مصاحبه

 • ۱۳۹۰/۰۸/۸ ۱۴:۱۹

  سایت تبیان

 • ۱۳۹۰/۰۸/۶ ۱۷:۲۳

  احتمالی بر علوم انسانی اسلامی

  نقدی بر یادداشت دکتر فیاض “فرمولی برای علوم انسانی اسلامی”

 • ۱۳۹۰/۰۸/۲ ۱۷:۵۹

  درباره ما

  سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

 • ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۸:۱۱

  امکان و چگونگى علم دینى(3)

  آنچه که از کلیت مطالب ذیل می توان فهمید آنست که آقای مصباحی، علم دینی را در معنای ساده اش از علم غیر دینی تفکیک می کنند. از نظر ایشان ما یک هست داریم و یک باید. در قسمت باید ها علم دینی علمی است که از منابع دینی برای ترسیم افق جامعه استفاده می نماید و در قسمت هست ها هم تنها تفاوت علم دینی و غیردینی، موقعی مطرح می شود که می خواهیم مردم جوامع اسلامی را بررسی نماییم. بدین نحو که از آنجایی که مردم جوامع اسلامی دینی هستند رفتارهایشان باید با توجه به ارزش های اسلامی درک شود. به همین دلیل است که آقای مصباحی، روش بررسی واقع را در علم دینی و غیر دینی یکسان می دانند. اما مساله ای که مطرح می شود آن است که اگر مفهوم پارادایم را برای تفکیک نحله های مختلف علمی درک کرده باشیم متوجه می گردیم که هنگامی که مبانی علمی در نحله ای خاص تغییر نمود مفاهیم آن علم، نظریات آن علم و حتی روش آن علم نیز تغییر می نمایند. پس مساله به این سادگی نمی تواند باشد که با یک تفکیک ساده بین هست و باید بتوانیم علم دینی و غیر دین

 • امکان و چگونگى علم دینى(2)

  در این مطلب دکتر احمدی، دین را به طور ضمنی ”مجموعه ای از تعالیم” دانسته و گویی در نظر ایشان تفکیک علم دینی از علم غیر دینی آسان می نماید. به همین سبب علم می تواند بخش هایی از عالم را در استقلال (فارغ از اینکه خداوند باشد یا خیر ) بررسی نماید. سوال آن است که اگر دین مجموعه ای از تعالیم باشد چه تفاوتی به طور مثال با قوانین حمورابی یا سیاست نامه نظام الملک خواهد داشت؟ اگر دین نه مجموعه ای از تعالیم بلکه”رویکردی به عالم” باشد آیا باز می توان حیطه های مجزا از هم ِ دین و علم (دین دنیای مدرن) را به آسانی تفکیک کرد؟

 • ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ ۱۶:۱۰

  درباره نگاه خاص سیدجواد طباطبایی به روشنفکران ایرانی

  آنهایی که با نوشته ها و روحیات شخصی طباطبایی آشنایند بهتر می دانند که وی نگاه خاصی به دیگر روشنفکران و اندیشمندان ایرانی دارد و به قول معروف  اصلا آنها را آدم حساب نمی کند! و در جای جای تالیفات و سخنرانی هایش با ادبیات ستیزه جویانه و توهین آمیزی از آنها یاد می کند و همین […]

 • ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ ۱۱:۲۶

  جامعه شناسی هیئت های مذهبی

  بررسی روند تطور هیئات مذهبی در بستر تاریخ و از منظر جامعه شناختی، فی نفسه شاید موضوعی باشد در کنار هزاران موضوع دیگری که به مسایل فرهنگی- اجتماعی جامعه ایران امروز مربوط می شوند. منتهی آن چه که این موضوع را از صرف قالب کلیشه ای مذکور خارج می سازد و به آن جنبه کاربردی و ضروری می بخشد،- تا جایی که حتی بشود آن را در زمره مسایل درجه اول مطرح در آسیب شناسی اجتماعی جامعه امروز گنجاند- رشد امروزین بی سابقه و کاملاً مغایر با روند رشد طبیعی این گروه هاست.

 • جامعه شناسی عاشورا

  ما در نظام سنتی مان چیزی به نام «محله» داشته و داریم که دارای کارکردهای بسیار مهم اجتماعی بوده و هنوز هم (هرچند کمتر) می باشد. در هر محله سنتی ما چند مرکز تجمع گروهی داشته ایم که برخی از آنها هنوز وجود دارند. مسجد و حسینیه، قهوه خانه، زورخانه، «سرکوچه»… محله کارکردهای مهمی داشت و هنوز هم دارد. لذا ذیلاً به برخی از عناصر آن اشاره می شود.

 • ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ ۱۰:۰۹

  خاطرات سر کلاسی

  یک استادی آمده سر کلاس جامعه شناسی دینی که تا ترم پیش آدمی با وزنه ی علمی شجاعی زند درس می داده و امروز به احتمال زیاد به جهت عدم همراهی با جریان فتنه در انتخابات از تدریس در اینجا محروم شده، کلی حرف های خارج از چارچوب گفت. با این که یک ساعت بیشتر […]

 • ۱۳۹۰/۰۷/۹ ۱۱:۴۳

  ابعاد علوم اجتماعی اسلامی بررسی شد

  ابعاد مختلف «علوم اجتماعی اسلامی» با حضور جمعی از دانشجویان فعال در این علم روز شنبه 29 مردادماه در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار گردید.