کچویان: اجماع نخبگانی درباره مصیبت بار بودن مدرنیته مهمترین نیاز است

زمان انتشار: ۰۱:۴۶ ۱۳۹۱/۰۸/۷

حوزه آینده شناسی و آینده پژوهی یکی از متأخرترین حوز ه های مطالعات بین رشته ای در علوم اجتماعی است که در سالهای اخیر به گفتگوهای مجامع علمی ما نیز راه یافته است. گفتگوی حاضر با دکتر حسین کچوئیان درباره آینده ایران تلاشی است در جهت طرح بحثی آینده شناسانه پیرامون ایران و جامعه و فرهنگ و سیاست ایرانی.

حوزه آینده شناسی و آینده پژوهی یکی از متأخرترین حوز ه های مطالعات بین رشته ای در علوم اجتماعی است که در سالهای اخیر به گفتگوهای مجامع علمی ما نیز راه یافته است. گفتگوی حاضر با دکتر حسین کچوئیان درباره آینده  ایران تلاشی است در جهت طرح بحثی آینده شناسانه پیرامون ایران و جامعه و فرهنگ و سیاست ایرانی.

برای دریافت متن کامل مصاحبه به بخش ضمائم مراجعه نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه