معرفی رشته روزنامه نگاری

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۳:۴۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری: بهبود کیفی تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان های متعدد ارتباطی جامعه و تربیت و آموزش پژوهشگران و محققینی که بتوانند با توجه به نیازهای جامعه، تحقیقات ارزشمند و علمی در سطح ملی و جهانی انجام دهند و نتایج آثارشان را برای سازمان های مملکتی، دانشجویان و علاقمندان در داخل و خارج از کشور منتشر سازند.

هدف از تأسیس دوره کارشناسی ارشد این گرایش و کاربرد آن:

هدف تأسیس دوره کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، پاسخگویی به نیازها و احتیاجات کشور برای تأمین نیروهای متخصصی است که بتوانند مسئولیت هایی را در زمینه های زیر بر عهده گیرند:

1- بهبود کیفی تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان های متعدد ارتباطی جامعه شامل فعالیت های مطبوعاتی داخل و خارج از کشور، تبلیغات و ارشاد، تحلیل گران و مفسران وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داخلی و بین المللی، کارشناسان مجرب در امور مطبوعاتی در سطح کشور و در سطح بین المللی.

2- تأمین مدیران و مسئولان متخصص ارتباطات برای انجام وظیفه در رده های بالا که بتوانند مسئولیت تشکیلات و مدیریت سازمان های مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی، خبرگزاری، مؤسسات نشر کتاب، دفتر روابط عمومی و نیز مؤسسات سینمایی را عهده دار شوند و در مراکز مطبوعاتی و وابستگی های مطبوعاتی مستقر در سفارت خانه های خارج از کشور انجام وظیفه کنند.

3- تربیت و آموزش پژوهشگران و محققینی که بتوانند با توجه به نیازهای جامعه، تحقیقات ارزشمند و علمی در سطح ملی و جهانی انجام دهند و نتایج آثارشان را برای سازمان های مملکتی، دانشجویان و علاقمندان در داخل و خارج از کشور منتشر سازند.

4- کمک به تأمین استاد برای تدریس در رشته ارتباطات و همچنین تهیه و جمع آوری منابع و مآخذ تخصصی برای دانشجویان و علاقمندان به تحقیق در زمینه ارتباطات اجتماعی.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد این گرایش:

دروس تخصصی الزامی، مشترک و اختیاری، جمعاً 32 واحد (در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) )

دروس تخصصی الزامی (هر کدام، 2 واحد ):

1- بررسی پوشش های خبری وسایل ارتباط جمعی2- حقوق و مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگار3- روزنامه نگاری بین المللی4- شیوه های نوین روزنامه نگاری تحقیقی5- روزنامه نگاری توسعه.

دروس تخصصی مشترک (هر کدام 3 واحد ):

1- تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی2- مبانی پژوهش در ارتباطات3- حقوق بین الملل ارتباطات4- نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی.

دروس پیش نیاز اجباری (بدون احتساب واحد ):

1- زبان عمومی2- زبان تخصصی.

دروس اختیاری (هر کدام 2 یا 3 واحد ):

1- مدیریت ارتباطات جمعی2- اقتصاد ارتباطات جمعی3- تکنولوژی های جدید ارتباطات4- جهان سوم و امپریالیسم ارتباطی و خبری5- ارتباطات سازمانی6- ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی7- جامعه شناسی سیاسی ارتباطات جمعی8- جامعه شناسی تبلیغات9- جامعه شناسی سینما10- تاریخ ارتباطات اجتماعی11- جامعه شناسی هنر و ادبیات12- روزنامه نگاری در ایران (تاریخ روزنامه نگاری) 13- مطالعات انتقادی در ارتباطات جمعی14- برنامه ریزی و سیاست گذاریهای ارتباطی15- ارتباطات و توسعه16- کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در ارتباطات.

* دانشجویان از دروس اختیاری حداکثر سه درس با نظر گروه انتخاب می کنند.

پایان نامه: 4 واحد

دانشگاه های پذیرنده دانشجو در دورهکارشناسی ارشد این گرایش:

1- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (این دانشگاه در سال 1392 در این گرایش پذیرش نداشته است.) 2- دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد این رشته می توانند در دو گرایش مربوطه در دوره دکتری (که در بخش مربوط به معرفی گرایش علوم ارتباطات اجتماعی درج شده است) ادامه تحصیل دهند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه