مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۱۲:۱۹

  مروری سریع بر آرای اجتماعی اندیشمندان مسلمان

  ملاصدرا (محمدبن ابراهیم) فیلسوف نامدار اسلامی که نوآوریهای عظیم او تحولی در فلسفه اسلامی به وجود آورد، در باب منشأ زندگی اجتماعی از سه عامل یاد می کند:
  الف)تأمین نیازهای زندگی که بدون اجتماع بسختی میسر است و یا امکان پذیر نیست و موجب هلاکت انسان می شود؛
  ب)دستیابی به کمالات انسانی که تنها در پرتو زندگی اجتماعی امکان پذیر است؛
  ج)محبت و الفت انسانها به یکدیگر در خمیره آفرینش ایشان نهفته است و بدون آن انسانها چون حیوانات وحشی جدای از یکدیگر زیست می کنند.

 • ۱۳۹۱/۰۵/۶ ۲۱:۳۶

  بحران میانمار: ظالم و مظلوم از نگاه علوم اجتماعی

  به جای داوری اخلاقی راجع به یک قضیه جامعه شناختی، مثال های واضحی را که قابلیت تعمیم اجتماعی دارند کنار هم گذارده، یک تحلیل ساختاری بر اساس جامعه شناسی سیاسی بنا شده تا نشان دهد که چگونه زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… می تواند یک جامعه را از موضع «مظلوم» به «ظالم» یا برعکس، سوق دهد. مسئله ریشه یابی ساختاری اجتماعی (و نه روانشناختی فردی) بروز پدیده «ظلم»، آنهم در جوامعی که خود قربانی آن بوده اند. اینکه چگونه افراد، گروه ها و جوامع به خود این حق را می دهند که حقوق دیگران را نادیده گرفته و به آن تعدی نمایند.

 • ۱۳۹۱/۰۱/۲۵ ۱۵:۴۳

  دانش و رهبری در اندیشه های فارابی و ابن سینا

  نگارنده: غرایاق زندی، داود
  استاد راهنما: حاتم قادری
  استاد مشاور: غلامحسین ابراهیمی دینانی، داود فیرحی
  رشته و مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  سال و محل اخذ مدرک: 1384، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

 • ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ ۱۵:۵۱

  بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون

  نگارنده: فرشته حکیمی مزرعه نو
  استاد راهنما: محمود تقی زاده داوری
  استاد مشاور: حمید پارسانیا
  رشته و مقطع تحصیلی: جامعه شناسی، کارشناسی ارشد
  سال و محل اخذ مدرک: 1387، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، پژوهشکده علوم اجتماعی

 • بررسی آراء اهل مدینه فاضله و سیاست مدینه فارابی در مورد تیپ شناسی

  نگارنده: رضا طالبی لیوان
  استاد راهنما: محمد ثقفی
  استاد مشاور: حسن آقاجانی
  سال و محل اخذ مدرک: 1384، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی

 • ۱۳۹۰/۱۲/۳ ۲۳:۱۲

  بررسی جامعه آرمانی در اندیشه متفکران اسلامی: ابونصر محمد فارابی- سیدجمالالدین اسدآبادی

  نگارنده: عابدی موسوی، عباس
  استاد راهنما: محمد ثقفی
  استاد مشاور: باقر ساروخانی
  رشته و مقطع تحصیلی: جامعهشناسی، کارشناسی ارشد
  سال و محل اخذ مدرک: 1379، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۵۱

  زندگی نامه ابونصر فارابی

  “ابونصر محمد بن طرفان بن اوزلغ فارابی در سال 259ق/872م در نزدیک فاراب درماوراء النهر به دنیا آمد. او از خانواده ای سرشناس بود و پدرش یکی از فرماندهان لشکر دربار سامانیان بود. شرح حال او چندان مشخص نیست. وی در جوانی به بغداد رفت و به تحصیل منطق، نحو، فلسفه، موسیقی، ریاضیات و علوم پرداخت. وی آنچنان بر فلسفه یونان تسلط داشت که او را “معلم دوم” لقب دادند. او به زبانهای فارسی، ترکی، عربی، سریانی و یونانی تسلط کامل داشت.”

 • بررسی نظریات فارابی و ابن خلدون در مورد شهر

  فارابی نظام های گوناگون در مدینه ها را مورد بررسی قرار داده ولی توجه بیشتر او به کلیات مسائل و ضوابط اجتماعی بوده تا جزئیات جامعه و مردم زمانه ی خود و یا بررسی تاریخی جوامع. ولیکن ابن خلدون ضمن بیان قواعد و ضوابط کشورداری، ملت های مختلف را از لحاظ خوی و عادت و مدنیت مورد بحث قرار داده است، آنطور که هست و احیاناً آن طور که باید باشد.