مصاحبه

 • نقد کتاب انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ
  ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۱۵:۰۸

  انقلابات کبیر و ایجاد نیروی تاریخی جدید

  ایراد دیگری که به این کار پژوهشی وارد است این است که نویسنده از ابتدا تعاریف مختار خود را مشخص نکرده است. معلوم نیست انقلاب را چه چیزی تعریف می کنند و چه تعریفی از جنبش اجتماعی دارند. این ایراد در برخی جاها خود را نشان می دهد. به عنوان مثال، آیا می توان حرکتهایی مانند جنبش مردم بحرین را که به انتقال قدرت منجر نشده است انقلاب نامید؟ آیا در مورد لیبی که نقش نیروی خارجی در آن برجسته است، ذکر عنوان انقلاب درست است؟

 • ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۰۸:۳۸

  برگزیده مقالات در رابطه با تحلیل انقلاب اسلامی ایران

  انقلاب ایران در 1357 در شرایطی رخ داد که در دنیای غرب، از بیش از یک قرن قبل، تئوری های مختلفی در انکار، تقلیل و تنزیل دین مطرح شده است، به گونه ای که در شرایط مورد بحث، از دین، جز پوسته ای باقی نمانده بود. در دنیای شرق، وضعیت از این هم بدتر بود، چه، اساساً در این دنیا، نگرش غالب، بر ماتریالیستی بودن جهان استوار بود. در چنین شرایطی سخن از دین و دینداری و مهم تر، سخن از حکومت دینی ـ چیزی که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد ـ بسیار بعید، غیرمعقول و ناممکن می نمود.

 • نگاهی دوباره به کتاب اخیر دکتر کچویان
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ ۱۹:۴۷

  انقلاب اسلامی ایران و معرفت شناسی جدید اسلامی

  آنچه به لحاظ دینی، انسان را در میان این دو طیف، هدایت می‌کند و حقیقت را به وی نشان می‌دهد، امری ماورای خود انسان و تاریخ اوست و مهمترین نمود عینی آن، امامت در تفکر شیعی است. ایشان معتقد است از لوازم قبول اینکه انسان، در این دو طیفِ در مسیر حقیقت‌یابی، امکان نجات و درک حقیقت، به صورت خودبه‌خودی و بدون اتکا به موجودی فراتر از انسان، را ندارد، اعتقاد به وجود نیرویی ماورایی مانند هدایت امام و پذیرش ولایت است.

 • انقلاب اسلامی بعد از سی و چهار سال
  ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۲۰:۰۴

  دست برتر «گفتمان انقلاب» ما در منطقه

  از همین روست که بیداری اسلامی، جریانی «استقلال گرا»، «مردمی»، «اسلامگرا»، «ضدآمریکایی» و «ضداسرائیلی» است. این یعنی همان چیزی که آمریکایی ها از آن هراسناک بودند و بنظر می رسد امروز، تنها ابزار برنده آنان، دمیدن در اختلافات مذهبی برای خراب کردن شرایط فعلی باشد و حتی در این صورت نیز، عایدی ایجابی برای آنان باقی نخواهد ماند لذا به سلبیات روی آورده اند.

 • ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۶

  بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوا

  انقلاب اسلامی ایران، انقلابی است که برای بشر معاصر از جهات متفاوتی سؤال آفریده است. این انقلاب از یک سو، کاخ نظام 2500 ساله شاهنشاهی در ایران را فرو ریخته، و از سوی دیگر نظریه های علوم اجتماعی، به ویژه نظریه های مربوط به انقلاب ها را به چالش کشیده است. و از جانبی دیگر، […]