تکیه بر اعتبار منبع پیام، حسن عباسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1388.

  جامعه شناسی تبلیغ، علی ناطقی، جامعه المصطفی العالمیه، …

  سیره اهل بیت (ع) در زمینه ماندگاری و انتقال پیام عاشورا، محمد علی رحیمی ثابت، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1388.

  شاخص­های فرهنگی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن، سید علی هاشمی مزرعه، دانشگاه باقرالعلوم(ع).

  عقلانیت در اندیشه ابونصر فارابی و یورگن هابرماس، مهدی جعفری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389.

  عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)، احمد سالمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1389.

  قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)، مجتبی روحانی زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1387.

  کارکردهای اجتماعی مسجد در عهد رسول الله و دوران معاصر، حسین علی عربی، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)، 1386

  گونه شناسی رویکردهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران، مریم استیری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1387.

  مسئولیت اجتماعی انسان از دیدگاه قرآن، سید محمد ضیاء حسنی، جامعه المصطفی،  1389.

  نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی، مهدی آقابابایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،

 و موارد دیگر …

 نظارت برطرحهای پژوهشی:

   مقایسه نظام های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم، جواد مصر آبادی، ارشاد اسلامی قم، 1381.

  بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شوراهای دانش آموزی در واحدهای آموزش متوسطه عمومی استان قم، حمید جعفریان یسار، دانشگاه قم، 1388.

  اسلام ، نظم و انضباط اجتماعی، حسن یوسف زاده، پژوهشکده ارشاد قم، 1388.

  اسلام و توسعه فرهنگی، عوضعلی سعادت، پژوهشکده ارشاد قم، 1389.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه