کودک آزاری

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۰:۴۱ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

کودک آزاری و غفلت چه در خانه و چه در اجتماع از ناهنجارترین پدیده های اجتماعی است. شما وقتی می بینید کودک توسط نزدیکترین اعضای خانواده و چه در اجتماع مورد آزار قرار می گیرد، تحت بدترین شرایط جسمی و روحی که این کودک اعتماد به اجتماع و خانواده که امن ترین مکان برای فرزندان است از دست میدهد. مقاله حاضر تعاریف از کودک،کودک آزاری،انواع آن و نشریات و کتاب ها و فیلم های داخل و خارج راگزارش می دهیم، ودر آخر کار حاضر به صورت کتابخانه ای و می باشد.

مقدمه

کودک، یکی از ضعیف ترین و پاک ترین اعضای جامعه است که باید سلامت روح و روان آن ضامن تعالی کشور باشد نه فردی ناهنجار و بیمار. کودک، ما و شما را بهترین تکیه گاه خود میداند، ما باید اول اعتماد و صداقت را به او یاد دهیم وقتی در این جاده ناهموار آغاز زندگی به کودکی بی اعتمادی و عدم صداقت را یاد دهیم و وجود پاک کودک، ناپاکی سوق پیدا کند.کودک آزاری در خانواده و اجتماع بسار ناپسند است و این که کودک از مادر و پدر یا یکی از اعضای خانواده مورد تعرض و غفلت قرار گیرد بسیار ناپسند است و ما باید از طریق مدرسه،خانواده و رسانه که همچون سه ضلع مثلث هستند، تلاش کنیم تا از بروز این آسیب اجتماعی جلوگیری کرده و یا آن را کاهش دهیم و در قشرهای (لایه های) جامعه شخصیت وی ناهنجار بنا نشود،و در آخر از این کودک چه انتظاری داری که در بزرگسالی رفتار خوب و پسندیده با همسر و فرزندان خود داشته باشد. شاعر می گوید: خشت اول گر نهد معمار /// تا ثریا می رود دیوار کج

الف- کودک

کودک در لغت به معنی بچه، پسر یا دختر خردسال.(فرهنگ فارسی عمیدص1022).

سن بلوغ در پسرپانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (مجموعه قوانین و مقررات اساسی-مدنی. ماده1210. تبصره1. الحاقی14/8/1370. ص285)

2-2- کودک آزاری

تعریف های متعددی برای واژه کودک آزاری ارائه شده است که دراینجا، به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

کودک آزاری در انگلیسی به child abuse ودر زبان فرانسه  la maltraitancedesenfantsمیگویند.

در قانون دادگاه خانواده ایالت نیویورک(1976) کودک آزاری را این گونه تعریف می کند: شرایطی که موجب می شود، والدین یا سایر افرادی که به طور قانونی مسوولیت تامین سلامت و رفاه یک کودک زیر 18سال را به عهده دارند، یا خود اقدام به کودک آزاری کنند یا به دیگران اجازه دهند، وی را مورد ازار و اذیت قرار دهند(پورناجی،1378،ص19).

کودک آزاری بخشی از آسیب به کودکان است که قدغن بوده، تقریبا منع شده و قابل پیشگیری است و به دست انسان صورت می گیرد.(پورناجی،1378،ص21)

به نظر بنده کودک آزاری آسیب و سواستفاده بزرگسالان از کودکان که نه فقط تاثیرآن در بعدجسمی،عاطفی،روانی، جنسی است. بلکه بیشترین تاثیر آن روحی است بر کودک پاک و معصوم. این سواستفاده بزرگسالان از کودکان مورد تعرض قابل برگشت نباشد را کودک آزاری می گوییم.

دکتر فاطمه قاسم زاده: سو استفاده از کودکان به هرشکل، استثمار کودکان در هر زمینه و بی توجهی به کودکان به هر صورت، کودک آزاری گویند.(پورناجی،1378،ص23)

هرگونه آزار جسمی،جنسی،روانشناختی و غفلت از کودک زیر18سال توسط فرد بزرگسال بالای18سال است. معیار قضاوت، معمولا اجتماعی است. یعنی هر جامعه ای نوع خاصی از رفتار را کودک آزاری میداند.)نشردانژه،ص24)

کودک آزاری رفتاری است که درآن کودک توسط اطرافیان مورد سواستفاده جسمی،جنسی یا عاطفی قرار می گیرد، یا نسبت به رفع نیازهای اولیه او غفلت می شود. (کتایون خوشابی،نشرقطره،11)

استفاده عمدی از قدرت، زور، تهدید یا نیروی جسمانی علیه کودک توسط یک فرد یا یک گروه که به سلامتی، حیات، رشد، وعزت نفس کودک لطمه بزند یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد.(درخشان پور.13)

2-تعریف، انواع،مثال ها در مورد کودک آزاری و غفلت

کودک آزاری به چهار گروه اصلی تقسیم می شود: 1.جسمی2. جنسی 3.هیجانی یا عاطفی 4. غفلت

تعریف جسمی: استفاده عمدی از قدرت فیزیکی در برابر کودک که نتیجه آن به احتمال زیاد،آسیب رسیدن به سلامتی کودک، تهدید حیات، نقص تکامل یا عزت نفس کودک است.

مثال: کتک زدن، تکان دادن شدید کودک، گاز گرفتن، سوزاندن یا خفه کردن اشاره کرد.(درخشان پور،نشرقطره،ص12)

کودک آزارجنسی:

درگیر شدن کودک در رفتارهای جنسی است که با سطح تکاملی(رشدی) وی نامتناسب است و قوانین اجتماعی را زیر پای می گذارد.

تعریف قانونی: تماس جنسی میان فرد بالغ و کودک که معمولا با اعمال زور،فریب و اغوا کردن قربانی انجام می شود. اگر هر دو نابالغ باشند باید به فاصله سنس توجه کرد(3تا4سال) ولی در صورت وجود ویژگی های زیر تفاوت سنی تعیین کننده نخواهد بود:

الف. تهدید واجبار ب. وجود هم زمان چند مهاجم پ. عدم هماهنگی تکاملی(رشدی) میان آنها ت. اجاد ترس ازطریق اقدام فیزیکی.

کودک آزار جنسی می تواند به صورت مختلف بروز کند و طیف وسیعی از رفتارهای جنسی را شامل شود این رفتارها عبارتند از: تماس فیزیکی با نواحی جنسی 2. نزدیکی دهانی با نواحی جنسی 3. تماس دهنی با نواحی جنسی 4. اسفاده از اشیا نافذ 5. وادارکردن قربانی به انجام رفتارهای جنسی درباره قربانی دیگری.

6. آزارهای جنسی غیر تماسی مثل واردار کردن کودک به عورت نمایی 7. وادارکردن کودکبه نمایش گری به قصد هرزه نگاری 8. وادار کردن کودک به مشاهده صحنه های هرزه نگاری(درخشان پور،نشرقطره،ص12-13)

کودک آزار عاطفی:

این نوع کودک آزاری، روش الگویی از مراقبت و پرورش کودک است که درآن والدین یا مراقبین محیط مناسب و لازم برای رشد و تکامل کودک را فراهم نمی آورند. مادر یا مراقب کودک برای رشد و توسعه قابلیت های اجتماعی و عاطفی متناسب با ظرفیت های شخصیتی و موقعیت اجتماعی کودک، کاری انجام دهند.

اقداماتی نظیر محدود کردن بیش از حد فعالیت های کودک، دست کم گرفتن، تحقیرکردن، سپربلا کردن، تهدید کردن، ارعاب، تبعیض، تمسخر و هرگونه رفتار خشونت آمیز غیرفیزیکی دیگر از انواع شایع این سوء رفتارهاست.(درخشان پور،نشرقطره،ص13)

بهره کشی اقتصادی:

به معنای استفاده کودک در کار یا فعالیت است که منافع حاصل از آن نصیب دیگران می شود. وادارکردن کودک به کارگری و گدایی مثال هایی از این نوع کودک آزاری عاطفی است.(درخشان پور،نشرقطره،ص14)

مسامحه یا غفلت

از غفلت تعاریفی متعددی شده که ما در اینجا برخی از آن را بیان می کنیم:

الف- به معنای حذف و نادیده گرفتن کودک است که این امر ممکن است با آزار بدنی همراه باشد یا نباشد.

(مرگ خاموش،153)

به منزله الگوی پایدار است که بیانگر رابطه متقابل اندک والدین و کودک، حذف و برآورد. نساختن نیازهای اولیه کودک از لحاظ جسمانی یا هیجانی، از جمله در زمینه تغذیه، سلامت، پوشاک، نظافت، تربیت، مراقبت، پزشکی، حمایت، ابراز عشق و علاقه است.(همان،153)

 تعریف دیگر از غفلت عبارت است از کوتاهی در مراقبت مسئولانه از سوی مراقب بالغ جهت فراهم کردن مراقبت فیزیکی و نظارت کافی بر رشد کودک. به نظر می رسد تعریف یا شناسایی غفلت در مقایسه با دیگر اشکال سوء رفتار، مشکل تر و پیچیده تر است.(درخشان پور،نشرقطره،ص14)

متخصص بهداشت و روان، غفلت را به انواع مختلفی تقسیم بندی می کنند، این انواع عبارتند از:

الف- غفلت جسمانی 2. غفلت پزشکی 3.عدم نظارت و سرپرست کافی 4. غفلت محیطی 5. غفلت عاطفی 6. غفلت آموزشی (درخشان پور،نشرقطره، ص14)

از موارد بالا چند مثال می زنیم:

غفلت جسمانی:

 الف. رها کردن کودک – اخراج کردن – دست به دست کردن کودک – غفلت تغذیه ای – غفلت پوشاکی – غفلت های جسمانی متفرقه – بی خانمانی(درخشان پور،نشرقطره،ص14-15)

غفلت پزشکی:

عدم پذیرش درمان – تاخیر در درمان – امتناع از پذیرش مراقبت های بهداشتی(همان.ص15)

عدم نظارت و سرپرست ناکافی:

فقدان نظارت مناسب – بی کفایتی مراقبین جایگزین – سپردن فرزند به مراقبین جایگزین – سپردن فرزند به مراقبی که بنا به دلایلی به کودک توجه کافی ندارد( مراقبی که همراه کودک است ولی توجه کافی به کودک ندارد و به فعالیت دیگری مشغول است).

عدم ممانعت از دسترسی کودک به رفتارهای پرخطر غیرقانونی و آسیب رسان( مثل کشیدن حشیش).(همان. ص16)

غفلت محیطی:

در معرض خطر بودن: 1. خطرات ایمنی 2. سیگار 3. اسلحه گرم و سرد 4. وضعیت غیربهداشتی خانه 5. فقدان مراقبت های مربوط به ایمنی 6. اتومبیل(نبستن کمربند ایمنی).(همان.ص17)

غفلت عاطفی:

 محبت یا مراقبت ناکافی – همسرآزاری حاد یا مزمن – اجازه مصرف مواد مخدر و الکل

اجازه انجام و تداوم یا رفتارهای ناسازگار- انزوا(همان.ص17-18)

غفلت آموزشی:

غیبت از مدرسه با اجازه مراقب – عدم توجه به نیازهای ویژه آموزشی – ثبت نام نکردن کودک در مدرسه یا تاخیر در ثبت نام.(همان.ص18)

آزار بدنی(جسمانی):

قانون حمایت از کودکان مصوبه1988 آزار بدنی را این چنین تعریف می کند:

آسیب دیدن و صدمه دیدگی کودک زیر18سال، توسط والدین یا سرپرست بلافصل وی که مسئول رفاه و آسایش اوست. به طوری که سلامت و ایمنی کودک طبق قوانین تدوین شده به وسیله وزارت بهداشت و خدمات انسان به خطر افتاده است.(درخشان پور،نشرقطره،ص18)

)Incestارتباط جنسی با محارم (

عبارت از ازار جنسی کودک در محیط و هسته مرکزی خانواده که این نوع آزار جنسی رابطه جنسی میان والد و کودک یا میان خواهر و برادرها یا سایر محارم را در برمی گیرد.

توضیح 2: هرگونه فعالیت جسمانی- جنسی بین اعضای خانواده است که همخونی بین آنها ضروری نیست. سوء استفاده جنسی از محارم در خانواده هایی مشاهده می شود که درآن انزوای احساسی فراوان، رمز و راز نیاز، استرس و نبودن حرمت و احترام وجود دارد.(همان- ص13)

2-2- نشانه های کودک آزار دیده

چطور شک کنیم نکند آزار دیده باشد؟

1- پرخاش: یکی از نشانه های کودک آزاری، مشاهده خشونت در رفتار کودکان است. بدخلقی غیرعادی،بداخلاقی، رفتارهای پرخاشگرایانه که تا پیش از این از کودک سرنزده بوده. می تواند نشانه آن باشد که کودک در معرض کودک آزاری قرار گرفته است.

2- اضطراب: مشاهده هرگونه رفتارمضطرب در کودک که ممکن است با رفتاری مانند گریه و بدخلقی نیز همراه باشد، میتوان بیانگر کودک آزاری باشد. این اضطراب می تواند روی عملکرد رفتاری،شخصیتی و درسی کودک تاثیر منفی بگذارد.

3- گوشه گیری و سکوت: بعضی از کودکان ذاتا ساکت هستند. اما اگر کودکی پیش از این بچه ای گوشه گیر و ساکت نبوده و از مقطعی به بعد گوشه گیر و ساکت شود، می توان به مساله کودک آزاری مشکوک شد.

4- کاهش اعتماد به نفس: افت تحصیلی، تغییر در رفتار کودک در ارتباط با والدین و همسالان که نشانگر کاهش اعتماد به نفس کودک باشد،باید والدین را به مساله کودک آزاری حساس کند. در واقع کودکی که تا پیش از این برای حضور در جمع و بیان نیازهای فردی و اجتماعی اش مشکلی نداشته اما در بیان این نازها دچار مشکل شده، یعنی اینکه مساله ای در کار است.

5- فراز از جمع بزرگترها: بعضی از کودکان ذاتا از حضور در جمع هراس دارند. برخی دیگر از حضور در جمع خجالت می کشند. اما گروهی از کودکان هم بدون ترس یا خجالت در جمع حاضر می شوند. اگر کودکی هیچ خجالتی از جمع نداشته باشد، اما از یک مقطع زمانی به بعد از حضور در جمع بزرگسالان اکراه داشت، مشکوک شوید. ممکن است این کودک آزار دیده باشد.

6- بی اعتمادی به بزرگسالان: برای همه والدین پیش آمده که فرزندشان را نزد اقوام یا دوستان بگذارند. برای این منظورنیز اغلب افراد مورد اعتماد انتخاب می شوند. بچه ها نیز معمولا با آغوش بازماندن در خانه این اقوام و دوستان را به رفتن به مهدکودک و… ترجیح می دهند. اما اگر فرزند شما نسبت به ماندن در خانه اقوام اکراه داشت، این یعنی اینکه کودک با مشکلی روبرو شده است. به این مساله حساس شوید که چرا فرزندتان که تا پیش از این به راحتی در خانه افراد مورد نظر شما میماند، دیگر حاضر به بودن در کنار آنها نیست؟

7-بازی با موضوع جنسی: به بازی ها، جمله ها و شیوه رفتاری که فرزندتان در بازی هایش با همسالان به کار می گیرد، دقت کنید. اگر چه این مساله یکی از موضوع هایی است که بچه ها نسبت به آن کنجکاو هستند،اما این کنجکاوی حد واندازه ای دارد. اگر بیشتر بازیها، تمرکز و توجه فرزندتان معطوف به این مساله است، نگران شوید.این زنگ خطری برای کودک آزاری است.

8- خشونت در بازی: خشونت در بازی، نشانه دیگری برای کودک آزاری است. این خشونت به صورت بارز در رفتارهای کودک با همبازی هایش دیده می شود.

9- کابوس شبانه: کودک دچار این مشکل، یعنی دچار آزار شده است.

10- نارسایی رشد: نقص و اختلال در رشد کودکانی که در دوره رشد قرار دارند، می تواند زنگ خطری برای مساله کودک آزاری باشد.

بچه های کدام والدین بیشتر درمعرض خطرند؟

1.والدین آزاردیده   2. اصول تربیتی نادرست  3. خشونت انضباطی  4. درک نادرست از تربیت

5.جمعیت  6. فقر و مشکلات خانوداگی  7. بیمارهای روانی والدین  8. اعتیاد

این نشانه ها ، نشانه هایی نیست که خود والدین با دیدن آنها اقدام به بررسی شرایط کودک کرده و درصدد رفع مشکل بربیایند. با دیدن هرکدام از این نشانه ها به روانشناس کودک یا روانپزشک کودک . نوجوان مراجعه کنید.

1.خراش و جراحت  2. عفونت های جنسی   3.  زخم و خونریزی غیرعادی

6اصل بعد از اینکه فهمیدید چه اتفاقی افتاده:

1.نگران نشوید 2.اقدامات اولیه 3. سرکوفت نزنید 4. با او صحبت کنید

5. با فرزندتان به روانپزشک کودک و نوجوان مراجعه کنید6. از همه مهمتر اینکه به کسی این مساله را نگویید.

3- کنواسیون حقوق کودک

به علت زیاد بودن ماده ها در کنوانسیون حقوق کودک در اینجا  برخی از آنرا بیان می کنیم:

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)

1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 3 (نفع کودک)

1) درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.

2) حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.

3) حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.

ماده 4 (وظايف دولتها)

حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.
ماده 5 (حقوق والدين)

حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)

1) هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.
ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

1) هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شود.
2) حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند.

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)

1) حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند.

2) در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

1) حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جداي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.
2) در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد.
3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

4) هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در “اسارت” قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند.

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگري را براي پيوستن به اعضاي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست.

2) کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.

حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر با هم بودن آنها هستند.
ماده 11 (کودک ربايي)

1) حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.
2) حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.

ماده 12 (آزادي عقيده)

1) از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.

2) براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.

ماده 13 (آزادي آگاهانه)

1) کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.

2) اجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگري که لازم هستند، محدود شود:

الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر.

ب) بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه.
ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)

1) حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.

2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند.

3) آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري نظم اجتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)

1) حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند.

2) اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلاق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادي ديگري باشد.

ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)

1) محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند.
2) برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است.

1-3- تجربه دنیا در مقابله با کودک آزاری

تجربه دنیا در مقابله با کودک آزاری

خیلی ها اصلا دلشان نمی آید دست روی کودکی بلند کنند؛ فرقی هم ندارد این کودک، فرزند خودشان باشد یا بچه ای غریبه.از نظر این گروه از افراد،عصبانیت و تربیت کردن به کمک تنبیه بدنی هم بهانه خوبی برای این کار نیست و همین موضوع باعث می شود تصور کنند همه بزرگترها هم مانند آنها هستند، در صورتیکه چنین نیست و اگر اینطور بود بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 25 تا 50 درصد کودکان مورد اذیت و آزار جسمی قرار نمی گرفتند.لازم نیست کودکی خردسال با سر و صورتی کبود جلوی شما قرار بگیرد یا بچه ای را با دست و پایی شکسته و آتل بندی شده ببینید تا به آزار و اذیت کودک از سوی دیگران شک کنید.

خیلی وقت ها،کودک آزاری هیچ نشانه ای ندارد و حتی کوچکترین خراشی روی بدن نحیف کودک دیده نمی شود، اما نادیده گرفتن بچه ها و بی توجه بودن نسبت به نیازهایشان می تواند عواقب ناگواری داشته باشد.البته عوارض و مشکلات روحی ناشی از کودک آزاری فقط به همان دوران محدود نمی شود و تا بزرگسالی می تواند زندگی فرد را دستخوش تغییرات منفی سازد و از طرفی جامعه را با مشکلات متعدد روبه رو کند.به همین دلیل امروزه تغییراتی اساسی در قوانینی که برای مقابله با کودک آزاری در جوامع مختلف وجود داشته، ایجاد شده تا نه تنها آزار و اذیت فیزیکی که حتی آزار روحی و روانی کودکان هم جرم شناخته شود و مجازاتی معین داشته باشد.

البته کشورهایی که هم اکنون با فرد کودک آزار به عنوان مجرم برخورد می کنند و مجازات مشخصی برای چنین افرادی در نظر گرفته اند، طی سالها و با حمایت سازمان های مختلف به این هدف رسیده اند و حالا هم آموزش و مشاوره را به عنوان مهم ترین نکات پیشگیری از کودک آزاری در نظر دارند تا به کمک شیوه های صحیح فرزندپروری احتمال روبه رو شدن با این مشکلات به حداقل برسد.

کانادا؛ اعلام کودک آزاری، وظیفه همه مردم است

با وجود اینکه انواع مختلف کودک آزاری در بیشتر نقاط دنیا به عنوان جرمی مشخص شناخته نشده، اما در کانادا با بسیاری از این رفتارهای خشونت آمیز که میان اعضای خانواده رخ می دهد، به طور جدی برخورد می شود و فردی که این رفتار را داشته، از نظر قانون مجرم شناخته خواهد شد. بر اساس این قوانین، در کانادا هر گونه کودک آزاری باید به پلیس اطلاع داده شود و فردی که به رغم آگاهی از این موضوع، پلیس را در جریان نمی گذارد شریک جرم به حساب می آید و باید پاسخگو باشد. البته بسیاری از کسانیکه می خواهند در مورد این موضوع با پلیس یا سازمان های مرتبط صحبت کنند، نگران امنیت و حفظ جان خودشان هستند و به همین دلیل ممکن است از انجام این کار صرف نظر کنند. پلیس کانادا اما، این موضوع را هم حل کرده و راه حل های خاصی برای این افراد در نظر گرفته است. آنها می توانند این نگرانی را با پلیس در میان بگذارند تا نیروهای پلیس هم وظایفشان را در این باره انجام دهند. مثلا ممکن است شخصی که کودک را آزار داده، مدتی در زندان بماند و هنگام آزادی هم به این شرط از زندان خارج شود که هیچگونه ارتباط و تماسی با فردی که گزارش این کار را به پلیس داده، نداشته باشد یا حتی اگر شرایط مناسب نباشد، پلیس می تواند برای مدتی حفاظت از جان این افراد را به عهده بگیرد و نیروهایی به این کار اختصاص دهد.

فرد کودک آزار هم بر اساس نظر دادگاه و نیروهای پلیس کانادا به زندان فرستاده می شود که مدت زمان زندانی بودن او بر اساس نوع اذیت و آزاری که داشته، تعداد دفعاتی که مرتکب این کار شده و مواردی از این دست تفاوت پیدا می کند.

مجازات متفاوت در ایالت های امریکا

در امریکا هم  کودک آزاری، جرم جدی به حساب می آید و مجازات های مختلفی برای این کار در نظر گرفته شده است.

هرگونه سوء استفاده از کودکان به عنوان جرم و جنایت از سوی دولت و قانون این کشور پیگیری می شود. البته نوع مجازات در هریک از ایالت های امریکا متفاوت است و شرایط بر اساس قانون آن ایالت فرق می کند. به عنوان نمونه در ایالتی مانند آریزونا، مجرمی که به طور عمده به کودک صدمه ای وارد کند یا او را آزار دهد، به حبس محکوم می شود و دوره ی حبس او می تواند بر اساس شدت اذیت و آزار تا پنج سال هم ادامه یابد. در نواحی دیگری مانند کلمبیا مجرم ممکن است به ده یا پانزده سال حبس محکوم شود و در فلوریدا مدت حبس چنین فردی در زندان حتی به 30 سال می رسد.

علاوه بر اینها در امریکا اقدامات حمایتی دیگری هم برای کودکانی که از طرف سرپرستشان صدمه دیده اند، در نظر گرفته می شود و در کنار مؤسسات و سازمان هایی که همیشه آماده اند گزارش هایی را که درباره ی کودک آزاری مطرح می شود پیگیری کنند، برای درمان مشکلات جسمی و روحی این کودکان و همینطور آموزش آنها برنامه هایی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خانه های گروهی کودکان که محیطی امن برای این بچه ها فراهم می کند،فضایی است که آنها هم می توانند در امنیت و آسایش زندگی شان را بگذرانند تا درباره سرپرستی آنها تصمیم گیری شود.

آلمان؛ معاینه کامل کودکان اجباری است

اگر موردی از کودک آزاری به پلیس آلمان گزارش داده شود، بلافاصله فردی را که برای بررسی شرایط و ارزیابی موقعیت اعزام می کنند تا خطرات احتمالی را تشخیص و اقدامات لازم را انجام دهد. در صورتیکه نشانه هایی از آزار و اذیت جسمی در بدن کودک مشاهده شود، معاینات کامل پزشکی باید انجام شده و مشکلات جسمی کودک درمان شود. از طرفی، معاینات و بررسی پزشکان و متخصصان می تواند نظر دادگاه و رأی آنها را نیز تغییر دهد و به همین دلیل اهمیت زیادی دارد. چنانچه دادگاه بخواهد برای تعیین سرپرست کودک تصمیم بگیرد، خانواده او نیز باید در جلسات حضور داشته باشد تا در این زمینه نظراتشان را مطرح کند. البته در مواردی که خطری کودک را تهدید می کند، مسئولان منتظر نمی مانند و بدون طی کردن این مراحل، سرپرستی کودک را به مؤسسات ویژه ای می سپارند تا پس از آن به کارهای اداری و قانونی رسیدگی شود. همچنین در مواردی که کودک از نظر امنیت مشکل داشته باشد، اتاقی جداگانه همراه با سرپرستی مطمئن برای کودک تهیه می شود تا در طول محاکمه مشکلی برای او پیش نیاید. نباید این نکته را هم نادیده گرفت که برای حفظ امنیت کودکان و حمایت از آنها، ارگان ها و سازمان های مختلفی در این کشور دست به کار می شوند تا کودکانی که آزار دیده اند هر چه زودتر و بهتر به شرایط ایده آل زندگی برسند.

هلند؛ پیشگیری از کودک آزاری با آموزش و مشاوره

قوانین هلند، امکانات و شرایط خاصی را برای حمایت از کودکان و مقابله با کودک آزاری فراهم کرده است. با این حال، هلندی ها اعتقاد دارند اقدامات پیشگیرانه، آموزش دادن و بالا بردن میزان آگاهی والدین و کودکان بهترین شیوه برای مقابله با کودک آزاری است. با وجود این، زمانیکه نمونه ای از کودک آزاری مشاهده می شود، هلندی ها می توانند به مراکز مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده، مراجعه یا تنها با یک تماس تلفنی با مشاورانی که در این مراکز حضور دارند، ارتباط برقرار کنند تا از طریق راهنمایی آنها اقدامات لازم انجام شود. این مراکز پس از بررسی شرایط نیز در صورت نیاز اقدامات حمایتی مورد نیاز را به خانواده ها ارائه می کنند و بعد از تهیه گزارشی رسمی از کودک آزاری، مجازات فرد مجرم تعیین می شود.

اطلاع ندهید،شما هم مجرمید

کسانیکه کودکان را آزار می دهند و به آنها صدمه وارد می کنند، مجرم شناخته می شوند و باید مجازات شوند، اما در بسیاری از کشورها، اشخاصی که موارد کودک آزاری را می بینند و به پلیس گزارش نمی دهند هم به همان اندازه مجازات خواهند شد. به عنوان نمونه در امریکا و انگلستان همه ی افراد وظیفه دارند در صورت روبه رو شدن با موردی از کودک آزاری آن را به پلیس اطلاع دهند و این قانون که رعایت آن برای همه ی مردم الزامیست، هدفی غیر از حفظ امنیت کودکان و نوجوانان ندارد. مسئولان این کشورها می گویند باید با کودک آزاری مقابله کرد و گزارش دادن به پلیس را اولین قدم در راه پیشگیری از بروز رفتارهای خشونت آمیز علیه کودکان می دانند..

4- پیشینه تحقیق

      نام مقاله  .      نشریه .     سال انتشار     . شماره.

نام نویسندگان ایرانی

بررسی پدیده کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان

مجله روان شناسی و علوم تربیتی،1384، سال سی و پنجم، شماره دوم، ص187،221

نقوی،اعظم

فاتحی زاده

عابدی، محمدرضا

بررسی پدیده کودک آزاری، علل و عوامل

رشد مشاور، پاییز1390، ش25

شهلا، رضا

فقر وکودک آزاری در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،1389، سال نهم،شماره سی وپنجم

مدنی قهفرخی،سعید

بیات،مجتبی

راهکارهای پیشگیری از کودک آزاری

نشریه گزارش، تیر1389،شماره218

کاویانی فر، مرتضی

                                                                                 کودک آزاری جسمانی در خانواده

نشریه پژوهشنامه، زمستان1388، شماره 45

نصرالهی، صفورا

کودک آزاری چیست؟

نشریه ماهنامه تربیتی- آموزشی،تابستان1388 شماره59-58-357

وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و یونیسف ایران

گزارش یک مورد کودک آزاری منجر به فوت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، تابستان1388،دوره11،شماره25،صفحه76تا78

دکترابراهیمی فلاح طلب، فرامرز

دکتر ربانی ثمینی،مهدی

کودک آزاری جسمانی عمدی

مجله علمی پزشکی قانون،مهروآبان1375، سال سوم، شماره10

دکتر کاهانی،علی رضا

دکتر توفیقی،حسن

بررسی چالش های کودک آزاری جنسی در ایران

مجله کانون وکلا، زمستان 1384، شماره191

دکترقراچورلو،رزا

نقش سیاستگذاری های دولتی بر تشدید روند کودک آزاری

نقش تحقیقات حقوقی،بهار وتابستان1388، شماره49(علمی- پژوهشی)

دکتر صفاری،علی

ایروانیان،امیر

جن،پری و از مابهترون( نقد بر معنی و مفهوم کودک آزاری)

نشریه گزارش، اسفند1384 و فروردین 1385، شماره 172،173

دکتر عکاشه،غلامعلی

Niner, S., Ahmad, Y., & Cuthbert, D. (2013). The ‘social tsunami’: Media coverage of child abuse in Malaysia’s English-language newspapers in 2010. Media, Culture & Society, 35(4), 435-453.

Shapouri, Sara. “Ending Child Sexual Abuse and Exploitation: A Guide for Child Protection in Iran.” Whittier J. Child. & Fam. Advoc. 7 (2007): 63.

4-4- نشریات، مجلات، کتاب در مورد کودک آزاری چه در داخل و چه در خارج

Name magazine

Vol.

No.

page

Boy’s life

Apr1995

85

4

60

Ebony

May1985

40

7

176

Cincinnati

Nov2007

40

2

308

New york

Dec10,1990

23

48

170

Scouting

Mar-apr1995

83

2

56

Name book child abuse

1

Child Abuse: Victim as witness

Finkelman, B. (Ed.). (1995). Child Abuse: Victim as witness (Vol. 8). Taylor & Francis

2

Understanding Child Abuse and Neglect

Crosson-Tower, C. (2005). Understanding  child abuse and neglect. Pearson/A&B.

3

Child Abuse and Neglect: Theory, Research, and Practice

Pardeck, J. T. (1989). Child abuse and neglect: theory, research and practice. Early Child Development and Care, 42(1), 3-10.

4

Child Abuse and Neglect: Cross-Cultural Perspectives

Korbin, J. E. (Ed.). (1983). Child abuse and neglect: Cross-cultural perspectives (Vol. 653). Univ of California Press.

5

Confronting Child Abuse: Research for Effective Program Design

Daro, D. (1988). Confronting child abuse: Research for effective program design. Simon and Schuster.

6

Working With Denied Child Abuse: The Resolutions Approach: The Resolutions Approach

Turnell, A., & Essex, S. (2006). Working With Denied Child Abuse: The Resolutions Approach: The Resolutions Approach. McGraw-Hill International.

7

Child Abuse on the Internet: Ending the Silence

Arnaldo, C. A. (Ed.). (2001). Child abuse on the internet: Ending the silence. Berghahn Books.

8

Recovering from Childhood Abuse

Kelly, S., & Bird, J. (2014). Recovering from Childhood Abuse.

5- آمار درمورد کودک آزاری از رسانه ها،سایت،نشریات

21مورد پسر

پدر 48مورد

فرد آزاررسان

اولیای مدرسه 2مورد

پدرومادر 3مورد

غریبه 13مورد

همسایه 2مورد

ناپدری 1مورد

اقوام 2مورد

نامادری 2مورد

مادر 3مورد

جسمی 41مورد

انواع کودک آزاری

عاطفی 57مورد

غفلت 54مورد

آموزشی 7مورد

جنسی 4مورد

مادر 28مورد

گزارش دهنده

پدر 3مورد

همسایه 27مورد

غریبه 9مورد

اقوام 3مورد

بهزیستی 1مورد

بیمارستان 4مورد

مدرسه  1مورد

1-5انواع فیلم ها خارجی و ایرانی در مورد کودک آزاری

نام فیلم

کارگردان

موضوع فیلم

من مادر هستم

فریدون جیرانی

کودک آزاری

پرشس

لی دنیلز

کودک آزاری

تیکن یک

پیر مور

کودک آزاری

تیکن دو

الیور مگاتون

کودک آزاری

هیس دختران فریاد نمی زنند

پوران درخشنده

کودک آزاری

Children abuse and neglect fatalities by reported   maltreatment  , type2011

Neglect

غفلت

71.1%

Physical abuse

سوء استفاده فیزیکی

47.97%

Other

دیگر

22.06%

Medical neglect

بی توجهی پزشکی

7.66%

Psychological abuse

سوء استفاده روانی

1.9%

Sexual abuse

سوء استفاده جنسی

0.7%

unknown

ناشناخته

0 %

Child abuse and neglect fatality victims by age, 2011

Younger than 1 year

42.4%

1 to 3 years

0.7%

4 to 7 years

1.4%

8 to 11 years

2.2%

12 to 15 years

4.6%

16 and 17 years

9.5%

Unknown and age 18-21

39.2

روش جمع آوری اطلاعات:

الف- بررسی و خواندن اطلاعات موجود در رسانه ها

ب- رجوع به سایت ها معتبر علمی که دارای امارنامه بوده اند و تمامی مجامع علمی بیشتر به آنها رجوع می کنند همچون سازمان بهداشت جهانی، پزشکی قانونی کشور و… .

ج- رجوع به روزنامه های داخل و خارج که معتبر بوده و تا الان چه عملکردی در قانون و نقصانی هست را بیان کردیم.

نتیجه گیری:

برای ریشه کن کردن کودک آزاری و غفلت در خانواده ها اول باید رسانه، خانواده را از این گرداب غفلت بیرون بیاورد و خانواده بداند که این کاریی که با کودک می کند کودک آزاری است و شاید درجایی دیگر غفلت باشد.

ایده: اول باید مدارس سراسر کشور به دستگاهی مجهز باشد که ساعت ورود و خروج دانش اموز را به خانواده اطلاع دهد.

هر دو هفته یکبار یک روانشناس مجرب بیاورند تا دانش آموز بتواند با وی حرف بزند و مشکل را بگوید یا یک خط تلفن یا ایمیلی باشد تا دانش آموز بتواند تجاوز،غفلت در خانواده است را بگوید و طرف روانشناس باید مورد اعتماد باشد.

فرمی باید آموزش و پرورش درست کند که دانش آموز پر کند در این فرمی اطلاعاتی شخصی،شغل پدر و مادر،فرزند چندم،با کی زندگی می کند؟،پدر سابقه دارد یانه؟ و… تا با این سوالات اگر مشکلی پیچ آمد بتوان آن را حل کرد.

کودک آزاری را می توان ریشه کن کرد زمانی که اگر شخص متجاوز را با بدترین مجازات و بدون هیچی اغمازی به سزای اعمال شومش برساند و از همه مهمتر خانواده نظارت بیشتر به این موضوع داشته باشند و این کار فقط وفقط از رسانه برمیاید که موضوع به این مهمی را به اطلاع مردم برساند.

منابع:

پورناجی،طاهره،1378،مرگ خاموش نگاهی به پدیده کودک آزاری،انتشارات همشهری

خوشابی،کتایون،1388،کودک آزاری(انواع آزارجنسی،عاطفی،بی توجهی،کودکان،انتشارات قطره

درخشان پور،فیروزه،محمودی خزایی،جواد،ابراهیم پورعزیز،علیزادگان،شهرزاد،ذاکری شهسواری، سمیرا،موسوی،شکوفه،1389،کودک آزاری و غفلت راهنمای کاربردی برای روانپزشکان،متخصصان،روانشناسان،انتشارات قطره

فرید حسینی،فرهاد،1392،شهریور،هفتم،سکوت بره(چطورحدس بزنیم او مورد خشونت رفتاری قرارگرفته است)،مجله همشهری تندرستی،تهران

اسعدبیگی،نیلوفر،1392،دی،هفتم،تجربه دنیا دنیا در مقابله با کودک آزاری،روزنامه جام جم،تهران

اسلامی،مهین،1392،تیر،سی ویک،آمارکودک آزاری در ایران،هنوززیر ذره بین تردید است،روزنامه اعتماد،تهران

امیرارجمند،اردشیر،رابینسون،ماری،1381،مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

زاهدی،عاطفه،1390،مجموعه قوانین و مقررات اساسی-مدنی،انتشارات جاودانه،جنگل

۸ دیدگاه

  با سلام

  متن زیبایی بود خیلی چیزها را نمی دونستم الان متوجه شدم.
  با تشکر

  حسن :

  به نام خدا

  سلام
  چرا کودک آزاری را برای تحقیق انتخاب کردید؟هدفتان از این موضوع چه بوده است؟آیا در ایران سیاستگذاری برای حمایت کودکان صورت گرفته است؟

  منتظرجواب

  سوگند :

  سلام
  تحقیقتون عالی بود خیلی به دردم خورد
  باید یه تحقیق اماده میکردم
  این درست همون چیزی بود که میخواستم

  محمدحسین :

  ربط این موضوع و نتایج به علوم اجتماعی اسلامی ایرانی چیست؟
  آیا الان مهم ترین مسئله جامعه ما کودک آزاری است؟
  آمار کودک آزاری واقعا تکان دهنده است!! جسمی 41 مورد! عاطفی 57 مورد! واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم!

   به نام خدا
   سلام دوست عزیز
   کودک آزاری یکی از مسائل مهم جامعه کنونی ما و همچنین جامعه پیشرفته هست.
   تا حدودی بله، کودکان کار در همین حیطه هستند.
   ممنون از لطفتان که مقاله را خواندید و سوالاتی از بنده حقیر کردید.
   موفق باشید

  امینه :

  سلام خسته نباشید.ممنون از لطفتون. من دانشجوی ارشد مامایی هستم، عنوان پایان نامم درمورد کودک آزاریه و عملکرد جنسیه. به دلیل حساسیت زیاد روی این دو متغیر برای نوشتن بیان مساله نیاز به کار زیاد و مستدل دارم. اگه میشه برای تاکید به نقش کودک و نقش مادر در اسلام اگه رفرنس فارسی مناسبی می شناسید ممنون میشم بهم معرفی کنین.
  بازم ممنون

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه