مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۰۸:۱۹

  یک زن در سووشون

  سووشون نه تنها از نظر پرداخت شخصيت زن در تاريخ رمان فارسي در زمان خودش قدمي به جلو محسوب مي‌شد، بلكه صورت جديدي از زنی خانواده‌دار، اجتماعي و مبارز را معرفي مي‌كند كه واقعا در دهه 50 ظاهر شده بود.

 • درباره سه رمان برجسته سيمين دانشور
  ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۵:۱۲

  علیرغم نگاه اشراف زده دانشور، سووشون رمان انقلاب است

  در سووشون سيمين بي‌عدالتي را به تصوير مي‌کشد که از محدوده امور مربوط به مردها مي‌گذرد و وارد روابط عاطفي مردم مي‌شود. در نگاهِ اول خیلی زنانه و سطحی به نظر می‌رسد اما عمیق که می‌شوی می‌بینی عجب استعاره‌ای است از جامعه آن روزگارِ ایران که کاري نمي‌شود برايش کرد جز رساندن لقمه‌پاره‌اي به دهان‌هاي وامانده از زغوريت. اما در ساربان سرگردان قلم سیمین دیگر آن قوت سابق را ندارد.

 • به مناسبت سالمرگ سیمین دانشور

  جامعه و سیاست در دنیای رمان‌های سیمین دانشور

  نگاه دانشور به حاکمیت، نگاهی منفی و ستیزه‌جویانه است. در زمانه‌ای که مردم در تأمین مایحتاج روزانه خود درمانده‌اند حاکم دست در دست اشغالگران خارجی دارد و به ریخت و پاش مشغول است… این نگاه از دیدگاه زن آرمانی سووشون یعنی زری با مایه مذهبی همراه می‌شود، یعنی نویسنده حاکمیت را در زمره امویان و مخالفان آن را در شمار علویان محسوب می‌کند و این نگاه که در ادامه با مایه‌های ملی و بومی نیز در آمیخته می‌شود تا انتهای داستان ادامه می‌یابد. چنین حاکمیتی به‌جای عدالت گستری و حق‌ستانی به ظلم و دزدی مشغول است.